Alleen samen kunnen we onze omgeving beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete periodes.

Bent u eigenaar van een minimaal 5 jaar oude woning of (bedrijfs)pand in de gemeente Valkenswaard en wilt u bijdragen aan een duurzamere omgeving? Dan is het mogelijk om dit met gemeentelijke subsidie te doen.

Waarom en hoe?

Waarom regenwater opvangen?

Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte, gevolgd door hevige regenbuien. Bij veel huizen stroomt regenwater direct van het dak en terras naar het openbare riool. Dat gebeurt via regenpijpen en putjes. Het riool voert dit water samen met huishoudelijk afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien kan de rioolwaterzuivering en ons rioolstelsel bij hevige regenval de grote hoeveelheid water niet verwerken. Met als gevolg dat het vuile water ongezuiverd in de Dommel of op straat belandt of dat het gemengde water op straat blijft staan.

Om het riool te ontlasten kunt u het regenwater dat op uw terrein valt op een andere manier benutten of laten infiltreren in de bodem. Dat is goed voor de riolering, maar ook voor de natuur!

Afkoppelen van de riolering

Het aanpassen van de regenwaterafvoer, zodat deze niet of slechts heel beperkt op de riolering loost, noemen we ook wel afkoppelen. Een makkelijke manier om af te koppelen is om uw regenpijp door te zagen. Maar, daarmee bent u er nog niet. Het regenwater moet vervolgens opgevangen worden zodat het voor iets anders benut kan worden of langzaam in de grond kan weg trekken. Alleen zo wordt de riolering ook daadwerkelijk ontlast. Het opvangen van het afgekoppelde regenwater kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

 • Een infiltratievoorziening
  Dit is een voorziening waarin u regenwater tijdelijk kunt vasthouden, voordat het langzaam in de grond wegzakt. U kunt hierbij denken aan een lager gelegen oppervlakte in de tuin, een greppel of Infiltratiekratten. Let hierbij op dat de ondergrond goed infiltreert en zorg altijd voor een overloopmogelijkheid die niet voor overlast zorgt.
 • De aanleg van een groen dak
  Buiten dat een groen dak helpt bij de vergroening van onze gemeente houdt dit ook vaak water vast, zeker als het gaat om een plat dak. Overleg altijd even met de leverancier of kan worden aangetoond of het dak voldoet aan de bergingsnorm die voor de subsidie is gesteld en lever deze aan bij de aanvraag.
 • Een regenwatervijver
  Zorg ook hier dat bij een regenbui voldoende water opgevangen kan worden, voordat de vijver overloopt naar een sloot of in het uiterste geval naar de riolering.
 • Het plaatsen van een regenton
  Let wel, een regenton heeft niet voldoende capaciteit om al het regenwater op te vangen. Het plaatsen van enkel een regenton als waterbergingsvoorziening, is onvoldoende voor subsidie. Zorg daarom altijd voor een aanvullende voorziening en overstort mogelijkheid, zoals een lager gelegen oppervlakte in de tuin, infiltratiekrat of grindkoffer.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

We beoordelen uw aanvraag aan de hand van de verordening. Deze is te vinden in de. Hieronder leest u de voorwaarden op een rijtje.

 • De werkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2022. Aan werkzaamheden vóór deze periode wordt geen subsidie verstrekt.
 • U bent eigenaar van de oppervlakte waar u subsidie voor aanvraagt.
 • De oppervlakte betreft een bestaand terrein/dak en is in de huidige situatie aangesloten op de riolering.
 • Het afkoppelen volgt niet uit een verplichting bij nieuwbouw vanuit het bestemmingsplan.
 • U heeft niet eerder subsidie ontvangen voor de werkzaamheden waar u de aanvraag voor doet.
 • Zorg dat u foto’s heeft van de uitgevoerde werkzaamheden. Een foto van de waterbergingsvoorziening (minimaal 20L berging per m2 die wordt aangesloten) tijdens aanleg. Hierop moet duidelijk te zien zijn waar en hoe het water erin komt en ook waarin het overloopt.
 • U houdt het resultaat van de werkzaamheden minimaal 10 jaar in stand. Als u de situatie binnen deze periode terugdraait kunnen wij u vragen om de subsidie terug te betalen of om de situatie te herstellen.
 • De genomen maatregel mag niet zorgen voor (water)overlast bij anderen.
 • U verleent toegang tot controle van de werkzaamheden.
 • U voldoet aan de waterbergingsnorm. Dit is 20L/m2 voor afkoppelen van de riolering. Het plaatsen van enkel een regenton bij afkoppeling van de riolering is dus niet voldoende. Zorg ervoor dat u de waterbergingsnorm kunt aantonen. Bijvoorbeeld op de factuur van uw leverancier.
 • De oppervlakte waar u subsidie voor aanvraagt voldoet aan de minimale oppervlakte eis van 40m2 (lengte x breedte van dak of terrein). Voldoet het aantal m2 van de oppervlakte niet aan de vereisten? Vraag dan eens rond bij uw buren of u samen een aanvraag kunt doen.
 • Voor groene daken wordt een uitzondering gemaakt, hier betreft het minimale oppervlakte 20m2.

