Binnen de gemeente Valkenswaard zijn er vijf gemeentelijke herontwikkelingslocaties. Van deze locaties is de huidige functie vervallen of gebeurt dat binnenkort. We willen deze plekken een kwalitatief goede, nieuwe, invulling geven, passend bij de omgeving. Tegelijkertijd kunnen we daarmee inspelen op de woningbehoefte binnen de gemeente.

Het gaat om de volgende locaties:

  1. voormalige sporthal aan de Amundsenstraat (in procedure)
  2. voormalige schoollocatie (en voormalig pand Boodschappenmand) aan de Barentszstraat (procedure afgerond)
  3. voormalige gemeentewerf Emmalaan (in procedure)
  4. voormalige tennisvelden in het verlengde van de Jasmijn (in procedure)
  5. locatie van sporthal en buurthuis aan de Le Sage ten Broekstraat.
     
    Kaart met locaties

Per locatie is een ruimtelijke analyse van de plek en de omgeving gemaakt. Bij de ruimtelijke analyse is onder andere gekeken naar de aanwezige structuren, groen en verkeer maar ook naar wezenlijk beleid zoals volkshuisvesting. Per locatie is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Voordat de woningen gebouwd kunnen worden moet er ook een bestemmingsplan gemaakt worden. Het bestemmingsplan van de Barentszstraat is inmiddels afgerond. De Emmalaan is nagenoeg afgerond. De bestemmingsplannen voor de Amundsenstraat en de Jasmijn zijn in procedure. De ontwikkeling van de Le Sage ten Broekstraat ligt nagenoeg stil omdat er eerst nog een aantal punten opgelost moeten worden.