De gemeente Valkenswaard, Kinderboerderij De Kleine Meer en het IVN Valkenswaard-Waalre hebben samen een plan opgesteld om het Belevingspark De Kleine Meer aan de Bosstraat op te waarderen.

Ontwerp aanpassing Belevingspark De Kleine Meer

Het idee is om van dit gebied een voor iedereen toegankelijk (inclusief) belevingspark te maken, waar kinderen onbeperkt kunnen samenspelen en niemand wordt buitengesloten. De afwisselende inrichting van het gebied met gazon, bos en de runsloten, vormt een unieke combinatie. Die willen we nog beter benutten voor vermaak en educatie. In samenwerking met de Kinderboerderij en het IVN, heeft de gemeente een eerste ontwerp uitgewerkt met suggesties voor de herinrichting van het park. Dat ontwerp hebben we voorgelegd aan belangstellenden tijdens een inloopavond op 22 maart. De reacties die we ontvingen op die avond en in de reactieperiode daarna, hebben geleid tot enkele aanpassingen in het ontwerp. Het ontwerp is ondertussen definitief en te downloaden onderaan deze pagina. 

Uitvoering start op 11 september

Op 11 september 2023 start gemeente Valkenswaard met het verwijderen van de huidige speeltuin en het aanpassen van de omgeving zodat de nieuwe speeltoestellen geplaatst kunnen worden. Aansluitend zullen we de nieuwe speeltoestellen plaatsen. Daarna zal het terrein verder worden afgewerkt en plaatsen we de overige inrichtingselementen. Het streven is om voor de herfstvakantie 2023 het gehele werk te hebben afgerond. 

Ook werk aan regenwaterafvoer naar De Kleine Meer

Vanaf 11 september zal een aannemer ook een nieuwe sloot voor de afvoer van regenwater aanleggen, tussen de huidige sloot bij de Europalaan en het Kleine Meer Park. De bestaande waterdoorvoer in het park wordt verwijderd. In plaats daarvan komt een open sloot die het water beter kan afvoeren. Via een brug kunnen voetgangers de sloot oversteken. Verder wordt de sloot bij de Europalaan schoongemaakt, zodat het water goed kan doorstromen. De gemeente voert deze maatregelen uit om in de toekomst wateroverlast in de wijk te voorkomen bij extreme regenbuien. De verwachting is dat deze werkzaamheden in de laatste week van oktober klaar zijn.

Tijdens alle werkzaamheden is een deel van het park afgesloten. U kunt mogelijk wat overlast ervaren. Helaas is dat niet helemaal te voorkomen, maar uiteraard streven wij ernaar om overlast tot een minimum te beperken. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar speelplekken@valkenswaard.nl Wilt u meer toelichting, dan kunnen wij dit telefonisch bespreken, of een afspraak plannen in het gemeentehuis. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden in de mail als u graag teruggebeld wilt worden.

Speeltuin Bosstraat
Voorleestroon De Kleine Meer
Kinderboerderij de Kleine Meer
Boombeeld bij de Kleine Meer