Aanpak Eikenprocessierups in 2023

Het Eikenprocessierupsteam (EPR-team) van de gemeente is, samen met externe deskundigen, in maart weer begonnen met de monitoring van de ontwikkeling van de rups. Zo kan de zogeheten ‘plaagdruk’ worden ingeschat en kunnen we maatregelen zo nodig bijstellen. De rupsen moeten eerst uit de eitjes komen en dan gaan eten. Na deze periode krijgen ze hun brandhaartjes (na de derde vervelling). Die brandhaartjes zorgen bij mensen voor gezondheidsklachten, zoals hevige jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen.

Indien u hinder ondervindt van de Eikenprocessierups in uw omgeving,  kunt een melding maken bij de gemeente via https://www.valkenswaard.nl/melding-maken(externe link).

Afbouw inzet biologisch bestrijdingsmiddel

In 2019 en 2020 ondervonden wij ook in de gemeente Valkenswaard veel hinder van de Eikenprocessierups. In 2021 en 2022 kregen we vrijwel geen overlastmeldingen. Daarom bouwen we dit jaar de preventieve bestrijding met het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari nog verder af. Dit is ook in lijn met het beleid van de provincie. We doen dit ook omdat we de natuurlijke bestrijding nog meer willen ontwikkelen, zodat de biodiversiteit verbetert en de natuur meer in balans komt.

Meer natuurlijke bestrijding

Om natuurlijke bestrijding tot een succes te maken, planten we speciale bloembollenmengsels, zaaien we wildbloemen en passen de vaste beplanting waar nodig aan. Zo trekken we de natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups aan.

Bloembollen en wildbloemen zijn natuurlijk prachtig om te zien. Een bijkomend positief effect is dat ze zorgen voor voedsel voor insecten. Ze leveren daarmee een grote bijdrage aan biodiversiteit. Minder maaien, ‘grasbaarden’ laten staan rond bomen en ruigtes creëren in hoekjes van parken en op grasveldjes, helpt daar ook bij. Insecten voelen zich comfortabel in een omgeving met wildere begroeiing. Dat geldt ook voor de natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups.

Mezenkastjes

Ook Koolmezen helpen bij de bestrijding van de rups en daarom deelt de gemeente gratis mezenkastjes uit aan inwoners. De gemeente heeft op dit moment 174 nestkastjes in de openbare ruimte hangen. Hiervan was 60% in 2022 ‘bewoond’.
Wilt u ook meehelpen aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups én het aantal vogels in onze gemeente vergroten?  Hang dan ook een mezenkastje in uw tuin! Het biedt vogels bescherming tegen de natuurelementen, katten en (roof)vogels. Ze kunnen er nestelen, broeden en hun jongen groot brengen. Vraag een gratis kastje aan via een mailtje naar rups@valkenswaard.nl 

Minder rupsen door broedkasten

Dit jaar zijn we begonnen met het ophangen van broedkasten. In deze broedkasten zitten oude nesten van de Eikenprocessierups waarin parasitaire gaasvliegen of sluipwespen eitjes hebben gelegd. De larven die uitkomen voeden zich met de eikenprocessierupsen, of de poppen van de eikenprocessievlinder. De eikenprocessierupsen kunnen niet uit de kastjes en gaan dood. De parasitaire vliegen of wespen kunnen er wel uit en gaan op zoek naar nieuwe nesten van de EPR en infecteren deze weer, zodat de eikenprocessierupsen meteen besmet worden en dood gaan. Experimenten geven aan dat de natuurlijke populatie van vijanden van de EPR, in de omgeving van die broedkasten, omvangrijk toeneemt waardoor de overlast van de EPR afneemt.