Als u buiten kantoortijden of in het weekend overlast ondervindt, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen via telefoonnummer (040) 2083444. U komt in een keuzemenu terecht. Het keuzemenu leidt u naar de juiste bestemming voor uw melding. Luister het bandje helemaal af!

Voor misstanden in het buitengebied en klachten met betrekking tot milieu: overlast, geurhinder, verontreiniging van lucht, water of bodem veroorzaakt door bedrijven kunt u 24/7 terecht bij de Milieuklachtencentrale(externe link) via telefoonnummer 073-6812821.

Melding storing openbare verlichting

Werkt de straatverlichting niet of heeft u een speciale wens of verzoek, meld het ons als volgt.

Melding storing of defect openbare verlichting

Meldingsformulier storing of defecte openbare verlichting 

Als u uw e-mailadres opgeeft bij de melding, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Storingsmeldingen worden dagelijks tussen 08.00 en 16.00 uur in het onderhoudsmanagement systeem verwerkt. De storingen worden in de (eerstvolgende reparatieronde) meegenomen en verholpen.

LET OP: levensbedreigende storingsmeldingen en incidenten met aangereden lichtmasten MOETEN rechtstreeks gemeld worden bij de gemeente Valkenswaard via telefoonnummer (040) 2083444.

Wens of verzoek openbare verlichting

Een paar voorbeelden: u ziet donkere hoeken of signaleert onveilige situaties die met extra verlichting kunnen worden weggenomen.

Stuur een mail naar gemeente@valkenswaard.nl.

Melding storing gas water en elektriciteit

  • Bij storingen aan het gas- of elektriciteitsnet (en als u gaslucht ruikt) kunt u bellen met het nationaal storingsnummer gas en stroom, telefoonnummer 0800 9009 (dag en nacht).
  • Storingen aan de waterleiding kunt u melden bij Brabant Water, 
    telefoonnummer 073 683 8000 (dag en nacht).
  • Storingen van radio- en televisiesignalen kunt u doorgeven aan uw provider.

Melding afval, milieustraat en hout stoken

Heb je een vraag over afval of de milieustraat? Cure is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (040) 2500130.

Afval

Cure afvalbeheer verzorgt de afvalinzameling in de gemeente Valkenswaard. Voor vragen over het ophaalschema, het vervangen van afvalcontainers en alle overige meldingen kunt u terecht op de website van Cure.

Bezoek website Cure afval(externe link)

Milieustraat

Het meeste afval wordt bij u thuis opgehaald. De rest kunt u naar de milieustraat brengen. Meer informatie over de milieustraat vindt u op de website van Cure afvalbeheer.

Bezoek website Cure milieustraat(externe link)

Afvalkalender

Wanneer wordt de groene en de grijze bak, glas, oud papier en textiel opgehaald? Ga naar de digitale afvalkalender van Cure en vul daar uw postcode en huisnummer in.

Digitale afvalkalender(externe link)

Ervaart u overlast door houtrook?

Heeft u last van houtrook van uw buren of buurtgenoten? Een goed gesprek om beter te stoken kan al helpen. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de houtstokers maatregelen wil nemen om overlast te beperken.

Komt u er samen, of met wat hulp niet uit? Dan kunt u een melding maken(externe link) bij de gemeente.

Meer info over hout stoken

Melding rioolverstopping

Heeft u een rioolverstopping en twijfelt u of deze zich op uw eigen terrein of op gemeentelijk grondgebied bevindt? Bel dan de gemeente voor advies: (040) 208 34 44.

Als u meteen een ontstoppingsbedrijf belt en vervolgens blijkt dat de verstopping zich op gemeentegrond bevindt, moet u de rekening toch zelf betalen.

Een rioolverstopping op eigen terrein? Dan moet u dit zelf oplossen door bijvoorbeeld een bedrijf in te schakelen. Woont u in een huurhuis? Neem dan eerst contact opnemen met de verhuurder.

Is er sprake van een verstopping op gemeentegrond? Dan kunt u dit melden:

  • via het telefoonnummer van de gemeente: (040) 208 34 44; de verstopping wordt dan snel en gratis verholpen (ook in het weekend en buiten kantoorurenMelding maken rioolverstopping

Overige meldingen

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of heeft u ergens last van? Meld het ons meteen.Meldingen voor de gemeente Valkenswaard kunt u doorgeven via T (040) 208 34 44. Ook in het weekend en buiten kantooruren kunt u dit nummer bellen.

Ook kunt u een melding doorgeven via de MijnGemeenteApp met uw mobiele telefoon. Download de MijnGemeenteApp voor Android(externe link) of Apple(externe link)

Gebruik het online formulier

Bekijk de meldingen op de overzichtskaart(externe link)