Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. U kunt bij uw woning een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen wanneer u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder. Op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken mogen andere bestuurders hun auto niet parkeren. Afhankelijk van een aantal criteria kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. 

Er wordt altijd een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Uit deze parkeerdrukmeting moet blijken dat er een hoge parkeerdruk is in een straal van de maximale loopafstand van de woning van de aanvrager. De plaats wordt pas toegewezen als de metingen hoger of gelijk zijn aan 80% van de parkeerdruk. Als de parkeerdruk lager is dan 80% komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken omdat er dan voldoende ruimte is om te parkeren op een reguliere parkeerplaats. 

DigiD linkAanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Hoe werkt het?

U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen:

 • U bent de bestuurder en in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder.
 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres.
 • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de rechtmatig bestuurder bent.
 • U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein (garage/oprit).
 • U kunt maximaal 100 meter lopen en er kan niet binnen deze afstand geparkeerd worden.
 • De parkeerdruk binnen een maximale straal van 100 meter is hoger dan 80%.
 • Woont u in een parkeervergunninghoudersgebied, dan moet u voor de betreffende auto ook in het bezit zijn van een parkeervergunning!

Wat moet ik doen?

 • Vraag de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan bij de gemeente Valkenswaard.
 • Vermeld hierbij het kenteken van uw auto.
 • Geef duidelijk aan waar u de parkeerplaats wilt.
 • We kijken of er bij uw woonadres regelmatig weinig vrije parkeerplaatsen zijn. Dit bepaalt onder meer of u wel of niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats. Hiervoor wordt een parkeerdrukmeting uitgevoerd.
 • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw vraag.
 • Komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats? Dan publiceren wij dit besluit. Er kan binnen 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen het aanleggen van uw gehandicaptenparkeerplaats.

Wijziging kenteken

Als het kenteken van uw auto wijzigt, dan geeft u dit door aan de gemeente Valkenswaard. 

Opheffen parkeerplaats

Wordt er geen gebruik meer gemaakt van de Gehandicaptenparkeerplaats in geval van bijvoorbeeld verhuizing, overlijden of niet verlengen van het rijbewijs, dan kan dit worden doorgegeven aan het klantcontactcentrum via de mail: kcc@valkenswaard.nl of telefonisch op 040-2083444.

Wat kost het?

2023

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats. Ook wordt de kentekenplaat door de aanvrager aangeleverd bij de gemeente.

Tarieven gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 • Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op een bestaande parkeerplaats: € 200,-
 • Aanleggen van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats: € 500,-

De kosten voor het aanleggen van een parkeerplaats, de leges, moeten door u betaald zijn voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wijziging kenteken

De kosten voor het vervangen van de kentekenplaat bedragen € 75,-.