Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Amundsenstraat.

Op deze locatie is de voormalige sporthal en loods gesloopt.
Het plan gaat uit van 19 grondgebonden woningen onderverdeeld in 9 rij-, 6 drie-onder-één kap woning en 4 vrijstaand (geschakelde) woningen. In het plan is aan de westzijde aansluiting gezocht bij de bestaande vrijstaande woningen aan de Scottstraat. Richting de kruising met de Amundsenstraat en de Kromstraat wordt het plan wat intensiever bebouwd met rijwoningen. Het gebied wordt afgesloten met de drie-onder-één kap woningen op de kruising van de Amundsenstraat en de Kromstraat. Deze ontwikkeling is echter niet mogelijk op grond van het geldend bestemmingsplan ‘Valkenswaard Noord’. Het is daarom nodig om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 3 februari 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). In verband met de coronamaatregelen zijn de stukken niet dan wel beperkt in te zien via de (openbare) computers/schermen in het gemeentehuis, de bibliotheek of de dorpshuizen.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (3 februari 2022 tot en met 2 maart 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken