Het college B&W heeft dinsdag 9 mei besloten dat de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan voor het Eurocircuit terrein start. “Dit is een grote mijlpaal waar we lang naar uit gekeken hebben en alle betrokkenen heel hard aan gewerkt hebben”, aldus wethouder Theo Geldens. Het ontwerp bestemmingsplan en het bijbehorende plan milieueffectrapportage (MER) liggen van 12 mei tot en met 22 juni 2023 ter inzage.

Duidelijkheid  

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2021 is gekozen voor het scenario om het Eurocircuit en haar bestaande activiteiten van verenigingen - BMX Lion D’or, Toer en Wielerclub De Kempen, Politiehondenvereniging De Verdediger, Nederlandse Rallycross Vereniging (NRV) en Motorsport Vereniging Valkenswaard (MVV) - te behouden en te zorgen dat deze aan de geldende eisen en regels voldoen. Sindsdien heeft de gemeente daar met stakeholders, betrokkenen en belanghebbenden aan gewerkt om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Tal van onderzoeken zijn gedaan. Ook is afstemming gezocht met de gemeente Bergeijk omdat een klein stukje van het bestemmingsplan op Bergeijks grondgebied ligt. Met de verenigingen, betrokkenen en omgeving is overlegd om te komen tot goede afspraken. Er is straks duidelijkheid voor iedereen wanneer welke activiteiten op het Eurocircuit terrein en binnen welke tijden deze plaatsvinden.  

“Het in 1971 geopende Eurocircuit bracht ons het eerst gebouwde autosport rallycross circuit ter wereld. Ruim 50 jaar later bestendigen we de toekomst van de verenigingen op het Eurocircuit en bieden daarmee de ruimte om hun geliefde sport te blijven beoefenen. Dit doen we door samen mét de omgeving goede én duidelijke afspraken te maken, die voor iedereen uitlegbaar zijn, stevig verankerd en passend binnen de geldende kaders”, aldus wethouder Theo Geldens.  

Ontwerp bestemmingsplan en plan-MER ter inzage 

Het ontwerp bestemmingsplan en het plan-MER en liggen ter inzage tot en met 22 juni op www.ruimtelijkeplannen.nl (kies gemeente Valkenswaard en bestemmingsplan). Eenieder kan daarop zijn reactie geven via www.valkenswaard.nl/zienswijze . Kijk op www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen voor de procedure. Bekijk hier de formele bekendmaking. Ingekomen zienswijzen worden behandeld en voorzien van een reactie. Zo nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Daarna wordt het bestemmingsplan met de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het streven is dat de raad in september hierover zijn besluit neemt en het bestemmingsplan vaststelt. 

Meer informatie of vragen stellen?

Een algemene informatiebijeenkomst voor alle inwoners over het ontwerp bestemmingsplan Eurocircuit vindt plaats op dinsdagavond 6 juni in het gemeentehuis. Meer informatie daarover volgt later. De hierboven genoemde rapporten (vanaf 12 mei) en meer informatie over het proces te komen tot een nieuw bestemmingsplan zijn te vinden via www.valkenswaard.nl/eurocircuit .