Om de CO²-uitstoot te verminderen en over te gaan naar duurzame energie zijn regionale en lokale initiatieven nodig voor het grootschalig opwekken van energie. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld zonneparken en windmolens. Hoewel het nog niet zeker is of er zonne- of windparken binnen de gemeentegrenzen ontwikkeld gaan worden, willen we als gemeente voorbereid zijn en het beleid klaar hebben liggen.

Inwonersbijeenkomsten

In december en januari waren er inwonersbijeenkomsten over dit onderwerp. U kunt hieronder de presentaties downloaden.