Stappenplan (ver)bouwen

Wilt u gaan bouwen, verbouwen of uitbreiden? Gaat u daarbij slopen of een boom kappen? Per 1 januari 2024 zijn de regels veranderd. Vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig als u iets wil veranderen in uw woonomgeving. U kunt alle vergunningen voor uw werkzaamheden in één keer aanvragen via het Omgevingsloket. Lees alles over de spelregels en doorloop het stappenplan.

Wat is het?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De nieuwe wet knipt een bouwactiviteit op in twee delen: het ruimtelijke en technische deel. Het ruimtelijke deel gaat over of u op een bepaalde plek mag bouwen. Het technische deel gaat over of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Voor beide delen kan een vergunning nodig zijn.

Meestal is geen vergunning nodig voor eenvoudige bouwwerken, zoals een dakkapel, dakraam of schutting. Voor een nieuwe woning is een bouwmelding vaak voldoende. Voor complexe gebouwen is altijd een vergunning nodig voor het ruimtelijke én het technische deel. Het gaat bijvoorbeeld om appartementen, scholen en gebouwen hoger dan 70 meter.

Wat moet ik doen?

Stap 1: Doe een vergunning check

Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een bouwmelding moet doen. Dit doet u via het Omgevingsloket. Doorloop de vragen en check of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gewenste locatie. Het kan zijn dat u toch een vergunning moet aanvragen voor het ruimtelijke deel. En een bouwmelding moet doen voor het technische deel. Kijk voor een bouwmelding op de pagina Technisch bouwen: Wet kwaliteitsborging (Wkb) .

Is uw bouwplan vergunningsvrij? Dan kunt u starten met de uitvoering.

Stap 2: Vertel de omgeving over uw plan

Uw bouwactiviteit kan invloed hebben op mensen en bedrijven in de omgeving. Ga daarom altijd in gesprek met uw omgeving. Uw buren zullen het fijn vinden om op tijd iets over uw plan te horen. Kijk voor een aanpak in de handreiking Participatie.

  • Let op: Participatie is verplicht bij grotere bouwplannen. Die staan in het raadsbesluit Adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

Stap 3: Check of uw plan wenselijk is

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Check dan eerst of het zin heeft om een vergunning aan te vragen. Controleer of uw bouwplan past binnen het omgevingsplan van Valkenswaard. Dit kan via het Omgevingsloket in het onderdeel Regels op de kaart. Hier staan alle regels van het Rijk, provincie, waterschap en gemeente over de fysieke leefomgeving. Het kan zijn dat op uw locatie veel regels gelden.

Voldoet uw bouwplan niet aan het omgevingsplan? Kijk dan of uw plan aangepast  kan worden. Een andere optie is dat u de gemeente laat onderzoeken of uw plan wenselijk en haalbaar is. Doe dan een informele aanvraag voor een omgevingsvergunning (conceptverzoek).

  • Tip: Gaat het om een monument? Kijk op de pagina Monumenten en doe een informele aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Stap 4:  Vraag een omgevingsvergunning aan

Heeft u de nodige voorbereidingen afgerond? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dit doet u via het Omgevingsloket. De gemeente toetst uw plannen en kijkt of het binnen de omgeving past. Binnen 8 weken beslist de gemeente op uw aanvraag.

Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding. De behandeling van een conceptverzoek en een vergunningaanvraag kost geld. Die kosten heten leges. De kosten zijn afhankelijk van de bouwactiviteit. U vindt een tarieventabel in de legesverordening van Valkenswaard, onder Hoofdstuk 2 Omgevingswet.

  • Let op: U betaalt deze kosten ook als uw vergunningaanvraag niet compleet is en buiten behandeling wordt gelaten. Of als een vergunning wordt afgewezen omdat het plan niet realiseerbaar is.

Meer informatie

Heeft u vragen, of komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via gemeente@valkenswaard.nl of 040-208 3444 en vraag naar het omgevingsloket.

Mogelijk ook interessant: