Wonen in het groen

Wonen in Lage Heide is leven in het groen. Minstens zo belangrijk als wonen, is namelijk de natuurfunctie in het groengebied Dommeldal. Een gebied van liefst 80 hectare, waar de Dommel doorheen stroomt. Het wordt omgevormd tot een hedendaagse landgoederenzone van 15 hectare, waarin de functies wonen en natuur worden gecombineerd met recreatie. Met eeuwenoude houtwallen, bloemenweitjes en moerassige oevers.

Dromerig spiegelbeeld

Behoud van waardevolle landschapselementen is ook in het woongebied van Lage Heide een topprioriteit. De karakteristieke bomenrijen blijven waar mogelijk gehandhaafd. En vanuit het Dommeldal dringen groene wiggen ver het stratenpatroon binnen. Even ten zuiden van de wijk verbindt een ecologische zone het Keersopdal en Dommeldal.

Duurzaam bouwen en wonen

Lage Heide is duurzaam bouwen én wonen. Energie, water, afval, gezondheid, woonkwaliteit, natuur, ecologie en leefbaarheid staan centraal in de planontwikkeling. Elke straat krijgt een groene aankleding. De openbare ruimte wordt vooral met duurzame materialen ingericht. Ook komt er een gescheiden rioolsysteem waarbij het schone water wordt behouden in het gebied. Zogenaamde wadi's herbergen tijdelijk overtollig water.

Hoog water zoekt zijn weg onder de brug door

Bevorderen van langzaam verkeer en wering van verkeersgeluid krijgen aandacht. Net als een zongerichte verkaveling, sociale veiligheid en een streekeigen flora. Ook het principe cradle-to-cradle wordt toegepast. Dit systeem (letterlijk: van wieg tot wieg) denkt in kringlopen en systemen. Centraal staat het zoveel mogelijk (her)gebruiken van recyclebare en schone materialen uit de directe omgeving.

De gemeente stimuleert duurzaam bouwen. Denk aan zaken als thermische isolatie, zonneboiler, zonnepanelen en warmtepompen. Waterbesparing via douchekop en regenton en het benutten van hemelwater voor toilet en wasmachine, zijn andere opties. Vanzelfsprekend wordt streng gekeken naar het scheiden van bouwafval, het gebruik van niet-giftige en recyclebare materialen en hout met FSC-keurmerk.