Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft gevraagd, maar niet heeft gekregen. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen. In het bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen.

Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u meestal een beroep indienen bij de rechtbank.

Hoe maak ik bezwaar?

Let op: wilt u bezwaar maken tegen de WOZ/OZB aanslag? Kijk dan onder 'Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde' en gebruik het andere formulier.

Klacht indienen

Als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een bestuurder of een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente handelt de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) af.

Klacht digitaal indienen