Nieuws

 • Geen raadsvergadering in januari

  24 januari 2018 - Er zijn deze maand geen agendapunten aangeboden bij de raadsgriffie. Daarom vervalt op donderdag 25 januari de raadsvergadering.

 • Vergadering A2-Erfgoedcommissie 25 januari

  24 januari 2018 -De A2-erfgoedcommissie (voorheen monumentencommissie) vergadert op donderdag 25 januari van 15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Cranendonck aan het Capucijnerplein 1 in Budel.

 • Verklaring na vergadering presidium van 22 januari

  23 januari 2018 - Lees hier de verklaring die is opgesteld na de vergadering van het presidium van 22 januari 2018.

 • Reactie burgemeester Ederveen op artikel ED 20 januari jl.

  22 januari 2018 - "Als burgemeester heb ik met zorg kennisgenomen van de publicaties in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 20 januari 2018.

 • Inwonertal Valkenswaard opnieuw gestegen

  22 januari 2018 - In vergelijking met het jaar 2017 is het aantal inwoners in de gemeente Valkenswaard opnieuw gestegen.

 • Valkenswaard ontvangt SDE subsidie voor plaatsing van 1600 zonnepanelen

  22 januari 2018 - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een SDE-subsidie verleend aan de gemeente Valkenswaard voor het plaatsen van 1600 zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Met deze subsidie worden 600 zonnepanelen op het nieuwe zwembad De Wedert geplaatst, 500 zonnepanelen op de gemeentewerf en 500 zonnepanelen op sporthal De Belleman. De SDE- subsidie is nodig om de zonnepanelensystemen financieel rendabel te maken. 

 • Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten, Algemene Kamer op 30 januari 2018

  Vooraanzicht Gemeentehuis Heeze-Leende

  22 januari 2018 - Op dinsdag 30 januari is er een hoorzitting van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten, Algemene Kamer. 

 • Informatieavond sportvisie op 30 januari

  22 januari 2018 - Sportliefhebbers opgelet! Van harte nodigen wij u uit voor een informatieavond om uw mening te geven op de gemeentelijke sportvisie: ‘Sport verbindt Valkenswaard 2018 – 2020’. De informatieavond is op dinsdag 30 januari 2018 vanaf 19.00 uur (inloop en markt) het officiële gedeelte is van 19.30 tot plm 21.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Hofnar 15). Wij willen u vragen om zich van te voren aan te melden via: sport@valkenswaard.nl. Graag o.v.v ‘informatieavond’.

 • Kosten naar draagkracht

  19 januari 2018 - Op 21 december 2017 besloot de gemeenteraad van Valkenswaard om in 2018 een nieuwe berekeningsmethode in te voeren voor alle ‘inkomensafhankelijke gemeentelijke regelingen’.

 • Afsluiting Bergeijksedijk Valkenswaard en Fressevenweg Bergeijk

  15 januari 2018 - ​De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk voeren van maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari werkzaamheden uit aan de Bergeijksedijk in Borkel en Schaft en de Fressevenweg in Bergeijk. Dit betekent dat de volledige weg is afgesloten tussen de N69 in Valkenswaard en de Eijkereind in Bergeijk.

 • Veiligheidsagenda Valkenswaard 2018: Verhogen bewustwording en weerbaarheid

  10 januari 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft het Actieprogramma Veiligheid Valkenswaard 2018 vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vloeit voort uit de Nota Veiligheidsbeleid 2015-2018 dat eerder door de raad is geaccordeerd. Nieuw is de ‘Aanpak Voorkomen Escalatie’ in thuissituaties. Hoog op de agenda staat ook het tegengaan van ondermijnende en georganiseerde misdaad. Burgemeester Ederveen: “In de kern komt het bij allerhande veiligheidskwesties neer op het verhogen van de bewustwording, om vervolgens de weerbaarheid van mensen te kunnen versterken.”

 • Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Ederveen

  8 januari 2018 - Burgemeester Ederveen heeft vanavond in het gemeentehuis van Valkenswaard zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. Deze toespraak en de bijbehorende power point presentatie vindt u als twee documenten hierbij.

 • Vanaf 1 januari 2018: Nieuwe huwelijksvermogensregels

  27 december 2017 - Op 1 januari 2018 gaan de nieuwe huwelijksvermogensregels in. Die nieuwe regels hebben financiële en juridische gevolgen voor koppels die gaan trouwen.

