De gemeente Valkenswaard heeft naar aanleiding van burgerinitiatieven besloten om een skatebaan en een basketbalveld te realiseren. De initiatieven voor een skatebaan en basketbalveld passen binnen de Toekomstvisie van Valkenswaard, waarin jongeren en jonge gezinnen een belangrijke doelgroep vormen. Bovendien sluiten ze aan bij de wens van inwoners van Valkenswaard om meer sport- en beweegplekken in de openbare ruimte te realiseren.

Basketbalveld in gebruik

Sinds september 2023 is hard gewerkt aan het realiseren van het basketbalveld aan de voorkant van Sportcentrum De Wedert op sportpark Den Dries. Het veld kan nu al gebruikt worden. Binnenkort volgt nog het hekwerk. De coating en de belijning worden komend voorjaar aangebracht. Het is nu al te koud en te vochtig in de nachten om de coating goed te laten hechten, dus dat werk kan nu niet meer uitgevoerd worden. 

Twee afbeeldingen basketbalveld

Aanleg skatebaan

Ook de aanleg van de skatebaan, naast het basketbalveld en de nieuwe fietsenstalling starten binnenkort. Begin november start de aannemer met de realisatie hiervan. Hierna wordt het groen en meubilair nog aangebracht. De officiële opening van beide sportvoorzieningen is in het voorjaar van 2024. 

Achtergrond

In het voorjaar van 2023 zijn verschillende locaties met de initiatiefnemers bekeken om de meest geschikte plek te vinden voor de realisatie van beide initiatieven. In goed overleg is door beide partijen de voorkeur uitgesproken voor sportpark Den Dries. Op een locatie aan de voorzijde van zwembad De Wedert komen de skatebaan en het basketbalveld naast elkaar te liggen (zie de situatieschets op deze webpagina). Door de combinatie versterken ze elkaar en stimuleren ze om meer te gaan bewegen. De aanleg van het basketbalveld en skatebaan op het sportpark passen helemaal in de visie om van Den Dries een compleet sport- en beweegpark te maken. In samenwerking met de initiatiefnemers en diverse belanghebbende partijen is een ontwerp opgesteld. Dat ontwerp hebben we voorgelegd aan belangstellenden tijdens een inloopavond op 23 mei. De reacties die we ontvingen zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. Dat is te downloaden onderaan deze pagina.