Wanneer het voor u te moeilijk wordt de afstand tussen de auto en uw plaats van bestemming te overbruggen, komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). U heeft hier recht op als u minimaal 6 maanden een handicap heeft.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten:

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, én
 • u kunt zelf autorijden.

Passagierskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, én
 • u bent afhankelijk van een chauffeur voor het vervoer van deur tot deur. U bent niet in staat te wachten bij de deur tot de bestuurder de auto geparkeerd heeft.


U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.
 

Instellingenkaart

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen door onderstaand formulier af te geven bij het gemeentehuis.

Aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerkaart Instellingen

Meer informatie kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Let op!


Om in het vergunningengebied te mogen parkeren moet iemand met een gehandicaptenparkeerkaart óók over een geldige parkeervergunning beschikken. Met enkel een gehandicaptenparkeerkaart mag u dus niet parkeren op parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Je mag met een gehandicaptenparkeerkaart in het vergunningengebied wél parkeren op de betaalde parkeerplaatsen.
 

Vermissing gehandicaptenparkeerkaart
 

Als uw gehandicaptenparkeerkaart vermist is, maakt u een afspraak bij de gemeente om de vermissing van de kaart door te geven. De vermissingsverklaring wordt op een later moment beoordeeld en u ontvangt van de gemeente een bericht wanneer u het duplicaat kunt ophalen. Er zijn kosten verbonden aan het registeren van de vermissing en het afgeven van een duplicaat van de gehandicaptenparkeerkaart.

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken (behalve bij een instellingskaart: die staat wel op kenteken).
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Wat moet ik doen?

U kunt online de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen:

DigiD linkAanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Of u gaat naar de gemeente om het aanvraagformulier in te vullen.

Bij een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart heeft u de volgende gegevens nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • indien van toepassing: uw vorige (verlopen) gehandicaptenparkeerkaart
 • kijk onder 'legeskosten' wat u moet betalen

Binnen 8 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Deze termijn kan langer worden als de gemeente bij andere instanties om advies moet vragen.

Voor het ophalen van uw gehandicaptenparkeerkaart na een toekenning heeft u het volgende nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een goed gelijkende pasfoto
 • beschikking van de gemeente
 • indien van toepassing: uw vorige (verlopen) gehandicaptenparkeerkaart

Wat kost het?

2023 

Als u een aanvraag voor een parkeerkaart indient bent u € 45,- verschuldigd aan legeskosten. Deze kosten moet u bij het indienen van de aanvraag voldoen, dus voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag. Ook als uw aanvraag na onderzoek wordt afgewezen, bent u de legeskosten ad € 45,- kwijt.

Als u de parkeerkaart bent verloren, kunt u een duplicaat GPK aanvragen. Hiervoor zijn de legeskosten € 30,-.

Veelgestelde vragen

Welke voorwaarden worden er gesteld om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart?

 • U heeft een aantoonbare loopbeperking (u kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen, eventueel met loophulpmiddelen) door een aandoening of gebrek van langdurige aard (minimaal 6 maanden).
 • U heeft een andere ernstige beperking dan een loopbeperking.
 • U bent door een aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden.
 • U bent als passagier afhankelijk van een bestuurder voor het vervoer van deur tot deur. U bent niet in staat te wachten bij de deur tot de bestuurder de auto geparkeerd heeft.

Hoe vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart aan?

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart digitaal aanvragen via het Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart of u gaat naar de gemeente om het aanvraagformulier in te vullen.

Welke gegevens heb ik nodig voor het invullen van de aanvraag?

Bij een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart heeft u de volgende gegevens nodig:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • kijk onder 'legeskosten' wat u moet betalen

Wat moet ik meenemen als ik de gehandicaptenparkeerkaart mag ophalen bij het gemeentehuis

Voor het ophalen van uw gehandicaptenparkeerkaart na een toekenning heeft u het volgende nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een goed gelijkende pasfoto
 • toestemmingsbrief van de gemeente
 • in geval van verlenging: uw vorige (verlopen) gehandicaptenparkeerkaart

Zijn er kosten verbonden aan een gehandicaptenparkeerkaart?

Ja, als u een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart indient bent u € 45,- verschuldigd aan legeskosten. Deze kosten moet u bij het indienen van de aanvraag voldoen, dus voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag. Ook als uw aanvraag na onderzoek wordt afgewezen, bent u de legeskosten ad € 45,- kwijt.

U kunt ook betalen met Ideal.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is afgehandeld?

Nadat u een aanvraag heeft ingediend heeft het college 8 weken de tijd om uw aanvraag af te handelen.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart in Valkenswaard

Ben je in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), dan gelden de landelijke regels(externe link) .

Regels die specifiek in Valkenswaard gelden

 In Valkenswaard zijn enkele regels opgesteld die specifiek voor Valkenswaard gelden:

 • Bij de gemeentelijke parkeerplaatsen hoef je met een GPK geen parkeergeld te betalen. Dit geldt zowel voor gehandicaptenparkeerplaatsen als voor gewone openbare parkeerplaatsen.
 • Je mag niet parkeren op vergunninghouders parkeerplaatsen.