De locatie Emmalaan is gelegen in de wijk Hoge Akkers. Het plangebied wordt begrensd door de achterzijden van de woningen aan de Emmalaan, Wilhelminapark, Beatrixstraat, Maastrichterweg en aan de westzijde door de brandweerkazerne. De brandweerkazerne is dan ook een aandachtspunt voor het op te stellen bestemmingsplan. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 6.500 m². Tot een aantal jaar geleden was op deze locatie de brandweerkazerne en de gemeentewerf gevestigd. De gebouwen zijn gesloopt en het terrein ligt sindsdien braak.

emmalaan ligging

Ruimtelijke analyse

Als eerste is er een ruimtelijke analyse van de locatie gemaakt. Daarbij is veel aandacht besteed aan de aanwezige stedenbouwkundige structuren, omliggende functies, groen en verkeer. Ook is gekeken naar beleid zoals volkshuisvesting en parkeren. Op basis van deze analyse is een aantal uitgangspunten en aandachtspunten geformuleerd.

Emmalaan ruimtelijke analyse

Uitgangs- en aandachtspunten:

  • Zicht op de slangentoren van de brandweer behouden;
  • Volledig omsloten door achterkanten, hier dient in het ontwerp rekening mee gehouden te worden;
  • Woon- en leefklimaat is belangrijk, zo veel mogelijk openbare ruimte realiseren;
  • Toegang tot het gebied zowel via de Maastrichterweg als de Emmalaan;
  • Het parkeren dient zorgvuldig ingepast te worden, zodat de openbare ruimte niet volledig gedomineerd wordt door auto’s; 
  • Grondgebonden woningbouw;
  • Maximale bouwhoogte twee lagen met kap;
  • Parkeernormen conform beleidsnota Parkeernormering van de gemeente Valkenswaard (vrijstaand/geschakeld = 1,7 pp/woning, 2 tot 3 aan elkaar gebouwde woningen = 1,6 pp/woning, 4 of meer aan elkaar gebouwde woningen = 1,4 pp/woning)

Typologie

Er komen hier sociale huurwoningen. De locatie Emmalaan maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met Woningbelang om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen voor jongeren en jonge gezinnen met een beperkt budget. Voor de gemeente Valkenswaard is het belangrijk dat jongeren en jonge gezinnen in de (eigen) gemeente terecht kunnen voor een woning. Als er onvoldoende aanbod aan woningen is, dan trekken zij weg uit het dorp, of kunnen zij hier niet komen wonen. Omdat Valkenswaard, net als veel gemeenten, vergrijst en ontgroent, wil de gemeente met name op deze doelgroepen inzetten.   

Parkeren

De benodigde parkeerplaatsen zijn verspreid over de locatie en zoveel mogelijk voorzien aan de randen van het gebied. Dit om te voorkomen dat auto’s het binnengebied in beslag nemen. Op basis van het parkeerbeleid zijn 30 parkeerplaatsen nodig. In het plan zijn 38 parkeerplaatsen in de openbare ruimte voorzien. Parkeren kan dus goed opgelost worden binnen de grenzen van het plangebied.

Benodigde parkeerplaatsen
Typologie woningenAantalParkeernormBenodigd aantal parkeerplaatsen
Woningtype lll211,429,4
Totaal  29,4 (afgerond 30)

Vervolg

Het bestemmingsplan voor de Emmalaan is in procedure. Klik hier voor meer informatie over het bestemmingsplan.