In bepaalde gevallen is het mogelijk om op de openbare weg, bij uw huis of werk, een eigen parkeerplaats te krijgen. U komt hiervoor in aanmerking als de parkeerdruk te hoog is en u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder.

DigiD linkAanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Hoe werkt het?

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder.

Een voorwaarde is dat er in uw buurt regelmatig weinig vrije parkeerplaatsen bij uw woon- of werkadres zijn. Kunt u parkeren op eigen terrein? Bijvoorbeeld in een garage, carport of op de oprit? Dan krijgt u geen gehandicaptenparkeerplaats.

Komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats? Dan publiceren we dit besluit. Er kan binnen 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen het aanleggen van uw gehandicaptenparkeerplaats.

Bij uw parkeerplaats komt een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken erop.

Wat moet ik doen?

  • Vraag de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan bij de gemeente.
  • Vermeld hierbij het kenteken van uw auto.
  • Geef duidelijk aan waar u de parkeerplaats wilt.
  • We kijken of er bij uw woon- of werkadres regelmatig weinig vrije parkeerplaatsen zijn. Dit bepaalt onder meer of u wel of niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats.
  • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw vraag.
  • Komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats? Dan publiceren wij dit besluit. Er kan binnen 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen het aanleggen van uw gehandicaptenparkeerplaats.

Wijziging kenteken

Als het kenteken van uw auto wijzigt, dan geeft u dit door aan de gemeente Valkenswaard. U kunt dit doen door het formulier ‘’ in te vullen. U levert dit aanvraagformulier in bij de receptie van het gemeentehuis, samen met een nieuwe kentekenplaat, een kopie van het kentekenbewijs en een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager. De kosten voor het vervangen van de kentekenplaat bedragen € 75,-. Deze kosten kunt u betalen met de pinpas. De kentekenplaat zal vervolgens zo spoedig mogelijk vervangen worden.

Opheffen parkeerplaats

Wordt er geen gebruik meer gemaakt van de Gehandicaptenparkeerplaats in geval van bijvoorbeeld verhuizing of overlijden, dan kan dit worden doorgegeven aan het klantcontactcentrum via de mail: kcc@valkenswaard.nl of telefonisch op 040-2083444.

Wat kost het?

2023

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats.

Tarieven gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

  • Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op een bestaande parkeerplaats: € 200,-
  • Aanleggen van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats: € 500,-

De kosten voor het aanleggen van een parkeerplaats, de leges, moeten door u betaald zijn voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wijziging kenteken

De kosten voor het vervangen van de kentekenplaat bedragen € 75,-.