 • Meer keuze bij mobiel parkeren Valkenswaard

  27 december 2017 - Vanaf 1 februari 2018 kunt u in Valkenswaard voor betaald parkeren in het centrum gebruik maken van elke in Nederland actieve provider/aanbieder voor mobiel parkeren.

 • Nadere regeling vastgesteld voor second opinion, mediation en klachtenafhandeling voor Wmo en Jeugdzorg

  27 december 2017 - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december jl. de ‘Nadere regeling second opinion, mediation en klachtenafhandeling voor Wmo en Jeugdzorg’ vastgesteld.

 • Winkelhart oogt intiemer en parkeerplaatsen groener

  22 december 2017 - Het winkelhart van Valkenswaard heeft een nieuw jasje gekregen. In het middengedeelte op de oost- en westzijde van de Corridor is groen aangeplant en zijn zitgelegenheden gecreëerd. Ook twee parkeerterreinen – het Kerverijplein en het Carillonplein - en de galerij aan het Richterpad zijn groener geworden en daarnaast beter bereikbaar. De opknapbeurt is onderdeel van het programma Masterplan Centrum met de bedoeling om het winkelhart en de aanloopstraten aantrekkelijker en sfeervoller te maken.

 • Nieuwbouw bij Biestven in Borkel en Schaft

  22 december 2017 - Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Valkenswaard, bouwbedrijf Van Gisbergen en Dorpsinitiatief Borkel en Schaft.

 • Vrachtwagenverbod op Leenderweg en Valkenierstraat

  14 december 2017 - Het doorgaand vrachtverkeer wordt in beide richtingen verboden op twee zijstraten in het centrum van Valkenswaard. Het betreft de Leenderweg (tussen Eindhovenseweg en de ovonde) en de Valkenierstraat (tussen de Eindhovenseweg en de Smelen). Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe op 12 december 2017 een verkeersbesluit genomen.

 • Wie krijgt de Valkenswaardse vrijwilligerstrofee 2017?

  Genomineerden en winnaar Vrijwilligerstrofee 2016 - Foto: Jurgen van Hoof

  12 december 2017 - Eén keer per jaar vindt de uitreiking plaats van de Gemeentelijke Vrijwilligersprijs. Deze bestaat uit een wisseltrofee, een beeldje en een geldbedrag.

 • Sneeuwval zorgt voor gevaarlijke omstandigheden op de wegen

  11 december 2017 - Het sneeuwt in grote delen van het land. Ook in onze regio valt een sneeuwdek van plaatselijk wel 10 centimeter.  Het KNMI geeft voor vanmiddag dan ook code rood af in het midden en het zuiden van ons land. Het dringende advies is om niet de weg op te gaan.

 • Maatregelenpakket voor Valkenswaard aantrekkelijke woonstad

  5 december 2017 - Het college van burgemeesters en wethouders stelt de gemeenteraad een pakket maatregelen voor om de woonaantrekkelijkheid van Valkenswaard te bevorderen. In dit pakket is opgenomen een uitgekiende marketingstrategie en diverse financiële tegemoetkomingen voor starters op de woningmarkt. Het college wil namelijk jongeren voor haar dorp behouden. Tegelijkertijd wil zij jonge gezinnen uit de Brainportregio aansporen om hier te komen wonen.

 • Nieuwsbrief Werk aan winkelhart 2

  23 november 2017 - Binnenkort valt de nieuwsbrief Werk aan het winkelhart nummer 2 bij de bewoners, winkeliers en ondernemers in het winkelhart op de deurmat.   

 • Nieuw evenementenbeleid versterkt merk Valkenswaard en de vrijetijdssector

  15 november 2017 - Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het nieuwe evenementenbeleid voor de periode 2018-2022 vast te stellen. Nieuw in de evenementencoördinatie is de rol van de stichting Valkenswaard Marketing. Deze organisatie heeft de taak het eenduidig en gecoördineerd versterken van het ‘merk (brand)’ van Valkenswaard, onder meer via de evenementen.

 • Grensorganisatie De Groote Heide motor voor de economie

  6 november 2017 - Na jarenlang samenwerken, wordt het nu officieel: Natuurgrenspark De Groote Heide wordt een grensoverschrijdende organisatie. De vorm is een BGTS, een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS).

