De gemeente Valkenswaard heeft de afgelopen jaren al haar speelplekken aangepast. Deze aanpassingen zijn in overleg met de wijkorganen en bewoners gerealiseerd. Kinderen hebben daarbij hun input gegeven en dit heeft op diverse plaatsen tot een heel mooi resultaat geleid. Nu werkt de gemeente aan een visie om vergroenen te combineren met spelen, ontmoeten en bewegen. Groen heeft positieve effecten op de biodiversiteit en de gezondheid en het welzijn van inwoners. Het verhoogt de sociale cohesie en daagt uit tot spelen en bewegen. Jong en oud maken graag gebruik van de groene oases in een bebouwde omgeving.

Als gemeente willen we onze openbare ruimte hier meer op aanpassen. Door gelegenheid tot sporten en bewegen te creëren in het groen, of juist een plek om lekker te kletsen, of te chillen. Lees hieronder bijvoorbeeld meer over Belevingspark De Kleine Meer, de skatebaan en het basketbalveld.