Omgevingsvergunning aanvragen

Wil je gaan bouwen of verbouwen? Ga je daarbij slopen, of een boom kappen? Of ben je van plan je woning of pand te verduurzamen? Vaak heb je een omgevingsvergunning nodig als je iets wil veranderen in je woonomgeving. Je kunt alle vergunningen voor de werkzaamheden in één keer aanvragen via het Omgevingsloket.  

Wat is het? 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De nieuwe wet knipt een bouwactiviteit op in twee delen: het ruimtelijke en technische deel. Het ruimtelijke deel gaat over of je op een bepaalde plek mag bouwen. Het technische deel gaat over of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Voor beide delen kan een vergunning nodig zijn.  

Meestal is geen vergunning nodig voor eenvoudige bouwwerken, zoals een dakkapel, dakraam of schutting. Voor een nieuwe woning is een omgevingsvergunning nodig voor het ruimtelijk deel. Voor het technische deel is een bouwmelding vaak voldoende. Voor risicovolle gebouwen is altijd voor beide delen een vergunning nodig. Je vraagt dan een omgevingsvergunning aan en een technische bouwvergunning. Het gaat bijvoorbeeld om appartementen, scholen en gebouwen hoger dan 70 meter. 

  • Let op: In alle gevallen moet je voldoen aan de (technische) regels. Die gaan bijvoorbeeld over de constructie, brandveiligheid en energiezuinigheid. Lees meer op de pagina Technische bouwvergunning: Wet kwaliteitsborging (Wkb). 

Hoe werkt het?

Tip: Weet je niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is? Volg dan eerst het stappenplan (ver)bouwen en start met een vergunningcheck. 

Bekijk de animatie met uitleg over de Vergunningcheck en het indienen van een aanvraag in het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket wordt stap voor stap toegelicht. De eerste zes minuten gaan over de Vergunningcheck. Vanaf minuut 6:10 gaat het over het indienen van een aanvraag.

Stap 1 Maak een bouwplan

Bespreek je ideeën met een professional, bijvoorbeeld een architect, aannemer of bouwbegeleider. Die kan je helpen om jouw plan concreet te maken. Is het plan helemaal uitgewerkt, dan kun je een vergunning aanvragen. 

  • Tip: Gaat het om een groot plan in het stedelijk gebied? Of om een plan in het buitengebied? Dien dan eerst een conceptverzoek in. 

Stap 2 Vertel de omgeving over je plan

De bouwactiviteit kan invloed hebben op mensen en bedrijven in de omgeving. Ga daarom altijd in gesprek met de omgeving. Buren en andere betrokkenen zullen het fijn vinden om op tijd iets over je plan te horen. Bij een vergunningaanvraag moet je antwoord kunnen geven op de volgende vragen: 

  • Heb je contact gehad met de omgeving over jouw plannen? 
  • Hoe heb je dat gedaan? 
  • Wat is daarvan het resultaat? 

Let op: Participatie is verplicht bij bouwplannen die niet voldoen aan het omgevingsplan van Valkenswaard. De gemeente toetst dan hoe er rekening wordt gehouden met de omgeving. Afhankelijk daarvan kan je aanvraag wel of (nog) niet in behandeling worden genomen.  

Hulp nodig bij hoe je participatie kunt aanpakken? Kijk ook in de handreiking Participatie

Stap 3 Dien een aanvraag omgevingsvergunning in

Heb je alle voorbereidingen afgerond en een concreet plan? Dan kun je een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dit doe je via het Omgevingsloket. Je kunt jouw aanvraag tussentijds opslaan en later verder werken. Ingevulde gegevens worden bewaard in Mijn Omgevingsloket. Als inwoner log je in met DigiD. Bedrijven en organisaties loggen in met eHerkenning. 

Let op: Je kunt meerdere vergunningen aanvragen, of één vergunning voor meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld voor een garage bouwen, een uitrit maken én een boom kappen.  

  • Tip: Dien je aanvraag zo compleet mogelijk in. Zo voorkom je onnodige vertraging en kosten. 

Stap 4 Behandeling van je vergunningaanvraag

Je krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Die checkt of jouw aanvraag compleet is. Vervolgens krijg je een vast contactpersoon die het aanvraagproces begeleidt. Voldoet het pan niet aan het omgevingsplan van Valkenswaard? Dan beoordeelt de gemeente eerst of je plan wenselijk is en binnen de omgeving past. Dit gebeurt door interne en externe experts aan de intaketafel.

Daarna volgt een toets of het plan haalbaar is. Complexe en grote plannen bespreken interne en externe experts samen aan de omgevingstafel. Zo nodig wordt je daarbij uitgenodigd. In deze fase worden ook onderzoeksrapporten beoordeeld. Bijvoorbeeld over bodemgesteldheid, geluid of verkeer. Heb je al eerder een conceptverzoek ingediend? Veel onderzoeken en beoordelingen hoeven dan niet opnieuw te gebeuren. 

Stap 5 Besluit op je aanvraag

In de meeste gevallen ontvang je binnen 8 weken een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Soms is advies en een besluit van de gemeenteraad nodig. Zoals bij grotere plannen die niet voldoen aan het omgevingsplan, zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. In dat geval is de doorlooptijd maximaal 6 maanden. 

Verleent de gemeente een omgevingsvergunning? Dit besluit wordt officieel bekend gemaakt via overheid.nl en via het Valkenswaards weekblad. 

Tip: Op de hoogte blijven van verleende vergunningen in jouw buurt? Meld je aan voor de e-mailservice op overheid.nl 

Hoe lang duurt het? 

Er zijn twee behandelprocedures mogelijk: kort of uitgebreid. 

  1. Kort: De meeste aanvragen behandelt de gemeente binnen 8 weken. Zo nodig kan deze termijn met 6 weken worden verlengd. 
  2. Uitgebreid: Bij uitzondering wordt een uitgebreide procedure gevolgd. De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na een aanvraag. Deze termijn is eventueel te verlengen met 6 weken. De uitgebreide procedure kan in bepaalde gevallen worden toegepast. Bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Of wanneer je zelf verzoekt om of instemt met een uitgebreide procedure. Kijk voor meer informatie op de pagina Conceptverzoek omgevingsvergunning. 

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een bouwmelding. De behandeling van een conceptverzoek en van een vergunningaanvraag kost geld. Die kosten heten leges. De kosten zijn afhankelijk van de bouwactiviteit. Je vindt een tarieventabel in de legesverordening van Valkenswaard, onder hoofdstuk 2 Omgevingswet. 

Meer informatie 

Heb je vragen, of kom je er niet uit? Neem dan contact op via gemeente@valkenswaard.nl of 040-208 3444 en vraag naar het omgevingsloket. 

Mogelijk ook interessant: