Alleen samen kunnen we onze omgeving beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete periodes.

Bent u eigenaar van een woning, (bedrijfs)pand, of huurder bij Woningbelang in de gemeente Valkenswaard en wilt u bijdragen aan een duurzamere en gezonde leefomgeving? Dan is het mogelijk om dit met gemeentelijke subsidie te doen.

Gratis vrijblijvend advies van onze regenwateradviseurs

De gemeente wil u graag ondersteunen bij het afkoppelen van uw woning. Daarom hebben we budget beschikbaar gesteld om jaarlijks aan circa 75 woningeigenaren/huurders een gratis advies te bieden van de regenwateradviseurs. Dit zijn Lanny Olie en Susan Dekkers (zie foto hieronder). Beide adviseurs hebben jaren ervaring met het afkoppelen van regenwater. Ze hebben zowel praktische ervaring als theoretische kennis! Samen met u gaan zij in uw tuin kijken naar de beste en leukste ideeën die uw tuin te bieden heeft voor het afgekoppelde regenwater. Belangstelling voor een gratis adviesgesprek? 

Gratis adviesgesprek aanvragen

Niet zo handig met een formulier? Dan kunt u ook bellen voor een afspraak. Dat kan via het algemene nummer van de gemeente 040 2083444. U kunt vragen naar Mike van Hooff.

Links op de foto Susan Dekkers en daarnaast Lanny Olie

Waarom regenwater opvangen?

Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte, gevolgd door hevige regenbuien. Bij veel huizen stroomt regenwater direct van het dak en terras naar het openbare riool. Dat gebeurt via regenpijpen en putjes. Het riool voert dit water samen met huishoudelijk afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien kan de rioolwaterzuivering en ons rioolstelsel bij hevige regenval de grote hoeveelheid water niet verwerken. Met als gevolg dat een teveel aan vuil water ongezuiverd in de Dommel of op straat belandt, of dat het gemengde rioolwater op straat blijft staan.

Om het riool te ontlasten en schade te voorkomen kunt u het regenwater dat op uw terrein valt op een andere manier benutten of laten infiltreren in de bodem. Buiten dat het afkoppelde regenwater in uw tuin hartstikke leuk is en een extra dimensie aan uw tuin geeft, is het goed voor het milieu en het ontlast de riolering, zowel in de straat als bij uw woning.

Afkoppelen van de riolering

Het aanpassen van de regenwaterafvoer, zodat deze niet of slechts heel beperkt op de riolering loost, noemen we ook wel afkoppelen. Afkoppelen is de aansluiting van de hemelwaterafvoer en/of de regenpijp(en) van het (vuilwater) riool afhalen en zoveel mogelijk verwerken in de tuin. Afkoppelen kan eenvoudig door de regenpijp net boven de grond af te zagen en daar een bochtstuk aan te zetten. Zorg ervoor dat het water van de gevel af stroomt richting een stuk tuin daar waar het regenwater kan wegzakken. Het regenwater afkoppelen en infiltreren kan op verschillende manieren. We noemen een aantal leuke voorbeelden:

 • Een infiltratievoorziening
  Dit is een voorziening waarin u regenwater tijdelijk kunt vasthouden, voordat het langzaam in de grond wegzakt. U kunt hierbij denken aan een lager gelegen grasveld in de tuin, een greppel of een grindkoffer/grindkuil (dit is een ondergrondse berging, vol met grind. In de holle ruimtes van de kuil kan water opgeslagen worden, dat langzaam in de bodem wegzakt) Let hierbij op dat de ondergrond het water goed kan opnemen en zorg altijd voor een overloopmogelijkheid die niet voor overlast zorgt.
 • De aanleg van een groen dak
  Een groen dak vangt regenwater op. Het groen geeft leven op het dak, dit is goed voor de biodiversiteit. Een groen dak isoleert in de winter en geeft een verkoelende werking in de zomer. Win altijd eerst advies in van een specialist of het dak geschikt is in verband met de noodzakelijke draagkracht en de constructie. Bespreek ook met de leverancier of kan worden aangetoond of het dak voldoet aan de bergingsnorm die voor de subsidie is gesteld en lever deze aan bij de aanvraag.
 • Een regenwatervijver
  Zorg ook hier dat bij een regenbui voldoende water opgevangen kan worden, voordat de vijver overloopt naar uw tuin, een sloot of, in het uiterste geval, richting de openbare ruimte.
 • Het plaatsen van een regenton
  Let wel op: Het gebruik van een regenton is iets anders dan regenwater afkoppelen. Met alleen een regenton komt u niet in aanmerking voor subsidie. Na het aansluiten van de regenton met een vulautomaat (verkrijgbaar bij een tuincentrum of bouwmarkt) stroomt, zodra de ton vol is, het overtollig water terug de regenpijp in. Koppel dan alsnog de regenpijp af en leidt het overtollig regenwater met enig hoogteverschil van de gevel af richting de tuin. Met deze aanpak komt u wél in aanmerking voor subsidie.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

We beoordelen uw aanvraag aan de hand van de verordening. De link naar de verordening staat onder het kopje ‘Aanvragen’. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden op een rijtje.

