De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van de eikenbomen. Daar overwinteren ze. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen. Zij vormen de grote nesten op de stam en zijtakken van de eikenboom. Rupsen vervellen vaker maar na de eerste drie keer krijgen ze brandharen, ze blijven daarna nog wel vervellen.

De brandharen zorgen bij mensen voor gezondheidsklachten zoals hevige jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen. Die brandharen blijven ongeveer 8 jaar actief en zijn schadelijk voor de gezondheid.