Conceptverzoek onder de Omgevingswet

In het kort

Per 1 januari ’24 is de nieuwe Omgevingswet in gegaan. Dat wil zeggen dat we vanaf dit moment ook nieuwe termen gebruiken. Het conceptverzoek is er daar één van. Voorheen (onder de Wabo, geldig t/m 31 december ‘23) kende we deze term als vooroverleg, conceptaanvraag of principe verzoek. Zoals de naam al doet suggereren, is dit een conceptverzoek een informele aanvraag.

Wat is het en hoe werkt het?

Als u een conceptverzoek indient bij de gemeente, gaat de gemeente eerst kijken of uw plan wenselijk is.
Uw (schets)plan/conceptverzoek wordt eerst getoetst aan het omgevingsplan (voorheen bekend als bestemmingsplan). Indien het plan niet met een omgevingsplanactiviteit (OPA) te realiseren is, wordt er gekeken of het initiatief met een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) gerealiseerd kan worden. Is een BOPA niet mogelijk, dan wordt de mogelijkheid voor het wijzigen van het omgevingsplan onderzocht.

Voor het beoordelen van de wenselijkheid, wordt het plan getoetst aan diverse onderdelen (afhankelijk van soort project) en wordt er advies gegeven door diverse interne en externe adviseurs aan de intaketafel/omgevingstafel. Als op de wenselijkheid een positief antwoord komt, kunt u het project verder uitwerken. De gemeente kan hierbij aangeven wat er nodig is om de haalbaarheid te toetsen.

Vervolgens gaat de gemeente het uitgewerkte plan toetsen op haalbaarheid. Hier wordt er ook weer getoetst op diverse onderdelen (afhankelijk van soort project) en wordt er door verschillende interne en externe adviseurs, advies gegeven bij de omgevingstafel.
Er wordt tijdens dit proces bepaald welke procedure er toegepast kan/gaat worden bij de omgevingsvergunningaanvraag. Als er uiteindelijk een positief antwoord komt op de haalbaarheid, kunt u een omgevingsvergunning via de landelijke site Omgevingsloket aan gaan vragen.

Omdat de omgevingsvergunning aanvraag binnen 8 weken verleend moeten worden, is het van belang dat het plan, tijdens het conceptverzoekproces, op alle onderdelen wordt getoetst en positief wordt beoordeeld. De toetsing is gericht op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 
De omgevingsvergunning aanvraag is hierna niet meer dan een formaliteit. De termijn van 8 weken is hierdoor haalbaar geworden.

Wat moet u doen?

U gaat naar de landelijke website Omgevingsloket en klikt vervolgens op het kopje ‘Aanvragen’, waar u de aanvraag kunt starten. U moet dan inloggen met eHerkenning of Digid. Als u bent ingelogd, gaat u naar het adres waar u een aanvraag voor wil indienen. U doorloopt vervolgens de vragenlijst en bij de laatste stap kunt u kiezen om het verzoek als conceptverzoek in te dienen. U dient een conceptverzoek in voordat u een formele omgevingsvergunningaanvraag indient.

Het conceptverzoek is vooral bedoeld voor plannen die niet in het omgevingsplan passen, denk hierbij aan grotere plannen of bijvoorbeeld nieuw te bouwen panden. Voor kleine bouwwerken zoals erfafscheidingen, dakkapellen, schuurtjes/ bijgebouwen/uitbreidingen van woningen passend binnen het omgevingsplan kan er direct een omgevingsvergunning aangevraagd worden. 
Als het plan niet voldoet aan het omgevingsplan en past binnen deBeleidsregel kleine bopa mag u ook direct een omgevingsvergunning aanvraag indienen. 

U kunt een conceptverzoek indienen als uw plan op (schetsmatige) tekeningen is weergeven. Mogelijk kunt u hiervoor uw plannen eerst bespreken met professionals (architect, aannemer of bouwbegeleider). Zij kunnen u helpen om uw project concreter te maken.

Als de uitkomst van het conceptverzoek positief is, kunt u vervolgens via dezelfde website een formele omgevingsvergunningaanvraag indienen.

Meer informatie over de indieningsvereisten voor een conceptverzoek aanvraag kunt hier vinden.

Wat kost het?

Zodra uw conceptverzoek in behandeling is genomen, bent u leges verschuldigd. De leges die hiervoor gelden kunt u vinden in de legesverordening.

Legesverordening

Meer informatie?

Mocht er toch iets niet duidelijk zijn, neem dan vooral even telefonisch contact op met 040-208 3444 en vraag naar het Omgevingsloket Valkenswaard. U wordt vervolgens doorverbonden met de juiste persoon, die u hier meer over kunnen vertellen. Of u stuurt een e-mail naar omgevingsloket@valkenswaard.nl.