We zijn verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld als u door een ziekte of beperking niet meer alles zelf kunt doen. 

We gaan graag met u in gesprek om te onderzoeken welke ondersteuning nodig en passend is in uw situatie. We kijken onder andere naar wat u zelfstandig nog kunt en de mogelijkheden in uw omgeving. Neem alvast een kijkje op:

Ondersteuning in uw wijk

Als er aanvullend hulp nodig is, dan zetten we dit in vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Dit zijn een aantal voorbeelden van Wmo hulp:

Ik wil hulp

U kunt via onderstaande knop een aanmelding doen. We vragen u in dit formulier om zelf alvast een aantal vragen te beantwoorden.  Zo bent u nog beter voorbereid als we met u (en uw naasten) in gesprek gaan.

aanmelding Wmo

Hoe lang duurt het?

Zodra het aanmeldformulier bij ons binnen is, ontvangt u een bevestiging. Het vervolg:

  • We nemen telefonisch contact met u op om een afspraak met u en een Wmo-consulent in te plannen.
  • U bespreekt samen met de Wmo-consulent welke hulpvragen er liggen en welke hulp mogelijk passend is. Dit leggen jullie samen vast in een plan. U ontvangt hiervan een exemplaar.
  • Dit plan stuurt u ondertekend op.
  • Vervolgens ontvangt u een besluit.
  • De Wmo-consulent geeft opdracht om de afgesproken hulp in te zetten.

Dit duurt maximaal 8 weken. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan stemmen we dat met u af. 

Voor hulp bij het huishouden geldt een uitzondering en is de wachttijd langer. Lees hier meer

Wat kost het?

De gemeente betaalt zorgaanbieders om hulp te leveren. We kopen deze hulp in via contracten zodat u hulp van goede kwaliteit ontvangt. U betaalt hierin een eigen bijdrage. Voor de meeste Wmo hulp betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 20,60per maand.

Er zijn echter een paar uitzonderingen:

Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl. Op deze website kunt u bijvoorbeeld ook een proefberekening van uw eigen bijdrage maken.

Uw plan insturen (aanvraag Wmo)

U heeft al een gesprek gehad met een Wmo-consulent. U heeft samen een plan opgesteld. Dit plan kunt u insturen via onderstaande knop. Dit geldt als aanvraag voor een (eventuele) voorziening. 

aanvraag voorziening Wmo

U ontvangt binnen uiterlijk 2 weken na het indienen een besluit. Mocht er vertraging zijn, dan stemmen we dat met u af.

Ik wil een verlenging aanvragen

Heeft al hulp vanuit de Wmo en wilt u dit verlengen? U kunt via onderstaande knop een verlenging vragen.

aanvraag verlenging Wmo

Als u een andere vorm van hulp(middelen) vanuit de Wmo wenst, dient u een nieuwe melding in.

Vragen?

Heeft u nog vragen of komt u er niet uit? Dan kunt u ons mailen via wmo@valkenswaard.nl of bel ons tijdens het telefonisch spreekuur Zorg op 040 - 208 34 44 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.