Bestuur en organisatie

Toekomst van Valkenswaard

Voor wie meer wil weten over de toekomstvisie van Valkenswaard.

pagina toekomstvisie

Organisatie

Samenwerking A2-gemeenten, wijken, organisatiestructuur, geschiedenis, vacatures, werken bij de gemeente, feiten en cijfers.

Naar de pagina

Gemeenteraad

Samenstelling, vergaderingen, ingekomen brieven, moties, nieuwsbrieven, griffie, rekenkamercommissie.

naar pagina

Financiƫn

Jaarrekening, kadernota, begroting, subsidies overzicht.

Naar de pagina

Verkiezingen

Icon

Voor wie meer wil weten over de meest recente en aankomende verkiezingen.

pagina Verkiezingen

College

Samenstelling, nevenfuncties, coalitieakkoord, besluitenlijsten.

Naar de pagina

Beleid en regelgeving

Handhaving, verordeningen, nota's en notities.

Naar de pagina