Bomen doen er mensengeneraties over voordat ze volgroeid zijn en enorme afmetingen hebben bereikt. Alleen door goede en duurzame bescherming kunnen ze oud worden en ons met hun verschijning verwonderen. Volgroeide, oude bomen zijn een kostbaar bezit. 

Door intensieve inventarisatie weten we wat Valkenswaard aan bijzondere bomen herbergt en kunnen we afdoende beschermende maatregelen treffen om deze monumenten te beschermen. We kunnen er met elkaar voor zorgen dat monumentale bomen behouden blijven en in een goede staat (blijven) verkeren.

De lijst met bijzondere bomen is een dynamische lijst, omdat er soms bomen bijkomen en verdwijnen (bijvoorbeeld sterven of omwaaien).

Wil je meer weten over een van de monumentale bomen? Dubbelklik dan met de linker muisknop op de betreffende boom.