Natuurgrenspark De Groote Heide; Vindingrijk van Nature!

 Overal in Natuurgrenspark De Groote Heide zijn de sporen te vinden van slimme bewoners uit het verleden en heden. Met de juiste bril op kun je zien hoe onze vindingrijke voorouders de ene keer de natuur naar hun hand zetten en dan weer op zoek gingen naar hoe ze in balans met de natuur konden leven. Dit samenspel zorgt voor een eigenzinnige mix van overweldigende natuur en menselijk vernuft. Rond 1900 was De Groote Heide één groot heidegebied. De Groote Heide nu, is een gevarieerd en veelzijdig natuurgebied van ruim 6.000 hectare met uitzonderlijke waarde. Aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens. Groots in biodiversiteit (in de top-tien natuurgebieden van Europa) en een optelsom van tal van kleinere natuurgebieden met elk hun eigen waarde, charme en mogelijkheden. Onderling verbonden door een prima fiets- en wandelpadennetwerk. En - voor wie de juiste routes kiest – zonder last van grote verkeersaders. Daartussen en daaromheen prachtig landelijk/agrarisch buitengebied. En niet te vergeten: water! Tientallen vennen verspreid door het gebied, en vanuit het Zuiden een brede waaier van beken en beekjes, bij Eindhoven eindigend in de Dommel. 

Rondom het groen liggen dorpen en steden, waar je het gevoel krijgt met één been in de natuur en met het andere been in de bewoonde wereld te staan. Bovendien ben je in De Groote Heide nooit ver verwijderd van de grens tussen België en Nederland, wat zorgt voor een aangename afwisseling en bijzondere ervaring. 

Samenwerkingsverband Natuurgrenspark De Groote Heide

De samenwerking is ontstaan vanuit een besef dat samenwerking essentieel is om ons gebied toeristisch gezien op de kaart te zetten en economisch rendement te behalen uit recreatie en toerisme. Hoofddoelstelling voor de gemeenten Cranendonck, Hamont-Achel, Heeze-Leende, Pelt en Valkenswaard, is om de leefbaarheid van hun kernen te versterken en te behouden. De belangrijkste doelstelling voor Eindhoven is om de verbinding stad - platteland te versterken. Dit alles in een context van een goed vestigingsklimaat voor de dynamische Brainport regio.

Dit proberen we gezamenlijk, met alle partners in het gebied, te bereiken door de prachtige natuur die ons aan elkaar bindt niet alleen te promoten, maar ook daar waar mogelijk te ontwikkelen en kwaliteit toe te voegen. Onze natuur en het (cultuurhistorische) landschap zijn de kracht van ons gebied. Met name de beekdalen en de heidelandschappen zijn bijzonder. Dit is dan ook de basis waarop Natuurgrenspark De Groote Heide zich richt, waarbij nadrukkelijk ook is voor de balans tussen het behoud en de beleving van ons prachtige landschap.

 Op onze website, degrooteheide.eu(externe link), vind je informatie over de verschillende natuurgebieden, gemeenten, bezienswaardigheden, ondernemers en activiteiten.