Aanpak eikenprocessierups in 2022

Afgelopen jaar was er minder overlast van de eikenprocessierups in de gemeente Valkenswaard. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de preventieve maatregelen en aanpak via natuurlijke bestrijding. Daarnaast heeft naar verwachting ook de vrij stevige vorstperiode een rol gespeeld. Die kwam net toen de eipakketten van de rups op uitkomen stonden. Hoe dan ook, de gemeente Valkenswaard, gaat meer inzetten op natuurlijke bestrijding en minder gebruik maken van het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari. Dit is ook in lijn met provinciaal beleid.

Natuurlijke bestrijding doen we door speciale bloembollenmengsels te planten en wildbloemen te zaaien. Ook maaien we bermen minder vaak, laten grasbaarden rond bomen staan en ruigtes in hoekjes op grasvelden. Die wildere begroeiing trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan omdat die zich daarin comfortabel voelen. Ook Koolmezen helpen bij de bestrijding van de rups en daarom deelt de gemeente gratis mezenkastjes uit aan inwoners. Ruim 60% van de gemeentelijke mezenkastjes was afgelopen jaar bezet.

Het Eikenprocessierupsteam (Epr-team) van de gemeente is, samen met externe deskundigen, in maart begonnen met de monitoring van de ontwikkeling van de rups. Zo kan de zogeheten ‘plaagdruk worden ingeschat en kunnen we maatregelen zo nodig bijstellen.
De rupsen moeten eerst uit de eitjes komen en dan gaan eten. Na deze periode krijgen ze hun brandhaartjes (na de derde vervelling). Die brandhaartjes zorgen bij mensen voor gezondheidsklachten zoals hevige jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen. 

De bestrijding van de rupsen kan pas starten als de bomen voldoende bladeren hebben, waar het biologisch middel zich aan kan hechten. Er moet eerst 30 tot 50% bladbezetting zijn en de bladknoppen moeten open staan.