 • Asbest vrijgekomen op terrein loods

  10 oktober 2017 - update 13.00 uur

  Vanochtend heeft een gespecialiseerd bedrijf onderzoek gedaan naar asbest die gisterenavond mogelijk is vrijgekomen in het gebied buiten het bedrijfsterrein. Er is geen asbest aangetroffen. Op het terrein waar de brand heeft gewoed, is wel asbest aangetroffen. Daar wordt nu gestart met de sanering. Bewoners in de omgeving van de brand ontvangen vanmiddag nog een brief over de gebeurtenissen (zie ook het document onderaan de pagina).  

   

 • Valkenswaard, onze zorg

  31 augustus 2017 - In het Valkenswaards Weekblad van woensdag 30 augustus vindt u op pagina 5 een interview onder de titel 'Valkenswaard, onze zorg' met inwoonsters, mevrouw Brigitte Luijten en Jeta Teunissen. 

 • Vrachtwagenoverlast: een overzicht en tijdlijn

  31 augustus 2017 - Op 22 augustus 2017 heeft het college een besluit genomen waarmee een eerder genomen verkeersbesluit is ingetrokken (herroepen).  Hieronder voor het onderwerp vrachtwagenoverlast een overzicht van de stand van zaken en een tijdlijn.

 • Valkenswaard neemt beslissing op bezwaar vrachtwagenverbod Europalaan

  30 augustus 2017 - Een eerder artikel vandaag op de website van het Eindhovens Dagblad is er inmiddels afgehaald. Hierbij de informatie over het besluit van het college inzake het vrachtwagenverbod op de Europalaan.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 augustus een ‘beslissing op bezwaar’ op het vrachtwagenverbod op de Europalaan genomen. Het verkeersbesluit van 22 februari jongstleden is hiermee herroepen. Het college heeft nog altijd de intentie om het doorgaand vrachtverkeer van de Europalaan te weren, conform de opdracht van de raad. Verder worden de mogelijkheden verkend voor een vrachtwagenverbod voor doorgaand verkeer op twee zijstraten van de Europalaan. Tegen dit besluit staat beroep bij de rechter open.

 • Inloopavond 5 september werkzaamheden winkelhart

  18 augustus 2017 - Op dinsdag 5 september is er vanaf 19.30 uur in de Kunstkeuken aan de Markt 23 in Valkenswaard een inloopavond over de aanstaande werkzaamheden in het winkelhart.

 • De Malpie: van zwartgeblakerd naar frisgroen

  04 augustus 2017 - Het op 7 juli verbrande gedeelte van natuurgebied De Malpie komt weer tot leven.

 • Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Taxbus

  Persbericht Taxbus
  04 augustus 2017 -In april/mei 2017 is in de regio Zuidoost-Brabant onder de gebruikers van Taxbus een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

 • Omgevingsbeleidsplan geactualiseerd

  25 juli 2017 - Onlangs heeft het college een geactualiseerde versie van het Omgevingsbeleidsplan vastgesteld. Het college is volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht om beleid te ontwikkelen en vast te stellen voor haar taken die voortkomen uit het omgevingsrecht. In het omgevingsrecht worden onder andere de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving van activiteiten in de ruimtelijke leefomgeving geregeld.

 • Sluiting woning Kerstroosstraat 39 te Valkenswaard

  14 juli 2017 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning aan de Kerstroosstraat 39 te Valkenswaard, met ingang van vrijdag 14 juli 2017 voor de duur van vier maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

 • Veiligheidsbeleving in Geenhoven nader onderzocht

  24 juli 2017- rectificatie -  Sluipverkeer, afwezigheid politie in de wijk en herplaatsing van overlast veroorzakende bewoners. Dit zijn de drie redenen waarom de beleving van veiligheid in de wijk Geenhoven in Valkenswaard slechter scoort dan in andere wijken. Dit blijkt uit het rapport ‘Een wijk uitvergroot’ dat begin maart dit jaar in opdracht door de gemeente is uitgevoerd. De aanbevelingen worden nog nader uitgewerkt.

