De gemeente Valkenswaard, Kinderboerderij De Kleine Meer en het IVN Valkenswaard-Waalre hebben samen een plan opgesteld om het Belevingspark De Kleine Meer aan de Bosstraat op te waarderen.

Presentatie ontwerp aanpassing Belevingspark De Kleine Meer

Het idee is om van dit gebied een voor iedereen toegankelijk (inclusief) belevingspark te maken, waar kinderen onbeperkt kunnen samenspelen en niemand wordt buitengesloten. De afwisselende inrichting van het gebied met gazon, bos en de runsloten, vormt een unieke combinatie. Die willen we nog beter benutten voor vermaak en educatie. In samenwerking met de Kinderboerderij en het IVN, heeft de gemeente een eerste ontwerp uitgewerkt met suggesties voor de herinrichting van het park. Dat ontwerp hebben we voorgelegd aan belangstellenden tijdens een inloopavond op 22 maart.

Geef uw reactie vóór 10 april

Kon u er niet bij zijn op 22 maart en wilt u wel graag het ontwerp zien en/of uw reactie daarop geven? Download dan onderaan deze pagina de ontwerptekening en de toelichting in het Samenspeelplan project Belevingspark De Kleine Meer. U kunt uw opmerkingen, vragen en ideeën over het ontwerp sturen via een mailbericht aan speelplekken@valkenswaard.nl. Dat kan tot 10 april. 

Wilt u meer toelichting, dan kunnen wij dit telefonisch bespreken, of een afspraak plannen in het gemeentehuis. Wilt u in uw reactiemail aangeven als u contact wilt en uw telefoonnummer vermelden?

Vervolg na 10 april

Na 10 april bespreken we alle inbreng met de werkgroepleden en passen het ontwerp waar mogelijk aan. De uitvoering van de plannen staat gepland na de zomervakantie.
 

Speeltuin Bosstraat
Voorleestroon De Kleine Meer
Kinderboerderij de Kleine Meer
Boombeeld bij de Kleine Meer