Financiële prikkels en andere stimulansen

Starterslening

Het betreft leningen die verstrekt worden aan starters op de koopmarkt. Voor deze maatregel worden geen directe kosten gemaakt, behalve dan dat er een risicodekking moet zijn. Deze risicodekking kan opgebracht worden uit het beschikbare budget.

Leningen aan jongeren en jonge gezinnen op eigen ontwikkellocaties

Het betreft leningen die verstrekt worden aan jongeren en jonge gezinnen. Voor deze maatregel worden geen directe kosten gemaakt, behalve dan dat er een risicodekking moet zijn. Deze risicodekking kan opgebracht worden vanuit de grondexploitatie van de te ontwikkelen locaties.

Stimuleren doorstroom

Gezien de complexe materie, is er behoefte aan meer inzicht in de problematiek. Hiervoor zijn alle betrokken partijen benodigd. Niet alleen de doorstromers en de banken, maar ook makelaars en mogelijke andere financiers naast de gemeente. Daarom wordt voorgesteld een pilot op te stellen waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden hoe groot het probleem is en welke opties er zijn om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Op basis van de resultaten van de pilot wordt duidelijk wat de kosten en de risico’s voor de gemeente zijn.

Leningen instapklaar woningen

Deze maatregel betreft leningen aan de woningverkoper om de woning instapklaar op te knappen. Hierbij lost de verkoper bij verkoop gelijk de lening af. Geadviseerd wordt om alleen leningen te verstrekken aan woningen met een overwaarde. Hierdoor wordt geborgd dat de lening afgelost wordt middels de overwaarde.

Communicatie- en marketingstrategie

De wens bestaat om voor nieuwkomers een informatiemap te ontwikkelen met informatieve flyers over diverse thema’s. Dit kunnen thema’s zijn als sporten, recreatie, onderwijs, wonen, winkelen, uitgaan et cetera. Daarnaast dient deze informatiemap ook in een Engelstalige variant beschikbaar te zijn. Verder wordt er gedacht aan het uitzetten van een excursie voor expats uit de regio om te komen kijken in Valkenswaard. Uit het onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat Valkenswaard een onbekende gemeente is onder deze doelgroep. Daarnaast komen enkele marketingacties om Valkenswaard als aantrekkelijke gemeente te promoten.