De gemeente Valkenswaard verstrekt leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen, vooruitlopend op de definitieve regeling van het Rijk.

U kunt leefgeld krijgen als u als vluchteling een opvangadres in de gemeente Valkenswaard hebt en als u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hebt u al een opvangadres en bent u nog niet ingeschreven of geregistreerd? Maak dan een afspraak voor uw inschrijving in de BRP.

Als u zich laat registreren in de BRP (Basisregistratie Personen), ontvangt u bij de balie van het gemeentehuis direct het aanvraagformulier voor de leefgeldregeling. Als u de BRP-registratie al hebt afgerond kunt u met onderstaand aanvraagformulier een aanvraag indienen.

Waarvoor is het leefgeld bedoeld?

Het leefgeld is bedoeld voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Verblijft u bij een particulier opvangadres, bijvoorbeeld een gastgezin? Dan krijgt u een extra bedrag. Daarmee kunt u een bijdrage doen in de kosten van het huishouden. Hierover maakt u zelf afspraken met uw gastgezin. U kunt met het leefgeld ook kosten voor openbaar vervoer of activiteiten betalen.

Hoe hoog is het leefgeld?

Wanneer u wordt opgevangen in de gemeentelijke opvang krijgt u € 260,00 per maand per persoon. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor minderjarige kinderen die met u zijn meegereisd. Dit bedrag is gelijk aan de regeling die geldt voor asielzoekers en statushouders van het COA. 

Wanneer u wordt opgevangen op een particulier opvangadres dan krijgt u nog een extra bedrag van € 215,00 per volwassene per maand. Dit is bedoeld voor een bijdrage in de huur en energiekosten op uw opvangadres. Voor een minderjarig kind is dit extra bedrag € 55,00. 

Wat moet ik doen?

U kunt het formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en mailen naar leefgeldoekraine@a2samenwerking.nl of inleveren bij de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen. Vergeet niet dat u dan ook een kopie van uw legitimatiebewijs of certificaat van uzelf en de personen waarvoor u de regeling wilt aanvragen in dient te leveren of mee dient te sturen.

Krijgt u leefgeld en verandert er iets in uw situatie?

Geef dit aan ons door via leefgeldoekraine@a2samenwerking.nl. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • U (of iemand uit uw gezin of groep) gaat naar een ander opvangadres.
  • U (of iemand uit uw gezin of groep) heeft het geld niet meer nodig, bijvoorbeeld als u gaat werken.

Wat gebeurt er als de landelijke regeling ingaat?

Dan bekijken we uw situatie opnieuw. Bijvoorbeeld of u nog steeds recht hebt op leefgeld en op welk bedrag. U hoort dan van ons hoe het verder gaat.

Heeft u nog vragen? Stel ze via leefgeldoekraine@a2samenwerking.nl. Of neem op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact op via 040-2083760.