Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet: één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Hij geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

  • Je krijgt bijvoorbeeld met de Omgevingswet te maken als je iets wilt bouwen of verbouwen aan je huis, tuin of bedrijf. Je bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of je een vergunning nodig hebt. Dat kan in het Omgevingsloket.
  • Als er iets in jouw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen, kun je belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om je mening over die plannen te geven (participatie).

Heb je vóór 1 januari 2024 een vergunning gekregen om iets te doen, dan blijft die gewoon geldig.

Wat verandert er met de Omgevingswet?

Een belangrijke verbetering is dat de leefomgeving meer in samenhang wordt ingevuld. Dat betekent dat bij het maken van plannen ook thema’s worden betrokken als energie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen. De bedoeling is dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en er betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van.

Een ander verschil is dat de gemeente één omgevingsplan maakt. Daarin hoeft niet meer alles tot in detail te worden vastgelegd, zoals eerder in bestemmingsplannen wel gebeurde. Door plannen globaler te beschrijven, ontstaat meer ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar in veel gevallen wel belanghebbenden bij betrekken (participatie).

Wat is participatie?

De Omgevingswet zorgt ervoor dat je in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in je buurt worden ontwikkeld. Dat noemen we participatie. Het kan gaan om initiatieven van bijvoorbeeld je buren, van ontwikkelaars of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie en Rijk).
Meepraten kon al, maar de Omgevingswet stimuleert dat je actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.

Meer weten over de Omgevingswet?

Ben je inwoner?
Maak kennis met de wet op rijksoverheid.nl

In het Omgevingsloket vind je informatie over (vergunning)aanvragen en over je omgeving. Bijvoorbeeld over waterkwaliteit of geluidsnormen. Het Omgevingsloket is in ontwikkeling en wordt continu verbeterd.

Ben je ondernemer?
Raadpleeg de pagina op iplo.nl met uitleg voor bedrijven en adviesbureaus.