De ontwikkeling betreft de realisatie van één bedrijfswoning en de omzetting van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming, specifiek een loonwerkbedrijf. Het bestemmingsplan 'Venbergseweg 34' is op 2 juli door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • de goot- en bouwhoogte van de bedrijfswoning;
  • de bouwhoogte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken