Vastgesteld: 23 april 2015
Onherroepelijk: 23 juli 2015

Het bestemmingsplan betreft een kleine wijziging van het huidige bestemmingsplan 'Zeelberg 21'. De reden hiervoor is de aanhouding van de beroepszaak op 26 februari 2015 van de Raad van State. Voor Zeelberg 21 is een oplossing gezocht voor het bouwwerk waarin wordt gewoond en voor het bouwwerk dat als hobbyruimte fungeert. Er is een zogenaamde uitsterfconstructie opgenomen. Dit betekent dat het noordoostelijke bouwwerk tijdelijk gebruikt mag worden voor bewoning en het zuidwestelijke bouwwerk tijdelijk als hobbyruimte gebruikt mag worden door twee personen. De Raad van State heeft het niet nodig geacht om bij de voorbereiding van het nieuwe besluit de procedure van afdeling 3.4 van de Awb te doorlopen.

Wijzigingen

Bestemmingsplan 'Zeelberg 21', betreft een wijziging van het bestaande bestemmingsplan ‘Zeelberg 21’ op die manier dat een tweede gebruiker ook gebruik kan maken van het tijdelijk wonen en bewoning van de woning en tijdelijk gebruik van de schuur als hobbyruimte op het perceel dat kadastraal bekend staat als Valkenswaard, sectie I, nr. 257 en plaatselijk bekend als Zeelberg 21.

De digitale versie gaat boven de analoge versie. U kunt deze rechtstreeks inzien op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken