Wat is het?

In bepaalde gebieden in de gemeente moet u betalen om te parkeren. Als u in zo'n gebied woont, kunt u een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. Met een parkeervergunning kunt u meestal overal in het gebied parkeren. Raadpleeg bij downloads de Stratenlijst.

Bewoners

Het aanvragen, wijzigen, verlengen en beëindigen van een parkeervergunning kan digitaal via ParQ parkeren. Het systeem herkent aan de hand van uw inloggegevens of, en zo ja, welk parkeerrecht u heeft voor een bepaald gebied.

Aanvragen/verlengen/wijzigen/beëindigen met ParQ Parkeren

U logt in met DigiD, u geeft uw e-mailadres op en betaalt online met iDEAL. U krijgt geen parkeervergunning toegestuurd of uitgereikt, maar u heeft een digitaal parkeerrecht op kenteken. U krijgt wel een bevestiging van de vergunning of wijziging per e-mail. In het systeem is uw parkeerrecht altijd in te zien. Het is ook mogelijk een parkeervergunning aan de receptie in het gemeentehuis aan te vragen, te verlengen, te beëindigen of om een kentekenwijziging door te geven tijdens de openingstijden.

Het parkeervergunningensysteem herkent automatisch het gebied waar u woont en vermeldt de beschikbare vergunning soort, het tarief en de geldigheidsduur. U kunt de tarieven ook raadplegen op de onderstaande stratenlijst bij Downloads. 

Voorwaarden

Om een parkeervergunning voor bewoners aan te vragen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • Het kenteken van het voertuig of het leasecontract staat op uw naam.
 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente op een adres in het vergunninghoudersgebied.
 • Het voertuig waarvoor u een vergunning aanvraagt mag niet langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter.
 • Het voertuig waarvoor u een vergunning aanvraagt mag geen camper, kampeerauto of kampeerwagen zijn.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een verleende parkeervergunning:

 • De parkeervergunning is alleen geldig op de locatie waarvoor deze is afgegeven.
 • Aan deze parkeervergunning kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend.
 • Aan deze parkeervergunning kan geen recht op parkeren worden ontleend bij afzetting van een parkeergebied voor werkzaamheden en evenementen.
 • Deze parkeervergunning is niet geldig op laad- en loslocaties en blauwe zones zoals omschreven in de Wegenverkeerswet.
 • Wijziging van het kenteken geeft u zelf door via https://parkeren.valkenswaard.nl/login
 • De parkeervergunning is alleen geldig op kenteken(s) van voertuig(en) waarvoor de vergunning is afgegeven.

Verlengen

U kunt verlengen binnen 60 dagen tot de vervaldatum en tot 30 dagen na de vervaldatum.

Aankomend bewoner

Gaat u binnenkort verhuizen naar een woning in het vergunninghoudersgebied, maar u woont er nog niet? Dan kunt u een tijdelijke parkeervergunning voor maximaal 1 maand aanschaffen via ParQ Parkeren. Het tarief is EUR 8,00 en de tijdelijke verhuisvergunning is geldig in het gehele vergunninghoudersgebied. Na de tijdelijke vergunning periode vervalt deze automatisch en zodra u verhuisd bent, kunt u via ParQ Parkeren een bewonersvergunning aanvragen voor twee jaar.

Om een tijdelijke parkeervergunning af te sluiten heeft u uw verhuizing al doorgegeven aan de gemeente Valkenswaard. Dit kan op 3 manieren:

 • Digitaal via onze website met DigiD
 • Door het maken van een afspraak via onze website
 • Via het verhuisaangifteformulier wat u kunt ophalen bij de receptie van het gemeentehuis

ParQ Parkeren

Wat heb ik nodig?

 • Uw DigiD inloggegevens
 • Het kenteken van uw auto
  Staat het voertuig niet op uw naam, dan moet u de volgende documenten overleggen:
  • Bij een leaseauto: een kopie van het leasecontract waarop staat dat u de rechtmatige bestuurder bent en waarop ook het kenteken van de leaseauto staat vermeld.
  • Bij een bedrijfsauto: de eigenaar van het voertuig (directeur/eigenaar bedrijf) stelt een verklaring op dat u de rechtmatige bestuurder bent van het voertuig. Deze verklaring, inclusief een kopie legitimatiebewijs van de directeur/eigenaar voegt u toe als bewijsstuk in het systeem.
  • Bij kentekenwijziging: u geeft een wijziging van het kenteken door aan de gemeente. U kunt dit zelf wijzigen via ParQ parkeren of u kunt hiervoor terecht bij de receptie tijdens de openingstijden. Bent u in het bezit van een buitenlands kenteken dan moet u het kentekenbewijs overleggen of uploaden.

Machtigt u iemand? Dan neemt de gemachtigde de schriftelijke machtiging met handtekening mee, een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en zijn of haar eigen geldige legitimatiebewijs. 

Dagkaart voor bezoekers bewoners

Bewoners, die wonen in een betaald parkeergebied of vergunninghoudersgebied in het centrum of 'buiten centrumgebied' (belanghebbendengebied), kunnen een dagkaart voor bezoekers aanvragen. Dit is geen papieren kaartje meer, maar een digitaal parkeerrecht op kenteken. Bezoekers mogen parkeren op vergunninghoudersplekken en betaalde parkeerplaatsen. De kaart is geldig voor 1 dag en aan te schaffen via ParQ parkeren. U betaalt per dagkaart online met iDEAL. U kunt ook een (digitale) dagkaart aanschaffen bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Het is dan wel nodig dat u het kenteken van uw bezoek weet. U betaalt dan met PIN. 

ParQ Parkeren

Heeft u al bezoekerskaartjes aangeschaft? Dan kunt u die tot en met 31 december 2024 gewoon opmaken.

Alleen als u geen mogelijkheid heeft voor het online aanschaffen of heeft u moeite met het systeem, dan kunt u aan de receptie nog papieren bezoekerskaartjes aanschaffen. 

Parkeervergunning bedrijven

LET OP! 
 

 • Helaas is het tijdelijk niet mogelijk om met E-Herkenning een parkeervergunning voor bedrijven of een ambulante parkeervergunning aan te vragen of verlengen.
  Wij verzoeken u hiervoor telefonisch contact op te nemen met het Klantcontactcentrum via T (040) 208 34 44.
 • De parkeervergunning voor bedrijven of de ambulante parkeervergunning wordt alleen op papier uitgegeven en is dus nog niet digitaal! De papieren vergunning moet zichtbaar voor de ruit van de auto neergelegd worden.


Slechts een beperkte aantal bedrijven kan een parkeervergunning aanvragen. Het gaat hier specifiek om de bedrijven die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het verrichten van arbeid op locatie en hun voertuig daarbij nodig hebben zoals een klus-, installatie- of schildersbedrijf. Dit soort bedrijven kunnen kiezen uit een vergunning die geldig is in het centrum, een vergunning die geldig is buiten het centrum en een vergunning die geldig is in heel Valkenswaard.

Bezorgdiensten

Verder is er voor bedrijven die producten bezorgen die aan bederf onderhevig zijn, zoals bloembezorging of bezorging van vers bereide etenswaren de mogelijkheid een zogenaamde 'parkeervergunning bezorgdiensten' aan te vragen.

Ambulante parkeervergunning

Tenslotte kan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die werkzaam is bij een, door het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard aangewezen, bedrijf of instelling een zogenaamde 'ambulante parkeervergunning' aanvragen.

Aanvragen, verlengen of wijzigen

Heeft of vertegenwoordigt u een bedrijf en wilt u één of meerdere vergunningen aanvragen of wijzigen? Het aanvragen kan via ParQ Parkeren. U heeft hiervoor EHerkenning nodig en een e-mailadres. U krijgt een ontvangstbevestiging per mail en u krijgt de papieren vergunning toegestuurd. Het verlengen van de bestaande parkeervergunning is niet mogelijk. Als uw parkeervergunning verlengd moet worden, dan kunt u een nieuwe vergunning afsluiten met als ingangsdatum de vervaldatum van uw huidige parkeervergunning. Natuurlijk kunt u voor het aanvragen, wijzigen of verlengen van uw parkeervergunning ook terecht bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt zonder afspraak terecht, u kunt met PIN betalen en u krijgt de vergunning toegestuurd. 

De tarieven voor de parkeervergunningen blijven ongewijzigd.

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een verleende parkeervergunning:

 • De parkeervergunning is alleen geldig op de locatie waarvoor deze is afgegeven.
 • Aan deze parkeervergunning kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend.
 • Aan deze parkeervergunning kan geen recht op parkeren worden ontleend bij afzetting van een parkeergebied voor werkzaamheden en evenementen.
 • Deze parkeervergunning is niet geldig op laad- en loslocaties en blauwe zones zoals omschreven in de Wegenverkeerswet.
 • Wijziging van het kenteken geeft u zelf door via https://parkeren.valkenswaard.nl/login
 • De parkeervergunning is alleen geldig op kenteken(s) van voertuig(en) waarvoor de vergunning is afgegeven.

Wat heb ik nodig?

online aanvragen

 • EHerkenning inloggegevens

aanvragen/verlengen/wijzigen bij de receptie van het gemeentehuis

 • Het ingevulde en door de directeur/bedrijfsleider ondertekende formulier.
 • Een kopie legitimatiebewijs van directeur/bedrijfsleider en eventueel de gemachtigde.