Aanvragen

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

Afkoppelen van de riolering

U kunt 5 euro per afgekoppelde m2 ontvangen, met een maximum van € 5.000,- per subsidieaanvraag. In totaal is er € 25.000,- subsidie beschikbaar voor 2023. 

Hoe vraag ik subsidie aan?

Om het aanvragen van de subsidie zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn er digitale aanvraagformulieren gemaakt.

Vul dan het aanvraagformulier in

Veelgestelde vragen

Ik ben huurder, kan ik ook subsidie aanvragen?

Nog niet, op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om dit wel mogelijk te maken. Hiervoor dient echter wel een overeenkomst te zijn tussen verhuurder en de gemeente. 

Hoe kan ik de oppervlakte in m2 bepalen van het gedeelte wat ik wil afkoppelen?

Als u het niet makkelijk kunt opmeten buiten kunt u ook google maps gebruiken om de oppervlakte te bepalen. In dit filmpje vind u een link naar uitleg over hoe dit werkt(externe link). Let wel op dat u alleen het oppervlakte selecteert wat daadwerkelijk wordt afgekoppeld. Als u bijvoorbeeld alleen de regenpijp(en) aan de achterzijde van de woning afkoppelt betekent dit dat u maar de helft van het dak daadwerkelijk mag meetellen. Let op: Het dakoppervlakte moet worden gemeten vanuit het bovenaanzicht.

Moet ik de subsidieaanvraag indienen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd?

Ja. Vraag uw subsidie aan nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op door te mailen naar Daan van Grieken

Mijn buren zijn mede-eigenaar van het (dak)oppervlak dat ik wil afkoppelen van de riolering. Kan ik dan subsidie aanvragen?

Ja, dat kan. Zorg er dan voor dat u toestemming heeft van de mede-eigenaar. Dat kan door het onderstaande ‘volmachtformulier’ te laten tekenen. Voeg het getekende volmachtformulier daarna toe aan de subsidieaanvraag. Dit doet u door bij de eerste vraag aan te geven dat uw subsidie aanvraagt voor ‘een groep eigenaren’. Hier kunt u het bestand uploaden.

Kan ik bezwaar maken bij een afwijzing?

Als we uw verzoek om subsidie afwijzen, kunt u daartegen bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina bezwaar maken.

Mijn vraag staat er niet tussen. Kan ik contact opnemen?

Ja dat kan, mail of bel naar Daan van Grieken via Daan.van.grieken@valkenswaard.nl of (040) 208 3795.

Tips

Laat u adviseren door experts

Heeft u geen ervaring met het uitvoeren van de werkzaamheden? Laat u dan altijd adviseren door experts. De gemeente is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het functioneren van de voorziening.

Samen subsidie aanvragen

Wilt u meedoen, maar voldoet het aantal m2 van de oppervlakte niet aan de vereisten? Vraag eens rond bij uw buren of hier meer animo voor is. Het is namelijk ook mogelijk om als collectief subsidie aan te vragen. Dit bespaart vaak ook kosten, want over het algemeen geldt: hoe groter het oppervlak hoe voordeliger de prijs per m2.

Offertes vergelijken

Vergelijk het aanbod van verschillende leveranciers door meerdere offertes op te vragen.

Maak de waterbergingsnorm kenbaar bij uw leverancier of hovenier

Bij de subsidieaanvraag voor het afkoppelen van de riolering moet u voldoen aan de minimale waterbergingsnorm, dit is 20L/m2. Uw leverancier of hovenier kan u hierover adviseren.

Praktische tips bij de maatregelen

Wilt u zelf aan de slag met het afkoppelen? Via onderstaande links krijgt u praktische tips bij de verschillende maatregelen. Deze praktische informatie is afkomstig van de gemeente Eindhoven, let daarom wel op dat de informatie over de subsidie op deze pagina’s niet in Valkenswaard van toepassing is. Daarvoor geldt de informatie in bovenstaand uitklapmenu.