Wat is het?

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Omgevingsvergunning algemeen

Met een omgevingsvergunning kunt u voor verschillende activiteiten één vergunning aanvragen, krijgt u één besluit en is er één rechtsgang voor bezwaar en beroep. De activiteiten die u met één omgevingsvergunning kunt aanvragen zijn onder meer:

 • (ver)bouwen van een bouwwerk
 • aanleggen van een werk
 • afwijken van het bestemmingsplan
 • brandveilig gebruik van een bouwwerk
 • oprichten van een bedrijf/inrichting
 • wijzigen of slopen van een monument
 • kappen van een boom
 • aanleggen van een uitrit
 • aanbrengen van reclame op een bouwwerk.

Zo kunt u voor het bouwen van een garage op de situatie waar een boom staat één omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen van de garage, het kappen van de boom en het aanleggen van een uitrit.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor het aanleggen of wijzigen van een uitrit (ook wel inrit, oprit of uitweg genoemd) heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Een uitrit wordt meestal op gemeentegrond aangelegd. Om die reden wordt de aanleg of wijziging door of in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

Hoe werkt het?

U kunt de omgevingsvergunning voor de uitrit/inrit aanvragen via het omgevingsloket online.

aanvragen vergunning uitrit(externe link)

Welke gegevens moet ik aanleveren?

Een tekening met daarop:

 1. De locatie van de uitrit aan het voor-, zij- dan wel achtererf;
 2. De afmeting van de nieuwe inrit, dan wel van de te veranderen bestaande uitrit en de beoogde verandering daarvan;
 3. De aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het aanleggen of voor het gebruik van de uitrit, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen.

Hoe lang duurt het?

Voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit is de reguliere procedure van toepassing.

Reguliere procedure binnen 8 weken

Meestal krijg u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslistermijn 1 keer met 6 weken. Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch. We noemen dat een vergunning van rechtswege.

Indien de aanvraag niet compleet is, dan vragen we aan u aanvullende gegevens in te dienen. De beslistermijn wordt dan opgeschort met de periode die ligt tussen het verzoek om de aanvulling en het ontvangen van de gevraagde gegevens.

Hoe ontvang ik de beslissing op mijn aanvraag?

U ontvangt u beslissing digitaal.

Wat kost het?

Legeskosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd, ongeacht wat de beslissing op uw aanvraag wordt. In 2023 kost een omgevingsvergunning met de activiteit het aanleggen van een uitrit € 85,00.

Aanlegkosten uitrit

De aanlegkosten voor de uitrit zijn voor uw rekening. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. U ontvangt eerst een offerte. De werkzaamheden starten pas na vergunningsverlenging en ontvangst van de aanlegkosten.