Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

Hebt u hulp nodig in het huishouden? Misschien kunnen huisgenoten, buren of familieleden iets voor u doen of kunt u particuliere schoonmaakhulp inschakelen. Als dit onvoldoende lukt, dan kunt u een aanmelding doen bij de Wmo. Onder bepaalde voorwaarden komt u namelijk in aanmerking voor deze hulp, zoals:

  • U heeft beperkingen waardoor u het huishouden niet kunt uitvoeren. Daarbij is er geen huisgenoot die deze taken kan overnemen.
  • Het lukt u niet om regiem te voeren over het huishouden. Er is ook geen huisgenoot, begeleider, mantelzorger of persoon uit het sociale netwerk die deze regiefunctie over kan nemen.

Wachtlijst hulp bij het huishouden

Op dit moment is er geen plek voor nieuwe cliënten hulp bij het huishouden. Er wordt met een wachtlijst gewerkt. Het duurt ongeveer zes maanden voordat er hulp aan u geboden kan worden. 

Wél hulp in urgente situatie

De gemeente bepaalt of uw situatie urgent is. In die gevallen wordt er alles aan gedaan om de hulp bij het huishouden zo snel mogelijk te starten. In urgente situaties vraagt vaak een professional de zorg aan. Dat geldt voor de volgende situaties:

  • Op verzoek van een transferverpleegkundige van een ziekenhuis.
  • Bij een levensverwachting korter dan 3 maanden.
  • Bij een indicatie thuiszorg voor de kinderen.
  • Als u niet meer eet omdat er niemand is die het eten voor u kan kopen en klaarmaken.
  • Als u niet meer thuis kan wonen zonder iedere week hulp bij het huishouden.
  • Als u wacht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg.
  • Als u door psychische problemen het huishouden erg verwaarloost.

Hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner

U kunt bij uw aanvraag gratis hulp krijgen van iemand die niet bij de gemeente werkt. Deze onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met u mee en gaat mee naar gesprekken als dat nodig is. Klik hier voor meer informatie over hulp bij het gesprek