Hoe blijft Valkenswaard ook in 2040 een fijne en leefbare plek om te wonen, werken, en ontspannen? In de omgevingsvisie staan de doelen en keuzes voor alle zaken die ruimte vragen in onze leefomgeving. Van woningen, bedrijven, wegen en groen tot cultuurhistorie, klimaat en goede voorzieningen.

Het is een integrale visie voor de lange termijn. Met uitgangspunten en kaders voor nieuwe initiatieven en plannen.

De ontwerp omgevingsvisie 1.0 heeft van 8 februari t/m 20 maart 2024 ter inzage gelegen. 

Het projectteam van de gemeente verwerkt waar mogelijk de meningen en aandachtspunten in de omgevingsvisie. De gemeenteraad stelt de visie in juni 2024 vast.

Waarom een omgevingsvisie?

Valkenswaard heeft ambities en staat voor grote opgaven. De omgevingsvisie geeft antwoord op de vragen: Hoe willen we dat gemeente Valkenswaard er in de toekomst uitziet? Wat betekent dit voor de kernen Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard? Waar moeten we aan werken en hoe doen we dat? De omgevingsvisie beschrijft met welke opgaven we komende jaren aan de slag gaan. Samen met onze inwoners, ondernemers en partners. Met als doel een mooier, gezonder en veiliger Valkenswaard.

Elke gemeente maakt een omgevingsvisie in verband met de Omgevingswet(externe link). Dat geldt ook voor alle provincies en het Rijk. De omgevingsvisie toont de samenhang van verschillende onderdelen van de leefomgeving. Bijvoorbeeld: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid, mobiliteit en cultureel erfgoed.

Wie zijn betrokken?

De gemeente maakt de omgevingsvisie niet alleen. Voor visie 1.0 hebben veel mensen meegedacht of een reactie gegeven. Zoals vertegenwoordigers van wijken, maatschappelijke organisaties, ondernemers, belangengroepen, natuurorganisaties, veiligheidsdiensten, buurgemeenten en regio partners. Het proces is nog niet klaar. In een volgende versie van de omgevingsvisie komen gebiedsgerichte keuzes. Ook daarvoor worden inwoners, ondernemer en organisaties betrokken.

In elke fase raadplegen we inwoners en ondernemers via een digitale enquête. Daarnaast gaan we in gesprek tijdens bijeenkomsten. Zo toetsen we steeds de inhoud van de (concept) omgevingsvisie.

Wat is de planning?

 1. Nog te doen: Juni 2024

  Vaststellen visie door de raad

 2. Afgerond: Februari / Maart 2024

  Omgevingsvisie ter inzage. Toetsing van de visie in bijeenkomst met inwoners

 3. Afgerond: Eind 2023

  Toetsing ontwerp omgevingsvisie bij overheden en stakeholders

 4. Afgerond: September 2023

  2023 Toetsing van de visie via digitale inwonersenquête (flitspeiling)

 5. Afgerond: Vanaf juni 2023

  Opstellen concept omgevingsvisie

 6. Afgerond: Midden 2023

  Werksessie met experts, raad, beleidsmedewerkers

 7. Afgerond: Begin 2023

  Herstart en opstellen omgevingsvisie

 8. Afgerond: Begin 2021

  Werksessies en enquête over keuzes en dilemma’s

 9. Afgerond: Eind 2020

  Koersdocument vastgesteld door de raad

 10. Afgerond: 2018 - 2021

  Interviews, enquêtes en bijeenkomsten met raad, stakeholders, beleidsmedewerkers, inwoners

 11. Afgerond: 2018

  Opstellen Koersdocument t.b.v. Omgevingsvisie