 • De werkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2022. Aan werkzaamheden vóór deze periode wordt geen subsidie verstrekt.
 • U bent eigenaar of huurder (bij Woningbelang) van de oppervlakte waar u subsidie voor aanvraagt.
 • De oppervlakte betreft een bestaand terrein/dak en is in de huidige situatie aangesloten op de riolering.
 • Het afkoppelen volgt niet uit een verplichting bij nieuwbouw vanuit het bestemmingsplan.
 • Uw woning is niet aangesloten op drukriolering.
 • U heeft niet eerder subsidie ontvangen voor de werkzaamheden waar u de aanvraag voor doet.
 • Zorg dat u foto’s heeft van de uitgevoerde werkzaamheden. Een foto van de waterbergingsvoorziening tijdens aanleg. Hierop moet duidelijk te zien zijn waar en hoe het water erin komt en ook waarin het overloopt.
 • U houdt het resultaat van de werkzaamheden minimaal 10 jaar in stand. Als u de situatie binnen deze periode terugdraait kunnen wij u vragen om de subsidie terug te betalen of om de situatie te herstellen.
 • De genomen maatregel mag niet zorgen voor (water)overlast bij anderen.
 • U verleent toegang tot controle van de werkzaamheden.
 • U voldoet aan de waterbergingsnorm. Dit is 20L/m2 voor afkoppelen van de riolering. Het plaatsen van enkel een regenton bij afkoppeling van de riolering is dus niet voldoende. Zorg ervoor dat u de waterbergingsnorm kunt aantonen.
 • De oppervlakte waar u subsidie voor aanvraagt voldoet aan de minimale oppervlakte eis van 40m(lengte x breedte van dak of terrein). Voldoet het aantal m2 van de oppervlakte niet aan de vereisten? Vraag dan eens rond bij uw buren of u samen een aanvraag kunt doen.
 • Voor groene daken wordt een uitzondering gemaakt, hier betreft het minimale oppervlakte 20m2.

Aanvragen

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

Afkoppelen van de riolering

U kunt 5 euro per afgekoppelde m2 ontvangen, met een maximum van € 5.000,- per subsidieaanvraag. In totaal is er € 25.000,- subsidie beschikbaar voor 2024. 

Hoe vraag ik subsidie aan?

Om het aanvragen van de subsidie zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn er digitale aanvraagformulieren gemaakt. 

Let op: bent u huurder bij Woningbelang in Valkenswaard, kijk dan eerst onder Veelgestelde vragen: Ik ben huurder, kan ik ook subsidie aanvragen?  

Afkoppelsubsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik ben huurder, kan ik ook subsidie aanvragen?

Ja dat kan zeker als u huurder bent van een huis van Woningbelang in Valkenswaard. De gemeente Valkenswaard en Woningbelang hebben hierover op 25 maart 2024 een overeenkomst bereikt. Let op: Als huurder heeft u eerst toestemming nodig van uw verhuurder als u subsidie wilt aanvragen voor afkoppeling. Vul het toestemmingsformulier in en stuur deze naar info@woningbelang.nl.  

Nadat u toestemming van Woningbelang heeft ontvangen kunt u de subsidie-aanvraag indienen via het aanvraagformulier onder het kopje 'Hoe vraag ik subsidie aan'. Voeg bij het formulier ook de toestemming van de verhuurder.

Hoe kan ik de oppervlakte in m2 bepalen van het gedeelte wat ik wil afkoppelen?

Als u het niet makkelijk kunt opmeten buiten kunt u ook google maps gebruiken om de oppervlakte te bepalen. In dit filmpje vind u een link naar uitleg over hoe dit werkt. Let wel op dat u alleen het oppervlakte selecteert wat daadwerkelijk wordt afgekoppeld. Als u bijvoorbeeld alleen de regenpijp(en) aan de achterzijde van de woning afkoppelt betekent dit dat u maar de helft van het dak daadwerkelijk mag meetellen. Let op: Het dakoppervlakte moet worden gemeten vanuit het bovenaanzicht. Dit kunt u berekenen door de lengte x de breedte op te meten. Dit geldt voor alle type daken (zowel schuine als platte daken).

Moet ik de subsidieaanvraag indienen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd?

Ja. Vraag uw subsidie aan nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Hier vindt u het contactformulier.

Mijn buren zijn mede-eigenaar van het (dak)oppervlak dat ik wil afkoppelen van de riolering. Kan ik dan subsidie aanvragen?

Ja, dat kan. Als u niet voldoet aan de 40 vierkante meter kunt u samen met uw buren subsidie aanvragen. Zorg er dan voor dat u toestemming heeft van de mede-eigenaar. Dat kan door het onderstaande ‘volmachtformulier’ te laten tekenen. Voeg het getekende volmachtformulier daarna toe aan de subsidieaanvraag. Dit doet u door bij de eerste vraag aan te geven dat uw subsidie aanvraagt voor ‘een groep eigenaren’. Hier kunt u het bestand downloaden.

Kan ik bezwaar maken bij een afwijzing?

Als we uw verzoek om subsidie afwijzen, kunt u daartegen bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina bezwaar maken.

Mijn vraag staat er niet tussen. Kan ik contact opnemen?

Ja dat kan, vul het contactformulier in of bel naar Mike van Hooff op het algemene telefoonnummer: 040-2083444

Tips

Laat u adviseren door experts

Heeft u geen ervaring met het uitvoeren van de werkzaamheden? Laat u dan altijd adviseren door experts. De gemeente is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het functioneren van de voorziening.

Samen subsidie aanvragen

Wilt u meedoen, maar voldoet het aantal m2 van de oppervlakte niet aan de vereisten? Vraag eens rond bij uw buren of hier meer animo voor is. Het is namelijk ook mogelijk om als collectief subsidie aan te vragen. Dit bespaart vaak ook kosten, want over het algemeen geldt: hoe groter het oppervlak hoe voordeliger de prijs per m2.

Offertes vergelijken

Vergelijk het aanbod van verschillende leveranciers door meerdere offertes op te vragen.

Maak de waterbergingsnorm kenbaar bij uw leverancier of hovenier

Bij de subsidieaanvraag voor het afkoppelen van de riolering moet u voldoen aan de minimale waterbergingsnorm, dit is 20L/m2. Uw leverancier of hovenier kan u hierover adviseren.