Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Gaat u daarbij slopen, of een boom kappen? Of bent u van plan uw woning of pand te verduurzamen? Vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig als u iets wil veranderen in uw woonomgeving. Per 1 januari 2024 zijn de regels veranderd. U kunt alle vergunningen voor uw werkzaamheden in één keer aanvragen via het Omgevingsloket.  

Wat is het? 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De nieuwe wet knipt een bouwactiviteit op in twee delen: het ruimtelijke en technische deel. Het ruimtelijke deel gaat over of u op een bepaalde plek mag bouwen. Het technische deel gaat over of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Voor beide delen kan een vergunning nodig zijn.  

Meestal is geen vergunning nodig voor eenvoudige bouwwerken, zoals een dakkapel, dakraam of schutting. Voor een nieuwe woning is een bouwmelding voor het technische deel vaak voldoende. Voor risicovolle gebouwen is altijd een vergunning nodig voor het ruimtelijke én het technische deel. Het gaat bijvoorbeeld om appartementen, scholen en gebouwen hoger dan 70 meter. 

  • Let op: In alle gevallen moet u voldoen aan de (technische) regels. Die gaan bijvoorbeeld over de constructie, brandveiligheid en energiezuinigheid. Lees meer op de pagina Technisch bouwen: Wet kwaliteitsborging (Wkb). 

Hoe werkt het?

Tip: Weet u niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is? Volg dan eerst het stappenplan (ver)bouwen en start met een vergunningcheck. 

Bekijk de animatie met uitleg over de Vergunningcheck en het indienen van een aanvraag in het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket wordt stap voor stap toegelicht. De eerste zes minuten gaan over de Vergunningcheck. Vanaf minuut 6:10 gaat het over het indienen van een aanvraag.

Stap 1 Maak een bouwplan

Bespreek uw ideeën met een professional, bijvoorbeeld een architect, aannemer of bouwbegeleider. Die kan u helpen om uw plan concreet te maken. Is uw plan helemaal uitgewerkt, dan kunt een vergunning aanvragen. 

  • Tip: Gaat het om een groot plan in het stedelijk gebied? Of om een plan in het buitengebied? Dien dan eerst een conceptverzoek in. 

Stap 2 Vertel de omgeving over uw plan

Uw bouwactiviteit kan invloed hebben op mensen en bedrijven in de omgeving. Ga daarom altijd in gesprek met uw omgeving. Uw buren zullen het fijn vinden om op tijd iets over uw plan te horen. Bij een vergunningaanvraag moet u antwoord kunnen geven op de volgende vragen: 

  • Hebt u contact gehad met anderen over uw plannen? 
  • Hoe hebt u dat gedaan? 
  • Wat is daarvan het resultaat? 

Let op: Participatie is verplicht bij grotere bouwplannen. Die staan in het raadsbesluit Adviesrecht(externe link) bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. De gemeente toetst dan hoe er rekening wordt gehouden met de omgeving. Afhankelijk daarvan kan uw aanvraag wel of (nog) niet in behandeling worden genomen.  

Hulp nodig bij hoe u participatie kunt aanpakken? Kijk ook in de handreiking Participatie

Stap 3 Dien een aanvraag omgevingsvergunning in

Heeft u alle voorbereidingen afgerond en een concreet plan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dit doet u via het Omgevingsloket(externe link). U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan en later verder werken. Ingevulde gegevens worden bewaard in Mijn Omgevingsloket. Als inwoner logt u in met DigiD. Bedrijven en organisaties loggen in met eHerkenning. 

Let op: U kunt meerdere vergunningen aanvragen, of één vergunning voor meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld voor een garage bouwen, een uitrit maken én een boom kappen.  

  • Tip: Dien uw aanvraag zo compleet mogelijk in. Zo voorkomt u onnodige vertraging en kosten. 

Stap 4 Behandeling van uw vergunningaanvraag

U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Die checkt of uw aanvraag compleet is. Vervolgens krijgt u een vast contactpersoon die het aanvraagproces begeleidt. De gemeente beoordeelt eerst of uw plan wenselijk is en binnen de omgeving past. 

Daarna volgt een toets of uw plan haalbaar is. Complexe en grote plannen bespreken interne en externe experts samen aan de omgevingstafel. Zo nodig wordt u daarbij uitgenodigd. In deze fase worden ook onderzoeksrapporten beoordeeld. Bijvoorbeeld over bodemgesteldheid, geluid of verkeer. Heeft u al eerder een conceptverzoek ingediend? Veel onderzoeken en beoordelingen hoeven dan niet opnieuw te gebeuren. 

Stap 5 Besluit op uw aanvraag

In de meeste gevallen ontvangt u binnen 8 weken een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Bij grotere plannen, zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, heeft de gemeenteraad een bindend adviesrecht(externe link). De doorlooptijd van uw vergunningaanvraag kan dan langer zijn. 

Verleent het college of de gemeenteraad u een omgevingsvergunning? Dit besluit wordt officieel bekend gemaakt via overheid.nl(externe link) en via het Valkenswaard weekblad. 

Tip: Op de hoogte blijven van verleende vergunningen in uw buurt? Meld u aan voor de e-mailservice op overheid.nl(externe link) 

Hoe lang duurt het? 

Er zijn twee behandelprocedures mogelijk: kort of uitgebreid. De meeste aanvragen behandelt de gemeente binnen 8 weken. Zo nodig kan deze termijn met 6 weken worden verlengd. 

Bij uitzondering wordt een uitgebreide procedure gevolgd. De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na een aanvraag. Deze termijn is eventueel te verlengen met 6 weken. De uitgebreide procedure kan in bepaalde gevallen worden toegepast. Bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Of wanneer u zelf verzoekt om of instemt met een uitgebreide procedure. Kijk voor meer informatie op de pagina Conceptverzoek omgevingsvergunning. 

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een bouwmelding. De behandeling van een conceptverzoek en van een vergunningaanvraag kost geld. Die kosten heten leges. De kosten zijn afhankelijk van de bouwactiviteit. U vindt een tarieventabel in de legesverordening(externe link) van Valkenswaard, onder hoofdstuk 2 Omgevingswet. 

Meer informatie 

Heeft u vragen, of komt u er niet uit? Neem dan contact op via gemeente@valkenswaard.nl of 040-208 3444 en vraag naar het omgevingsloket. 

Mogelijk ook interessant: