Eind 2018 is het landelijke preventieakkoord door veel landelijke (koepel)organisaties ondertekend. In dit akkoord zijn afspraken vastgelegd om gezondheidsschade terug te dringen als gevolg van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Organisaties, bestaande uit vrijwilligers en professionals, vinden de gezondheid van onze inwoners in deze coronatijd belangrijker dan ooit. Deze organisaties sluiten dan ook graag aan bij de landelijke afspraken en gaan hier vanaf 2021 mee aan de slag. Samen werken aan de preventieaanpak Valkenwaard.

Over de preventieaanpak Valkenswaard

De kracht van de preventieaanpak Valkenswaard ligt in de samenwerking tussen de verschillende organisaties. Door samen te werken, benutten we de mogelijkheden die we anders niet zouden zien. We beginnen in Valkenswaard niet vanaf 0. Er zijn al mooie initiatieven en samenwerkingen in de gemeente. Onder de noemer ‘Valkenswaard oog voor iedereen’ zullen we onder andere extra exposure geven aan deze initiatieven. De preventieaanpak Valkenswaard biedt al direct een mooie kans om de diverse thema’s nog beter met elkaar te verbinden, onze samenwerking een extra boost te geven en extra landelijke subsidie verwerven voor de diverse activiteiten.

De kaders voor de preventieaanpak Valkenswaard staan beschreven in het door de raad vastgestelde Beleidskader Sociaal Domein Valkenswaard 2019-2022, Groeien, Meedoen en Thuiskomen. Met de preventieaanpak Valkenswaard wordt dus uitvoering gegeven aan dit beleidskader. Een van de thema’s binnen de preventieaanpak is Gezond Opgroeien in Valkenswaard. De JOGG-aanpak is een belangrijk onderdeel binnen dit thema.

De preventieaanpak Samen Gezond Leven In Valkenswaard kunt u hier downloaden.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen over de lokale preventieaanpak? Stuur dan een mail naar sport@valkenswaard.nl.