Update:

Binnen de gemeente Valkenswaard komen vijf gemeentelijke locaties voor herontwikkeling in aanmerking. Van deze locaties is de huidige functie vervallen of gebeurt dat binnenkort. We willen deze plekken een kwalitatief goede, nieuwe, invulling geven, passend bij de omgeving. Tegelijkertijd kunnen we daarmee inspelen op de woningbehoefte binnen de gemeente.

Het gaat om de volgende locaties:

  1. voormalige sporthal aan de Amundsenstraat
  2. voormalige schoollocatie (en voormalig pand Boodschappenmand) aan de Barentszstraat
  3. voormalige gemeentewerf Emmalaan
  4. voormalige tennisvelden in het verlengde van de Jasmijn
  5. locatie van sporthal en buurthuis aan de Le Sage ten Broekstraat.
    Kaart met locaties

Per locatie is een ruimtelijke analyse van de plek en de omgeving gemaakt. Bij de ruimtelijke analyse is onder andere gekeken naar de aanwezige structuren, groen en verkeer maar ook naar wezenlijk beleid zoals volkshuisvesting. Per locatie is een stedenbouwkundig plan opgesteld dat wij graag aan u als omwonende of belanghebbende willen voorleggen.

In verband met het coronavirus kunnen we helaas op dit moment geen (grote) bijeenkomsten organiseren en vinden wij dit als gemeente ook niet verstandig. Daarom hebben wij voor u, per locatie, een toelichting gemaakt op het stedenbouwkundig plan. Wij hopen u zo een passende mogelijkheid te bieden om in deze crisistijd met ons in overleg te gaan over de stedenbouwkundige plannen. Als de coronacrisis dit toelaat willen wij na de zomervakantie een inloopbijeenkomst organiseren.

Heeft u vragen over één (of meer) van de plannen? Stel deze dan op de webpagina van het betreffende plan. Wij zullen u dan zo snel mogelijk een antwoord sturen. Gestelde vragen en daarop gegeven antwoorden zullen we tevens (geanonimiseerd) beschikbaar stellen via deze pagina.

Vervolg

U kunt uw reactie kenbaar maken tot 31 augustus. Na afloop wordt het stedenbouwkundige ontwerp waar nodig aangepast en vormt zo het uitgangspunt voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Ook in de bestemmingsplanprocedure zitten momenten ingebouwd waarop inspraak mogelijk is.