Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf deze datum heeft de gemeente een tijdelijk omgevingsplan met lokale regels voor de fysieke leefomgeving. Dat plan bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen van Valkenswaard. Ook worden komende jaren diverse verordeningen in het omgevingsplan opgenomen. Waaronder een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast staan er rijksregels in over het milieu.

De regels in het omgevingsplan zijn te bekijken via het Omgevingsloket. Je kunt zoeken op een kaart en per locatie zien welke regels er gelden.

Van tijdelijk naar nieuw omgevingsplan

In verband met de Omgevingswet maken alle gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Zo’n omgevingsplan is een concrete uitwerking van de doelen en keuzes uit de omgevingsvisie. De gemeente Valkenswaard vervangt het tijdelijke omgevingsplan stap voor stap. Oude bestemmingsplannen, regels en verordeningen worden verwerkt in een nieuw deel. In het nieuwe omgevingsplan gaat het niet meer om bestemmingen, maar om mogelijke activiteiten. Als de basis klaar is (rond 2026), worden de regels gebied voor gebied omgezet. Dit gebeurt in samenspraak met inwoners, ondernemers en organisaties. Eind 2023 is de gemeente gestart met voorbereidingen voor de hele verbouw. Op 1 januari 2032 moet het nieuwe omgevingsplan helemaal klaar zijn. 
 

Wat verandert er?

De gemeente kan in het toekomstige nieuwe omgevingsplan specifieke regels stellen voor verschillende delen van het grondgebied. Ook kan de gemeente functies of kenmerken van locaties of gebieden aanwijzen. De gemeente kan ook een vergunning verlenen of een melding laten doen voor een activiteit die in het omgevingsplan is genoemd. Het nieuwe omgevingsplan (2032) gaat meer ruimte bieden voor lokale wensen en initiatieven. Bij het vaststellen van de regels houdt de gemeente rekening met diverse belangen.

Hoe wordt het omgevingsplan gewijzigd?

In een omgevingsplan staat wat mag op een bepaalde plek in de gemeente. Bijvoorbeeld waar woonhuizen, kantoren of winkels mogen staan. Of hoe hoog een gebouw mag zijn en waarvoor het gebouw mag worden gebruikt. Het omgevingsplan moet bijvoorbeeld worden gewijzigd als de gemeente wil toestaan om woningen te bouwen op een plek die daar nu niet voor bedoeld is. 

Een initiatiefnemer (planmaker) is verplicht om inwoners te betrekken bij een wijziging van het omgevingsplan. De initiatiefnemer kondigt dit aan en gaat met de omgeving in gesprek. Dit heet participatie. Ook de gemeente kan initiatiefnemer zijn. Een aangepast omgevingsplan wordt ter inzage gelegd; iedereen kan reageren met een zienswijze. De gemeenteraad stelt wijzigingen van het omgevingsplan vast.

Wat is de planning?

 1. Nog te doen: Uiterlijk 2031

  Eén compleet omgevingsplan voor hele gemeente Valkenswaard

 2. Nog te doen: 2026 - 2031

  Overige gebieden en thema’s verder uitwerken. 
  Stap voor stap naar één omgevingsplan voor hele grondgebied

 3. Nog te doen: 2024 - 2026

  Oude bestemmingsplannen, regels en verordeningen verwerken in nieuw deel omgevingsplan.
  Bestemmingen omzetten naar activiteiten in één proefgebied (wijk).

 4. Afgerond: Q4 2023

  Voorbereidingen voor tijdelijk omgevingsplan per 1-1-2024

 5. Afgerond: Q3 2023

  Plan van aanpak voor omgevingsplan Valkenswaard