6 oktober 2022

De gemeente Valkenswaard is voornemens een koopovereenkomst aan te gaan met Gispro B.V. voor de verkoop van bouwgrond, kadastraal bekend als Borkel en Schaft

D356 (ged.), met een oppervlakte van ca. 2321 m²;

Het hiervoor genoemde kavel is gelegen aan de Oude school en Pater Aertslaan te Borkel, (gemeente Valkenswaard), ten behoeve van de realisatie van 12 woningen, waaronder ook 4 sociale woningen. De redenen voor de gemeente om de overeenkomst met Gispro als enige serieuze gegadigde aan te gaan zijn als volgt:

  • De koopovereenkomst is een vervolgovereenkomst op de in oktober 2021 gesloten Intentieovereenkomst;
  • Al in 2019 zijn afspraken met Gispro B.V. gemaakt over de verkoop van de grond en de ontwikkeling;
  • Gispro B.V. en de gemeente Valkenswaard zijn al uitvoering gaan geven aan de gemaakte afspraken in 2019 en hebben hiervoor kosten gemaakt, waaronder taxatiekosten;
  • De realisatie van deze woningbouw een vervolg is op een eerdere realisatie door Gispro B.V. in Borkel.

De gemeente zal na een wachttijd van 3 weken na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden voor de verkoop van de hiervoor genoemde bouwgrond, dan dient u dit binnen de hiervoor genoemde wachttijd deugdelijk gemotiveerd kenbaar te maken bij de gemeente Valkenswaard. U kunt uw bericht sturen naar vastgoed@valkenswaard.nl onder verwijzing naar “project Oude School Borkel”.