Wat is het?

De gemeente verkoopt regelmatig grond: bouwgrond / particuliere bouwkavels, grond voor projectbouw en voor sociale woningbouw, industriegrond op bedrijventerreinen, restgrond en nog veel meer.

Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop restgronden in Borkel en Schaft 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard wil het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond aanpakken. Gelijktijdig biedt het college restgronden te koop aan. Restgrond is grond waarvan het niet noodzakelijk is dat die eigendom van de gemeente blijft. Als verkoop niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen in de grond liggen, kan de gemeente ervoor kiezen om de grond te verhuren. 

Verzoeken om restgrond te kopen of te huren worden getoetst aan de uitgiftecriteria. De gemeente heeft voor dit project het bureau Intersolum uit Someren ingeschakeld. Het project wordt per wijk uitgevoerd. Borkel en Schaft staat nu op de planning.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente valkenswaard.nl/restgrond

Bewoners kunnen ook contact opnemen met de projectleider, Theo Thijssen. Theo is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag via het telefoonnummer 040-2083519 of per e-mail theo.thijssen@valkenswaard.nl

aanvraag aankoop restgrond

Hoe werkt het?

Uitgifte particuliere bouwkavels

De gemeente kent geen wachtlijst voor bouwkavels. Per project wordt besloten hoe de bouwkavels worden uitgegeven.

Heeft u interesse in een gemeentelijke bouwkavel, dan kunt u contact opnemen met het cluster Vastgoed, telefoon (040) 208 34 44.

Uitgifte industriegrond

Op dit moment heeft de gemeente Valkenswaard geen industrie- of bedrijfsgrond beschikbaar. Bent u toch geïnteresseerd in grond voor uw bedrijf in Valkenswaard, dan kunt u contact opnemen met Economische Zaken, telefoon (040) 208 34 44.

Verkoop restgrond

Restgrond is gemeentelijke grond, die geen zodanig belang heeft dat de gemeente de grond voor zichzelf wil of moet behouden. Restgrond die grenst aan een tuin in particuliere eigendom wordt zoveel mogelijk verkocht. Als verkoop niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat kabels en leidingen in de ondergrond liggen, kan de gemeente de grond verhuren tegen een tarief dat is afgeleid van de verkoopwaarde. De prijs voor aankoop restgrond bedraagt €95,-- per m² kosten koper (prijspeil 2021).

Project aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop restgronden

Tegelijk met de verkoop van reststroken wil de gemeente het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond aanpakken. In het verleden zijn stukken grond (bewust of onbewust) bij tuinen getrokken zonder dat hiervoor betaald werd. Dat is niet rechtvaardig ten opzichte van andere inwoners die hiervoor betalen. Het project wordt wijkgericht aangepakt.

Overige grond

Alle overige verzoeken om grond te kopen worden individueel beoordeeld. De gemeente kan specifieke voorwaarden stellen. De verkoopprijs is marktconform en gebaseerd op een onafhankelijke taxatie.

Wat moet ik doen?

Heeft u interesse in de aankoop van restgrond? Vul dan hier uw aanvraag in.

aanvraag aankoop restgrond

Bibob

Onderdeel het aangaan van vastgoedtransacties met de gemeente Valkenswaard is een toets op grond van de Wet Bevordering Integritsbeoordelingen door het Opbenaar Bestuur (Wet Bibob). In de beleidsregel Bibob geeft de gemeente Valkenswaard aan in welke specifieke gevallen Bibob wordt toegepast. Meer weten over de Wet Bibob? Surf dan naar www.justis.nl, klik op producten en vervolgens op Bibob.

Cluster Vastgoed beschikt over het Bibob-vragenformulier dat u in dient te vullen. Een ingevuld Bibob-vragenformulier dient u persoonlijk op het gemeentehuis in te leveren. Hiervoor maakt u een afspraak met cluster Vastgoed van het team Ruimtelijk Beleid.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grondzaken van het team Ruimtelijk Beleid en Projecten, telefoon (040) 2083444.