 • Werkzaamheden Venbergseweg

  7 juli 2017 - In de nieuwe wijk Lage Heide wordt momenteel volop gewerkt aan het woonrijp maken van de openbare ruimte. Onderdeel daarvan is een verkeersdrempel op de René Smeetsstraat/Venbergseweg bij het kruispunt met ’t Broek. In verband met deze werkzaamheden is het betreffende kruispunt afgesloten van 17 tot uiterlijk 24 juli. Het doorgaand verkeer over de Venbergseweg is daardoor gestremd.

  Werk- en Verkeersinfo.

 • Hinder van de rook natuurbrand Malpie

  7 juli - Door een natuurbrand op de Malpie kunt u hinder ondervinden van rook.

 • Meer ruimte voor nieuwbouw in Valkenswaard in prognose Provincie.

  29 juni 2017 - De Provincie Noord-Brabant heeft onlangs een nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose vastgesteld.

 • Wijkcommissie het Gegraaf wint Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee 2016.

  28 juni 2017 - Voor het twaalfde opeenvolgende jaar organiseerde de gemeente Valkenswaard in samenwerking met Cordaad Welzijn de uitreiking van de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee Valkenswaard.

 • ‘Boarding Pass’ met tips houdt inbrekers buiten de deur

  27 juni 2017 - De zomerperiode staat voor de deur. Voor veel mensen een fijne tijd waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer. De gemeente Valkenswaard heeft een boarding pass, of te wel instapkaart, ontwikkeld voor vakantiegangers. Deze is verkrijgbaar bij de reisbureaus, op het gemeentehuis en op de gemeentelijke website.

 • Restauratie molen Sint Antonius Abt in Borkel en Schaft

  27 juni 2017- De molen aan de Dorpsstraat in Borkel en Schaft is aan restauratie toe.

 • Uitbreiding telefonische bereikbaarheid CJG

  23 juni 2017 - Vanaf maandag 3 juli breidt de gemeente Valkenswaard de telefonische bereikbaarheid uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 • Gratis toiletvoorziening blijft in winkelgebied Valkenswaard

  23 juni 2017 - In het winkelgebied van Valkenswaard kunnen bezoekers tijdens het winkelen al diverse jaren gratis gebruik maken van de toiletten in twee horecazaken; de Lunchroom aan de Kerverij 2 en De Orangerie op de Corridor 33.

 • Provincie start met aanbestedingsprocedure N69

  22 juni 2017 – Vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de Raad van State op de plannen voor de aanleg van de nieuwe verbinding N69 Belgische grens – Eindhoven start de provincie alvast de aanbestedingsprocedure van het project. Op die manier wil de provincie ervoor zorgen dat een aannemer zo snel mogelijk met de realisatie van het project kan beginnen nadat de plannen juridisch onherroepelijk zijn. Gedeputeerde Staten stellen ook de subsidieregeling open voor de gemeenten om de maatregelen uit te kunnen voeren die de ruimtelijke kwaliteit in het gebied verbeteren.

 • Transformatorzuil op Markt vervangt dieselaggregaat

  20 juni 2017 - Op de westzijde van de Markt in Valkenswaard komt volgende week een zogenoemde Peperbus. Dit is een transformatorzuil of elektriciteitskast die ook te gebruiken is als reclameobject. De Peperbus wordt in opdracht van de gemeente geplaatst door het bedrijf Alfen. De voorziening levert stroom bedoeld voor evenementen op de Markt. De dieselaggregaat die tot nu toe werd gebruikt, is daarmee overbodig geworden.

 • 26 Juni onderhoud Tienendreef van start

  Update 23 juni 2017– Zoals eerder aangekondigd vindt het groot onderhoud aan de Tienendreef nog vóór de bouwvakvakantie plaats.

 • Gewijzigde planning onderhoud Nieuwe Waalreseweg en Tienendreef

  09 juni 2017 - De werkzaamheden voor groot onderhoud aan de Nieuwe Waalreseweg zijn op 6 juni niet gestart, zoals eerder wel was aangekondigd.

 • Beperk de kans op een natuurbrand

  13 juni 2017 - In onze gemeente en in de omliggende gemeenten kennen we mooie natuurgebieden. Zowel inwoners als bezoekers trekken graag de natuur in voor een wandeling of fietstocht. Vooral in de droge en warme periodes neemt de kans op een grillige en onvoorspelbare natuurbrand toe. Een natuurbrand heeft het kenmerk zich snel te verspreiden.