Mantelzorgparkeervergunning

Hoe werkt het?

De hulpvrager kan een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. Met deze kaart kan de mantelzorger kosteloos parkeren in de straat van de hulpvrager.

Wanneer komt u in aanmerking voor een mantelzorgparkeervergunning?

 • U ontvangt van een niet-professionele partij onbetaalde zorg, bijvoorbeeld van familie, vrienden, kennissen of bekenden.
 • U woont zelfstandig, dat wil zeggen niet in een zorgstelling. Ook wonen in een aanleunwoning wordt in dit geval gezien als zelfstandig wonen.
 • U woont in een betaald parkeren en/of vergunninghoudersgebied. Als dit niet het geval is kan men vrij parkeren en komt u niet in aanmerking voor een mantelzorgparkeervergunning.
 • Ligt uw woning op een loopafstand van 100 meter van gratis parkeerplaatsen dan heeft de mantelzorger de mogelijkheid om daar te parkeren. U komt dan niet in aanmerking voor een mantelzorgparkeervergunning.
 • Bij 2 of meer parkeerplaatsen op eigen terrein kan de mantelzorger op uw terrein parkeren en komt u niet in aanmerking voor een mantelzorgparkeervergunning. 
 • De noodzaak voor mantelzorg op uw thuisadres kunt u aantonen door:
  • een indicatie gesteld door de Wet langdurige zorg (WLZ); of
  • een beschikking van de Wmo waaruit blijkt dat u mantelzorg nodig heeft (deze vragen wij intern op).

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een verleende parkeervergunning:

 • De parkeervergunning is alleen geldig op de locatie waarvoor deze is afgegeven.
 • Aan deze parkeervergunning kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend.
 • Aan deze parkeervergunning kan geen recht op parkeren worden ontleend bij afzetting van een parkeergebied voor werkzaamheden en evenementen.
 • Deze parkeervergunning is niet geldig op laad- en loslocaties en blauwe zones zoals omschreven in de Wegenverkeerswet.

Verlengen mantelzorgparkeervergunning

Als u een mantelzorgparkeervergunning wilt verlengen, dan vraagt u de mantelzorgparkeervergunning weer opnieuw aan. U hoeft dan geen aanvullende documenten toe te voegen. Uw verlenging zal opnieuw beoordeeld worden.

Wat moet ik doen?

U kunt een mantelzorgparkeervergunning schriftelijk aanvragen.

De volgende documenten moeten worden meegestuurd voor het verkrijgen van een vergunning (met uitzondering van een verlenging van een mantelzorgparkeervergunning), dit zijn:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) van de hulpvrager;
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie documenten);
 • een kopie indicatie/beschikking van de WLZ of Wmo;
 • als u de aanvraag indient namens de zorgbehoevende, dan voegt u een machtiging toe (zie documenten).

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan de mantelzorgparkeervergunning.

Aanvullende informatie

Op www.overheid.nl vindt u de parkeerbelastingverordening Valkenswaard.

Een parkeervergunning is iets anders dan een parkeerontheffing. Met een parkeerontheffing kunt u meestal tijdelijk parkeren op een plek waar dit normaal gesproken niet mag.

Kosten

2023

VergunningsoortTarief CentrumTarief buitenCentrumTarief ValkenswaardGeldigheidsduur
1e bewonersvergunning€85,00€45,00 2 jaar
2e bewonersvergunning€110,00€45,00 2 jaar
     
1e bedrijfsvergunning *€110,00€55,00€220,001 jaar
2e bedrijfsvergunning *€220,00€110,00€440,001 jaar
     
1e bedrijfsvergunning voor bezorgdiensten **  €220,001 jaar
2e bedrijfsvergunning voor bezorgdiensten **  €440,001 jaar
     
Mantelzorgvergunning (met overlegging van een indicatiestelling)  gratis1 jaar
     
Ambulante parkeervergunning (aangewezen zorgverlener bij B&W-besluit)  €55,001 jaar
     
Omwisseling parkeervergunning bij wijziging van het kentekennummer  gratis 
     
Dagkaart bewoners (verkoop per vel à 10 stuks en max. 150 per adres per jaar)€1,10€0,20 per stuk
     

* Specifiek voor ondernemingen die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het verrichten van arbeid op locatie en hun voertuig bij nodig hebben zoals bijvoorbeeld een klus-, installatie- of schildersbedrijf. Het bedrijf hoeft niet gevestigd te zijn in een betaald parkeren en/of vergunninghoudersgebied.

* * Het bedrijf is gevestigd in een betaald parkeren en/of vergunninghoudergebied. Het bedrijf bezorgt (aantoonbaar op middels vermelding hiervan op het KvK) producten die aan bederf onderhevig zijn zoals bloembezorging of bezorgdienst van vers bereide etenswaren.