Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren. 

Het kabinet heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. De opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren. Ook de gemeente Valkenswaard heeft enkele locaties ter beschikking gesteld voor de opvang van vluchtelingen. Daarnaast worden vluchtelingen door particulieren opgevangen in gastgezinnen.

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken.

Veelgestelde vragen

Onderstaande antwoorden passen we naar aanleiding van de laatste informatie (steeds) aan.
De laatste update was: 24/10/2022

 1. Op welke locaties worden vluchtelingen opgevangen?
  Voor actuele informatie over de opvang in onze regio, kijk op de website van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) : https://www.vrbzo.nl/actueel/vluchtelingen(externe link)
   
 2. Is er sprake van een verdeelsleutel over alle gemeenten?
  In onze regio wordt geen verdeelsleutel gehanteerd. We gaan in overleg met gemeenten kijken welke locaties beschikbaar zijn en voor hoeveel vluchtelingen deze gereed te maken zijn.
   
 3. Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?
  Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt het af van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvanglocaties zijn voor minimaal 6 maanden beschikbaar.
   
 4. Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Hoe pak ik dat aan?
  Dan kun je terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland(externe link) en bij Takecarebnb(externe link). Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om je aan te melden.
   
 5. Ik heb op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Waar kunnen zij voor de langere termijn terecht?
  Heel fijn dat u noodopvang biedt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen zich melden bij de gemeente waar ze op dit moment verblijven. Vervolgens worden ze dan ingeschreven in de basisregistratie van de betreffende gemeente. Dat kan op afspraak in het gemeentehuis.

  Mochten deze vluchtelingen per direct niet meer kunnen verblijven bij het gastgezin, dan moeten zij zich melden bij de makelaars van het Regionaal Registratiepunt (Castiliëlaan 8-21 Eindhoven). Het is niet mogelijk om dit eerder te melden. Bij het Regionaal Registratiepunt wordt binnen 24 uur bekeken waar binnen de gemeente plaats is om op een locatie te verblijven.
  Als dat niet lukt wordt er in de regio een nieuwe opvangplek gezocht. De persoon en/of partner moet hiervoor wel binding hebben met de regio; ze hebben een BSN-nummer én zijn werkzaam in de regio en/of hebben schoolgaande kinderen. Als er geen plaats is in de regio, dan wordt men doorgeplaatst naar een locatie elders in het land. Personen die niet aan de genoemde voorwaarden (‘binding met regio’) voldoen worden elders in het land herplaatst.

 6. Waar moet ik op letten bij het opvangen van vluchtelingen?
  Kijk op de website van Takecarebnb(externe link) voor enkele aandachtspunten.
   
 7. Wat zijn de eisen voor een gastgezin voor alleenreizende Oekraïense kinderen?
  In de regio VRBZO worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd . Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.
   
 8. Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?
  Medische kosten worden vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

  Lees meer informatie over zorg en zorgkosten(externe link) voor Oekraïners in Nederland. Lees ook meer over de vergoeding van zorg(externe link) aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen.
   
 9. Zijn vluchtelingen verzekerd bij schade?
  De gemeente heeft voor Oekraïnse vluchtelingen  een gratis particuliere aansprakelijkheidsverzekering geregeld. Als vluchtelingen schade aan derden veroorzaken moeten zij dit melden bij de gemeente en  zijn de kosten hiermee gedekt. De verzekeringsdekking geldt zolang de vluchtelingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden opgevangen.

  Let op: Opvang in gastgezinnen valt niet onder deze Aansprakelijkheidsverzekering. Hier zal de AVP (Aansprakelijkheids-Verzekering Particulieren) van het opvanggezin dekking (moeten) bieden.
   
 10. Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?
  Leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 t/m 18 jaar. Voor het basisonderwijs geldt dat ouders hun kinderen bij elke basisschool in hun buurt kunnen melden.
  Er wordt gewerkt aan een passend aanbod voor studenten die in Oekraïne een studie op MBO of HBO niveau volgden.
   
 11. Hebben vluchtelingen recht op Leefgeld?
  De Rijksoverheid heeft besloten dat Oekraïners recht hebben op leefgeld. Leefgeld wordt uitgekeerd door de gemeente waar zij zijn ingeschreven. Een landelijke regeling leefgeld is in ontwikkeling. Gemeente Valkenswaard wacht hier niet op en heeft zelf een regeling opgezet, zodat het leefgeld al betaald kan worden. Vluchtelingen kunnen nu al het leefgeld aanvragen. Ga hier naar het aanvraagformulier. Wij adviseren hen om zich (en hun kinderen) zo snel mogelijk in te schrijven in de gemeente Valkenswaard. Om het leefgeld veilig en snel te ontvangen, dienen zij een Nederlandse bankrekening te hebben.
   
 12. Kunnen vluchtelingen lid worden van een sportvereniging?
  Diverse sportverenigingen in Valkenswaard hebben aangegeven Oekraïnse kinderen te verwelkomen. Kinderen kunnen zich melden bij een vereniging. Het is aan de club hoe ze hier mee omgaan met wel/ geen contributie. Kijk voor informatie over verenigingen op sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl(externe link).
   
 13. Is er hulp voor opvang van dieren uit Oekraïne?
  Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kan hulp aangevraagd worden voor dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Ook gemeenten, asielzoekerscentra of mensen die privé Oekraïners met hun dieren opvangen kunnen hier hulp aanvragen: https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl(externe link).
   
 14. Hulp nodig bij communicatie met Oekraïners? 
  Zie hiervoor de handige communicatiekaart
   
 15. Waar vind ik meer informatie?
  Refugeehelp.nl(externe link): dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.