 • Laatste grote werkzaamheden Europalaan

  8 juni 2017 - In het weekend van 16, 17 en 18 juni worden de laatste, grote werkzaamheden verricht aan de Europalaan en de aansluiting bij de Eindhovenseweg. In verband hiermee moet het verkeer rekening houden met verkeershinder en omleidingen nabij de kruising Merendreef/Geenhovensedreef/Eindhovenseweg.

 • Beëdiging nieuwe reservisten in Valkenswaard

  6 juni 2017 - De Markt in Valkenswaard is op zaterdag 1 juli het decor voor een grote beëdiging van nieuwe militairen van 30 Nationale Reservebataljon (30 Natresbat). Tijdens deze militaire ceremonie, die muzikaal wordt opgeluisterd door de Fanfare Korps Nationale Reserve, leggen 58 nieuwe militairen de Eed of Belofte af op het korpsvaandel. De nieuw toegetreden reservisten van 30 Natresbataljon komen uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

 • Gemeente en Speeltuin Geenhoven werken samen aan ‘speeltuin van de toekomst’.

  Gezamenlijk persbericht van gemeente Valkenswaard en Stichting Speeltuin Geenhoven.

  01 juni 2017- Op 30 mei 2017 heeft het college van Valkenswaard besloten om Stichting Speeltuin Geenhoven voor 2017 een eenmalige subsidie te verlenen van € 32.500,- om uit de financiële problemen te komen.

 • Aanvraagprocedure Lintjesregen 2018 gestart

  30 mei 2017 - Denkt u ook wel eens ‘die persoon verdient een lintje’? Dan hebt u nu de kans om daar iets mee te doen. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2018 is gestart. Neem het initiatief en zorg er voor dat iemand die het echt verdient, een ‘schouderklopje van de Koning’ krijgt. Het begint allemaal met u, de aanvrager.

 • Hoorzitting over vrachtwagenverbod Europalaan

  30 mei 2017 - Vandaag is in het gemeentehuis van Heeze een openbare hoorzitting door de Algemene kamer van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2 Gemeenten. Op 22 februari jl is besloten tot het instellen van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan. Dit verbod kent een lange voorgeschiedenis van besluiten en herinrichtingsplannen voor de Europalaan.

 • Valkenswaard en Waalre starten campagne ‘Weren doorgaand (vracht)verkeer’

  24 mei 2017 - Vanaf vandaag starten de gemeenten Valkenswaard en Waalre een publiciteitscampagne om het doorgaand (vracht)verkeer dat door het centrum van de dorpskernen rijdt, te weren. De campagne ondersteunt enkele verkeersmaatregelen en andere acties die al eerder in gang zijn gezet. Valkenswaard en Waalre hebben een gezamenlijk belang om vooruitlopend op de opening van de Westparallel zoveel mogelijk (vracht)verkeer van de wegen te halen.

 • Visie op duurzame toekomst Eurocircuit

  24 mei 2017- Het college van Burgemeester en Wethouders heeft gisteren het ‘Gebruiksprogramma Eurocircuit’ vastgesteld voor de toekomst van het Eurocircuit. Het gebruiksprogramma vormt een visie, die als een leidraad dient bij het actualiseren van het huidige bestemmingsplan. Bovendien heeft de gemeenteraad gisterenavond een voorbereidingsbesluit genomen voor het gedeelte waar motor- en autosport plaatsheeft.

 • Valkenswaard ontwikkelt OV visie voor betere bereikbaarheid

  19 mei 2017- De gemeente Valkenswaard werkt aan het versterken van haar woon- en leefomgeving, onder andere door te werken aan de bereikbaarheid.

 • Kapvergunning voor bomen in Lage Heide

  18 mei 2017 - De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend ( nummer OV 2017.0030 ) voor het kappen van een aantal bomen in plangebied Lage Heide in Dommelen.

 • Aanleg Westparallel niet meer ter discussie

  Persbericht van de provincie Noord-Brabant
  18 mei 2017- De Raad van State heeft woensdag 17 mei laten weten dat de provincie Noord-Brabant nog twee punten technisch dient te herstellen voor goedkeuring van het Provinciaal InpassingsPlan Grenscorridor N69 (PIP N69).

