Nieuws

 • Raadsvergadering op 30 januari

  24 januari 2020 - Donderdag 30 januari vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

 • Extra waterberging bij Leenderweg

  24 januari 2020 - De gemeente is, samen met Brabantia, gestart met de aanleg van een extra regenwaterberging aan de Leenderweg, bij de Schaapsloop.

 • Winnaars Vrijwilligerstrofeeën Valkenswaard 2019

  23 januari 2020 - Voor het vijftiende opeenvolgende jaar reikte de gemeente Valkenswaard de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee uit.

 • Betaalt u gemeentebelastingen via automatische incasso?

  22 januari 2020 - Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso van de aanslag gemeentelijke belastingen van 2019?

 • Sporters geëerd tijdens 10e editie Sportgala Valkenswaard

  20 januari 2020 - Linedancer Marlon Ronkes uit Valkenswaard is vrijdagavond 17 januari ’20 tijdens het Sportgala in Cultuurcentrum De Hofnar in Valkenswaard verkozen tot Sportman van het jaar 2019.

 • Denkt u mee over speelplekken in Dommelen?

  20 januari 2020 - De gemeente Valkenswaard is bezig met het aanpassen van de speelplekken en wil inwoners daar graag bij betrekken. Nu komt de kern Dommelen aan de beurt.

 • Stijgende lijn inwonertal Valkenswaard zet door

  20 januari 2020 - Het (voorlopige) inwoneraantal is bekend. Op 1 januari 2020 telde de gemeente Valkenswaard 31.185 inwoners.

 • Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

  20 januari 2020 - Op vrijdag 17 januari vond een plantdag plaats bij een natuurgebiedje tussen de Maastrichterweg en de Grensweg.

 • Potten en vazen van 3000 jaar oud tentoongesteld

  13 januari 2020 - Heeft u het al gezien? In de rechter vitrinekast in de hal van het gemeentehuis staan sinds kort potten en vazen uit de IJzertijd. Die zijn dus ongeveer 3000 jaar oud!

 • Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Ederveen

  7 januari 2020 - Burgemeester Ederveen heeft maandag 6 januari in het gemeentehuis van Valkenswaard zijn nieuwjaarstoespraak gehouden.

 • Aanpassen speelplekken in centrum en Hoge Akkers

  2 januari 2020 - Vanaf dinsdag 7 januari start de gemeente met het aanpassen van de speelplekken in het centrum en in de wijk Hoge Akkers. 

 • Meedenken over wegen in Dommelen-Zuid

  17 december 2019 - Door de komst van de nieuwe N69 zal een aantal wegen in Dommelen-Zuid waarschijnlijk intensiever gebruikt worden.

 • Valkenswaards Sportakkoord krijgt vorm

  9 december 2019 - Het Valkenswaards Sportakkoord moet er voor zorgen dat iedereen in Valkenswaard met plezier sport en beweegt. 

 • Fietsomleiding N397 / Dommelsedijk

  14 november 2019 - Vanwege werkzaamheden rond aanleg Nieuwe N69 gaan de fietspaden aan N397/Dommelsedijk, tussen Dommelen en Braambos/Westerhoven vanaf maandag 18 november 9.00 uur dicht. Omleidingsroutes zijn aangegeven.

 • Begroting 2020: Valkenswaard op koers

  23 september 2019 - Met de titel “Valkenswaard op koers” presenteert het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard de programmabegroting 2020.

 • Sluiting woning Wollegrasstraat te Valkenswaard

  15 november 2018 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning aan de Wollegrasstraat te Valkenswaard, met ingang van donderdag 15 november 2018 voor de duur van zes maanden te sluiten. De woning is gesloten wegens verstoring van de openbare orde.

 • Valkenswaard begint Meldpunt Gevaarlijk Vervoer

  8 november 2018 - Gemeente Valkenswaard wil een einde maken aan transportbedrijven die illegaal met gevaarlijke stoffen door het centrum (o.a. Europalaan, Eindhovenseweg en Markt) van Valkenswaard rijden. Daarom is er nu een gemeentelijk meldpunt ingericht. Via gevaarlijkvervoer@valkenswaard.nl roepen we iedereen op om transporteurs met gevaarlijke stoffen in het centrum, aan ons te melden. De informatie kan worden gebruikt voor handhavingsacties door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie.

 • Feestelijke oplevering vernieuwde Den Haagacker

  De ingrijpende verbouwing van Den Haagacker in Valkenswaard is klaar! Woningcorporatie Woonbedrijf heeft hier 105 seniorenwoningen en een ontmoetingsruimte grondig vernieuwd. De appartementen zijn inmiddels allemaal verhuurd aan 65-plussers. De meeste bewoners zijn al verhuisd naar hun nieuwe woning. Daarom hebben we samen met alle bewoners en betrokkenen de vernieuwing van Den Haagacker gevierd.

 • Tweede bestuursrapportage 2018: Valkenswaard ligt op koers

  17 september 2018 - Gemeente Valkenswaard ligt op koers met het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen voor 2018. Dit blijkt uit de tweede bestuursrapportage van 2018.

 • Werkzaamheden in Sparrenlaan en Kreijenbeek

  20 augustus 2018 - Op maandag 20 augustus starten werkzaamheden voor het project ‘Afkoppelen regenwater Kreijenbeek’. 

 • Eerste bestuursrapportage 2018

  01 juni 2018 - Twee keer per jaar informeert het college van B&W de gemeenteraad over de realisatie van de programmabegroting door middel van een tussentijdse bestuursrapportage.

 • Gratis toiletvoorziening in winkelgebied Valkenswaard

  7 mei 2018 - In het winkelgebied van Valkenswaard kunnen bezoekers tijdens het winkelen al diverse jaren gratis gebruik maken van de toiletten in twee horecazaken. 

 • Sluiting woning Doornappelstraat 16 te Valkenswaard

  3 april 2018 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning aan Doornappelstraat 16 te Valkenswaard, met ingang van dinsdag 3 april 2018 voor de duur van vier maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen.

 • Nieuwe natuur in Keersopdal

  16 maart 2018 - Een gedeelte van het Keersopdal ten westen van Dommelen wordt per medio 2018 heringericht naar natuur.

 • Plaatsing verbodsborden op Leenderweg en Valkenierstraat

  8 februari 2018 - Vandaag wordt begonnen met de plaatsing van de verkeerverbodsborden voor doorgaand vrachtverkeer aan de Valkenierstraat en Leenderweg. Een eerder besluit van het college van burgemeester en wethouders heeft tot 31 januari jl. opengestaan voor bezwaar. Met het collegebesluit wordt voldaan aan de toezegging van de raad om het doorgaand vrachtverkeer in het centrum tegen te gaan.

 • Bestuurlijke boete voor onjuiste registratie bij gemeente

  6 februari 2018 - Het college van Valkenswaard heeft onlangs de ‘Beleidsregel bestuurlijke boete voor de Basisregistratie personen (BRP)’ vastgesteld. De bestuurlijke boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft aan de gemeente. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17.

 • Drie ontwerpen genomineerd voor kunstwerk Europalaan

  8 februari 2018 - Het kunstwerk op de rotonde van de Europalaan en de Bakkerstraat is weer een stapje dichterbij. Een vakjury heeft uit totaal elf inzendingen drie ontwerpen genomineerd die kans maken om uiteindelijk te worden uitgevoerd.

 • Afsluiting Bergeijksedijk Valkenswaard en Fressevenweg Bergeijk

  15 januari 2018 - ​De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk voeren van maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari werkzaamheden uit aan de Bergeijksedijk in Borkel en Schaft en de Fressevenweg in Bergeijk. Dit betekent dat de volledige weg is afgesloten tussen de N69 in Valkenswaard en de Eijkereind in Bergeijk.

 • Veiligheidsagenda Valkenswaard 2018: Verhogen bewustwording en weerbaarheid

  10 januari 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft het Actieprogramma Veiligheid Valkenswaard 2018 vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vloeit voort uit de Nota Veiligheidsbeleid 2015-2018 dat eerder door de raad is geaccordeerd. Nieuw is de ‘Aanpak Voorkomen Escalatie’ in thuissituaties. Hoog op de agenda staat ook het tegengaan van ondermijnende en georganiseerde misdaad. Burgemeester Ederveen: “In de kern komt het bij allerhande veiligheidskwesties neer op het verhogen van de bewustwording, om vervolgens de weerbaarheid van mensen te kunnen versterken.”

 • Vrachtwagenverbod op Leenderweg en Valkenierstraat

  14 december 2017 - Het doorgaand vrachtverkeer wordt in beide richtingen verboden op twee zijstraten in het centrum van Valkenswaard. Het betreft de Leenderweg (tussen Eindhovenseweg en de ovonde) en de Valkenierstraat (tussen de Eindhovenseweg en de Smelen). Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe op 12 december 2017 een verkeersbesluit genomen.

 • Sneeuwval zorgt voor gevaarlijke omstandigheden op de wegen

  11 december 2017 - Het sneeuwt in grote delen van het land. Ook in onze regio valt een sneeuwdek van plaatselijk wel 10 centimeter.  Het KNMI geeft voor vanmiddag dan ook code rood af in het midden en het zuiden van ons land. Het dringende advies is om niet de weg op te gaan.

 • Maatregelenpakket voor Valkenswaard aantrekkelijke woonstad

  5 december 2017 - Het college van burgemeesters en wethouders stelt de gemeenteraad een pakket maatregelen voor om de woonaantrekkelijkheid van Valkenswaard te bevorderen. In dit pakket is opgenomen een uitgekiende marketingstrategie en diverse financiële tegemoetkomingen voor starters op de woningmarkt. Het college wil namelijk jongeren voor haar dorp behouden. Tegelijkertijd wil zij jonge gezinnen uit de Brainportregio aansporen om hier te komen wonen.

 • Nieuwsbrief Werk aan winkelhart 2

  23 november 2017 - Binnenkort valt de nieuwsbrief Werk aan het winkelhart nummer 2 bij de bewoners, winkeliers en ondernemers in het winkelhart op de deurmat.   

 • Nieuw evenementenbeleid versterkt merk Valkenswaard en de vrijetijdssector

  15 november 2017 - Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het nieuwe evenementenbeleid voor de periode 2018-2022 vast te stellen. Nieuw in de evenementencoördinatie is de rol van de stichting Valkenswaard Marketing. Deze organisatie heeft de taak het eenduidig en gecoördineerd versterken van het ‘merk (brand)’ van Valkenswaard, onder meer via de evenementen.

 • Grensorganisatie De Groote Heide motor voor de economie

  6 november 2017 - Na jarenlang samenwerken, wordt het nu officieel: Natuurgrenspark De Groote Heide wordt een grensoverschrijdende organisatie. De vorm is een BGTS, een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS).

Archief