Natuurlijke bestrijding

De gemeente Valkenswaard zet in op de natuurlijke bestrijding van de Eikenprocessierups door het stimuleren van haar natuurlijke vijanden. Door het ophangen van nestkastjes voor koolmezen en vleermuizenkasten maken we het de aartsvijanden van de Eikenprocessierups makkelijker om zich te vestigen en voort te planten. De nestkastjes hangen in de openbare ruimte, vooral in gebieden waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Inwoners kunnen bij de gemeente gratis een mezenkastje aanvragen om op te hangen in hun tuin. Daarnaast passen we ook de groeninrichting in parken, plantsoenen en bermen aan door minder te maaien en ruigtes van gras en vegetatie te laten staan zodat insecten zich daarin prettiger voelen. Ze vinden er voedsel, bescherming en kunnen zich voortplanten. Speciale bloemen- en bollenmengsels zijn niet alleen goed voor het aantrekken van natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups, ze zorgen ook voor een mooi en kleurrijk beeld waarvan iedereen kan genieten. Vanaf dit jaar hangen we ook broedkasten op met oude nesten van de Eikenprocessierups. Deze nesten zitten vol eitjes van parasitaire gaasvliegen en sluipwespen die weer op zoek gaan naar nieuwe nesten van de Eikenprocessierups en besmetten daar de rupsen zodat ze dood gaan.

Preventief spuiten met biologisch middel

Preventieve bestrijding van de Eikenprocessierups via nevelbespuitingen met het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari passen we alleen nog toe op plekken waar veel mensen komen en gezondheidsrisico lopen als ze met de processierups in aanraking komen. Die plekken zijn dus bijvoorbeeld scholen, verenigingen en langs drukke fiets- en wandelpaden. Als we spuiten doen we dat  van heel vroeg in de ochtend tot diep in de nacht. Dit in verband met de korte bestrijdingsperiode. Het bacteriepreparaat hecht zich aan de blaadjes die worden opgegeten door de Eikenprocessierups.

Tip: blijf uit de buurt van de spuitnevel. Vooral omdat daarbij mogelijk brandharen van de oude nesten van de rups verwaaien en die zorgen voor de irritatie en jeuk aan huid en slijmvliezen. (Nieuwe rupsen hebben nu nog geen brandharen.) Houd ook huisdieren op voldoende afstand.

Oproep: wikkel geen plastic om bomen

De afgelopen jaren zagen we dat plastic is gewikkeld om de stam van eikenbomen in onze gemeente. Dit zou de eikenprocessierups, in de preventieve fase, moeten bestrijden. Uit onderzoek van het Kennisplatform Processierups blijkt dat dit niet zo is. Rupsen komen uit  eipakketjes hoog in de eikenboom en eten daar van de bladeren. Ze verplaatsen zich dus niet in of uit de boom. Het idee dat het plastic de looproute van de rupsen over de boomstam zou blokkeren, is dus onjuist.

We roepen iedereen op: wikkel géén plastic om eikenbomen. Het laat na een tijdje los en komt in de natuur terecht. Dat willen we juist niet.