Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd, met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Die omgeving is nu lang niet altijd gezond. De hele dag door worden kinderen, jongeren en hun ouders verleid tot het maken van ongezonde keuzes. De gemeente Valkenswaard zet zich in om de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken en is daarom aangesloten bij het landelijke JOGG programma, gezonde jeugd, gezonde toekomst.  

Waar werken we aan met de JOGG-aanpak?

JOGG werkt aan het gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar. Met de JOGG-aanpak maken we de leefomgeving waar kinderen veel komen gezond (Thuis, Buurt, School, Vrije tijd, Sport, Werk en Media).

De gezondheid van kinderen en jongeren in Valkenswaard

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het merendeel van de kinderen en jongeren in Valkenswaard zich gezond voelt! Mooi is dat ruim twee derde van de jongeren sport bij een sportclub of sportschool en 85% van de jongeren sport wekelijks. Toch voldoet ruim driekwart van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar niet aan de beweegrichtlijn. Van de kinderen van 4 tot 12 jaar voldoet ongeveer de helft aan de beweegrichtlijn. Het percentage kinderen van 1 tot 11 jaar dat dagelijks groente eet was 71% in 2017. Van de jongeren van 12 tot 18 jaar eet maar 44% dagelijks groente. Ook het eten van fruit daalt bij het stijgen van de leeftijd. Van de 1 tot 11 jarige eet 82% dagelijks fruit. Bij de 12 tot 18 jarige is dit gedaald naar 76%.

Deze cijfers laten zien dat er op het gebied van een gezonde leefstijl nog veel te winnen is. De gemeente Valkenswaard wil hier een bijdrage aan leveren. Door samen te werken met scholen, sportverenigingen, kinderopvang en bedrijven willen we de omgeving van kinderen en jongeren gezonder maken.

Goede voorbeelden

In Valkenswaard zijn er al verschillende mooie voorbeelden van organisaties die zich inzetten voor een gezonde leefomgeving voor de jeugd. OBS ’t Smelleken is een Gezonde School, Horizon kinderopvang St. Jan heeft coaches gezonde kinderopvang in dienst en scholengemeenschap Were Di heeft een Gouden Schoolkantineschaal behaald. Een van de doelen van de JOGG-aanpak is om te streven naar meer Gezonde Scholen en Gezonde Kinderdagverblijven in Valkenswaard.

Bent u geïnteresseerd in de JOGG-aanpak en zou u meer willen weten? Of heeft U al een idee om bij te dragen aan een omgeving waarin gezonde voeding en meer bewegen de standaard wordt? Neem dan contact op met Clemmy Geldof, JOGG regisseur van Valkenswaard via clemmy.geldof@valkenswaard.nl of bel 06-18302243.