Datum: 11-7-2022

Voornemen verkoop grond Emmalaan

De gemeente Valkenswaard is voornemens een koopovereenkomst aan te gaan met woningcorporatie Woningbelang voor de verkoop van vier percelen bouwgrond, kadastraal bekend als Valkenswaard

F4575 (ged.), met een oppervlakte van ca. 512 m²;
F4575 (ged.) en F3486 (ged.), met een oppervlakte van ca. 602 m²;
F4575 (ged.) en F3486 (ged.), met een oppervlakte van ca. 729 m²;
F3486 (ged.), met een oppervlakte van ca. 673 m².

De hiervoor genoemde kavels hebben gezamenlijk een oppervlakte van ca. 2.516 m² en zijn gelegen aan de Emmalaan 26 in Valkenswaard, ten behoeve van de realisatie van 22 sociale grondgebonden huurwoningen. De redenen voor de gemeente om de overeenkomst met Woningbelang als enige serieuze gegadigde aan te gaan zijn als volgt:

  • Met de verkoop en levering van de grond en de realisatie van de 22 sociale huurwoningen voldoen de gemeente en Woningbelang aan de Prestatieafspraken 2020.
  • De koopovereenkomst is een vervolgovereenkomst op de Prestatieafspraken 2020.
  • In het kader van de Prestatieafspraken 2020 hebben partijen aanvullende afspraken over de sociale verhuur gemaakt, inhoudende dat de woningen tenminste 15 jaar als sociale huurwoningen moet worden geëxploiteerd met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Deze periode kan op initiatief van de gemeente met 10 jaar verlengd worden.
  • Woningbelang is een toegelaten instelling in het kader van de volkshuisvesting.
  • De grond aan de Emmalaan ligt binnen het werkgebied van Woningbelang.

De gemeente zal na een wachttijd van 3 weken na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden voor de verkoop van de hiervoor genoemde bouwgrond, dan dient u dit binnen de hiervoor genoemde wachttijd deugdelijk gemotiveerd kenbaar te maken bij de gemeente Valkenswaard. U kunt uw bericht sturen naar vastgoed@valkenswaard.nl onder verwijzing naar “project Emmalaan”.