We zijn verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld als u door een ziekte of beperking niet meer alles zelf kunt doen. 

We gaan graag met u in gesprek om te onderzoeken welke ondersteuning nodig en passend is in uw situatie. We kijken onder andere naar wat u zelfstandig nog kunt en de mogelijkheden in uw omgeving. Neem alvast een kijkje op:

Hulp die u zelfstandig kunt regelen

Als er aanvullend hulp nodig is, dan zetten we dit in vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit zijn een aantal voorbeelden van Wmo hulp:

Hulp van het Sociaal Team, dagbesteding

Zorg en ondersteuning aan huis: begeleiding, hulp bij het huishouden, woningaanpassing, begeleid wonen 

Vervoer: scootmobiel, rolstoel, taxbus, gehandicaptenparkeerkaart, gehandicaptenparkeerplaats

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen.

Ik wil hulp

U kunt via onderstaande knop een aanmelding doen. We vragen u in dit formulier om zelf alvast een aantal vragen te beantwoorden.  Zo bent u nog beter voorbereid als we met u (en uw naasten) in gesprek gaan.

aanmelding Wmo

Hoe lang duurt het?

Zodra het aanmeldformulier bij ons binnen is, ontvangt u een bevestiging. Het vervolg:

  • We nemen telefonisch contact met u op om een afspraak met u en een Wmo-consulent in te plannen.
  • U bespreekt samen met de Wmo-consulent welke hulpvragen er liggen en welke hulp mogelijk passend is. Dit leggen jullie samen vast in een plan. U ontvangt hiervan een exemplaar.
  • Dit plan stuurt u ondertekend op.
  • Vervolgens ontvangt u een besluit.
  • De Wmo-consulent geeft opdracht om de afgesproken hulp in te zetten.

Dit duurt maximaal 8 weken. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan stemmen we dat met u af. 

Wat kost het?

De gemeente betaalt zorgaanbieders om hulp te leveren. We kopen deze hulp in via contracten zodat u hulp van goede kwaliteit ontvangt. U betaalt hierin een eigen bijdrage. Voor de meeste Wmo hulp betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.

Er zijn echter een paar uitzonderingen:

Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl. Op deze website kunt u bijvoorbeeld ook een proefberekening van uw eigen bijdrage maken.

Uw plan insturen (aanvraag Wmo)

U heeft al een gesprek gehad met een Wmo-consulent. U heeft samen een plan opgesteld. Dit plan kunt u insturen via onderstaande knop. Dit geldt als aanvraag voor een (eventuele) voorziening. 

aanvraag voorziening Wmo

U ontvangt binnen uiterlijk 2 weken na het indienen een besluit. Mocht er vertraging zijn, dan stemmen we dat met u af.

Ik wil een verlenging aanvragen

Heeft al hulp vanuit de Wmo en wilt u dit verlengen? U kunt via onderstaande knop een verlenging vragen.

aanvraag verlenging Wmo

Als u een andere vorm van hulp(middelen) vanuit de Wmo wenst, dient u een nieuwe melding in.

Vragen?

Heeft u nog vragen of komt u er niet uit? Dan kunt u ons mailen via wmo@valkenswaard.nl of bel ons tijdens het telefonisch spreekuur Zorg op 040 - 208 34 44 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.