Aan huis verbonden beroep 

Voor het uitoefenen van een beroep aan huis, gelden gebruiksregels. Afhankelijk van het nodige aantal vierkante meters, is het gebruik vergunningvrij, vergunningplichtig of niet toegestaan.

Wat is het?

Een dienstverlenend beroep, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning grotendeels haar woonfunctie behoudt. Het gaat om diensten op administratief, juridisch, medisch, paramedisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, consument verzorgend of soortgelijk gebied. Voorbeelden van beroepen zijn accountant, adviseur, atelier, fysiotherapeut, kapper, mani-/pedicure en schoonheidsspecialist.

Hoe werkt het?

Algemene richtlijn is dat de vloeroppervlakte die gebruikt wordt, maximaal 35 m2 mag zijn. In  het buitengebied en in de wijk Lage Heide geldt een ander maximum; 50 m2, zoals in de bestemmingsplannen voor die gebieden is bepaald. Meer dan 75 m2 voor een beroep aan huis is niet toegestaan (in buitengebied en Lage Heide is dat meer dan 100 m2).

Er is geen vergunning nodig, als je voldoet aan de volgende gebruiksregels:

 1. Er wordt niet meer oppervlakte gebruikt dan is toegestaan (35 m2 of 50 m2).
 2. Het gaat om een eenmansbedrijf, zonder personeel.
 3. Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning.
 4. Detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd een beperkte verkoop in verband met het beroep.

Tip: Heb je een huurwoning? Informeer ook bij de verhuurder of er bezwaren of voorwaarden zijn.

Vergunningplichtig

Voor reclame op je woning of in de voortuin, heb je een vergunning nodig. Deze kun je aanvragen via het Omgevingsloket. Regels over reclame vind je in artikel 4.9 van de Nota ruimtelijke kwaliteit.

Wil je meer dan 35 m2 vloeroppervlakte gebruiken, maar minder dan 75 m2 (in buitengebied en Lage Heide: 100m2)? Dan is een afwijking van het omgevingsplan nodig. Vraag hiervoor een omgevingsvergunning aan. Geef daarbij aan dat je voldoet aan gebruiksregels 2 t/m 4. Motiveer bovendien dat wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Er is geen ernstige hinder voor het woonmilieu.
 2. Er is geen verkeershinder en er ontstaat geen parkeeroverlast in de buurt.
 3. Het gebruik van uw woning heeft geen karakter van baliewerkzaamheden gericht op publiek, zoals bij een stomerij, wasserette, reis- of uitzendbureau.

Omgevingsvergunning aanvragen

Internetwinkel

Voor het voeren van een internetwinkel vanuit uw woning, is een afwijking van het omgevingsplan nodig. Vraag hiervoor een omgevingsvergunning aan. Motiveer bij je aanvraag dat wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Er wordt in totaal niet meer vloeroppervlakte gebruikt dan 35 m2 (zowel in de woning als in bijbehorende bouwwerken).
 2. Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning.
 3. Er is geen showroom of andersoortige winkelopstelling; fysiek bezoek door klanten is niet toegestaan.
 4. Het assortiment is alleen te bezichtigen via internet of een catalogus.
 5. Levering van producten vindt alleen plaats via post of koeriersdiensten.

Verbouwen

Ga je jouw woning of bijvoorbeeld de garage verbouwen voor jouw beroep aan huis? Vaak heb je een omgevingsvergunning nodig. Doorloop het Stappenplan verbouwen.

Meer informatie

Heb je vragen, neem dan contact op via 040-208 3444 of gemeente@valkenswaard.nl en vraag naar het Omgevingsloket.