8-12-2022

De gemeente Valkenswaard is voornemens een koopovereenkomst aan te gaan met Enexis B.V. voor de verkoop van een perceel grond, kadastraal bekend als Valkenswaard B 5137, circa 42 m² groot, gelegen aan de Repelaerstraat in Valkenswaard, ten behoeve van de realisatie van een elektriciteitsstation voor het nieuwbouwplan De Valkenier.

De reden voor de gemeente om de overeenkomst met Enexis B.V. als enige serieuze gegadigde aan te gaan, is dat er voor deze transactie maar 1 gegadigde kan zijn, omdat enkel de netbeheerder de wettelijke taak heeft openbare nutsvoorzieningen te beheren en in deze regio geen andere netbeheerders zijn die aanspraak maken op deze grond.

De gemeente zal na een wachttijd van 4 weken na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden voor de verkoop van de hiervoor genoemde grond, dan dient u dit binnen de hiervoor genoemde wachttijd deugdelijk gemotiveerd kenbaar te maken bij de gemeente Valkenswaard. U kunt uw bericht sturen naar vastgoed@valkenswaard.nl onder verwijzing naar “verkoop grond Repelaerstraat”.