Wat is het?

Met het woord ‘vooroverleg’ bedoelen we een schetsplan. Vooroverleg is de wettelijke term die u tegenkomt op de landelijke website van de overheid. Voordat u een formele aanvraag indient kan het zinvol zijn om uw project door middel van een vooroverleg vooraf te laten toetsen aan onder andere het geldende bestemmingsplan, parkeernormen  en welstand. Zo word de haalbaarheid van uw project beoordeeld. Tevens kan de gemeente aangeven welke informatie nodig is om tot een volledige aanvraag te komen. Een vooroverleg is niet verplicht, maar kan wel bijdragen aan een vlot verloop van de vergunningprocedure.

LET OP: het vooroverleg/schetsplan is niet bedoeld voor ‘kleine’ bouwwerken zoals erfafscheidingen, dakkapellen, schuurtjes, bijgebouwen, uitbreidingen van woningen en dergelijke.  Daarvoor kunt u direct een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dat kan ook via www.omgevingsloket.nl(externe link).

Hoe werkt het? 

Indien uw project niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan en/of andere aspecten zoals bijvoorbeeld parkeernormen dan adviseren wij u een vooroverleg in te dienen. Wij beoordelen of het project haalbaar is. Daarnaast kunnen we het project - als het haalbaar is - aan de welstandscommissie voorleggen.

Wij doen ons best om binnen 8 weken antwoord te geven op uw vooroverleg. Heeft u na 8 weken nog niets van ons gehoord, neem dan contact op met 040-208 3444 en houdt uw zaaknummer bij de hand.

Wat moet ik doen? 

U kunt alleen een vooroverleg indienen als uw project concreet is en op bouwkundige tekeningen is weergeven. Wij adviseren u om uw project eerst te bespreken met professionals (architect, aannemer of bouwbegeleider). Zij kunnen u helpen om uw project concreet te maken.

Een vooroverleg dient u in via de landelijke website, het omgevingsloket online vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen(externe link)

Wat kost het?

Aan een vooroverleg zijn legeskosten verbonden. Deze kunt u vinden in de legesverordening.

Legesverordening(externe link)