Valkenswaard wil jongeren voor haar dorp behouden. Tegelijkertijd wil zij jonge gezinnen uit de Brainportregio aansporen om hier te komen wonen. Valkenswaard wordt vanaf 2018 als woongemeente gepromoot in de regio. Dit gebeurt samen met Valkenswaard Marketing.

Afbeelding van lage heide

Een gezond dorp kent een vermenging van verschillende sociaal-economische klassen, gezinstypen en leeftijden. Niet alleen de woonmarkt leeft er van op, ook de arbeidsmarkt en het cultuur-, sport-, en winkelaanbod. Jongeren en jonge gezinnen verhuizen het meest en ze zijn dynamisch; zij brengen creativiteit en vernieuwing.

Met het programma Valkenswaard Woongemeente werken we aan de toekomst van Valkenswaard. Andere gelieerde programma’s zijn:

Bereikbaar Valkenswaard(externe link)

Masterplan Centrum

Dommelland/ De Groote Heide (visie op Vrijetijdseconomie)