 • Wijziging Hulp bij het Huishouden vanaf 1 juni

  Update 21 juni 2017- Per 1 juni 2017 verandert de manier waarop de gemeente Valkenswaard Hulp bij het huishouden regelt.

 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 boekt vooruitgang

  12 mei 2017 - De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 (GRS A2) boekt vooruitgang binnen de taakvelden Werk & Inkomen, Informatievoorziening en Automatisering en Juridische zaken.

 • Werkzaamheden Kerkakkerstraat en Kerkeind

  12 mei 2017 - Op maandag 15 mei start aannemer Heijmans met werkzaamheden in de Kerkakkerstraat en het Kerkeind in Dommelen.

 • Plan voor familie attractiepark in Valkenswaard

  11 mei 2017 - Michel Geenen, eigenaar van Rofra, en burgemeester Ederveen van de gemeente Valkenswaard, hebben op 11 mei 2017 een intentieovereenkomst getekend om samen te komen tot een nieuw familiepark met attracties in Valkenswaard. Na drie maanden is het de bedoeling om nadere afspraken over bijvoorbeeld de locatie en andere ontwikkelruimte vast te leggen in een vervolgovereenkomst.

 • Gemeente bestrijdt eikenprocessierups

  04 mei 2017 - Vanaf maandag 8 mei start de gemeente Valkenswaard met de bestrijding van de eikenprocessierups.

 • Informatieavond herinrichting Karel Mollenstraat-Noord en omgeving

  04 mei 2017 - Op maandag 15 mei organiseert de gemeente Valkenswaard een informatieavond over de herinrichting van de Karel Mollenstraat-Noord, Meerstraat, Bosstraat en het Kleine Meerpark.

 • Voorlopig weer doorgaand vrachtverkeer op Europalaan

  1 mei 2017 - De Europalaan wordt weer opengesteld voor doorgaand vrachtverkeer. De verbodsborden worden morgen - dinsdag 2 mei - weggehaald. De aanleiding hiervoor is een uitspraak van de voorzieningenrechter in ’s Hertogenbosch van vanochtend. De rechter acht het verkeersbesluit voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer onvoldoende gemotiveerd door de gemeente. Hierop heeft de rechter het verzoek om een voorlopige voorziening (opschorting) toegewezen

 • Aanleg vier verkeersplateaus in Gegraaf

  01 mei 2017 - Op maandag 1 mei start, in opdracht van de gemeente Valkenswaard, de aanleg van verhoogde plateaus op vier kruisingen in het Gegraaf.

 • Lintjesregen 2017

  26 april 2017 - Dit jaar ontvangen 13 inwoners van burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen een Koninklijke onderscheiding.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2017

  21 april 2017 - De gemeente Valkenswaard biedt chronisch zieke en gehandicapte inwoners een tegemoetkoming in de ziektekosten over 2017 aan van maximaal €100,- .

 • Sluiting woning Keersopperweg 27 te Valkenswaard

  19 april 2017 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning inclusief het bijbehorende erf en bijgebouwen aan Keersopperweg 27 te Valkenswaard, met ingang van dinsdag 18 april 2017 voor de duur van vier maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

 • Gratis naar klimaatfilm ‘Before the flood’

  14 april 2017- De gemeente Valkenswaard organiseert samen met Theater De Hofnar en VVV Valkenswaard de vertoning van de klimaatfilm ‘Before the Flood’. 

 • Natuurlijke inrichting Molenweide bij Venbergse molen

  14 april 2017 - De omgeving van de Venbergse Watermolen ziet er sinds kort nog ‘natuurlijker’ uit.

 • Sluiting woning Corridor 57 te Valkenswaard

  12 april 2017 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning aan Corridor 57 te Valkenswaard, mmet ingang van woensdag 12 april 2017 voor de duur van drie maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

 • Draaiboom straatnaam bij nieuwe appartementen

  11 april 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd om de toegangsweg voor nieuwbouw aan het Boterpotplein (langs de Beelmanstraat) de straatnaam Draaiboom te geven. Dit besluit ligt ter inzage van 27 april tot en met 7 juni 2017.

 • Landgoed Heidehorst in de verkoop

  10 april 2017 - De gemeente Valkenswaard start met de verkoop van exclusieve bouwkavels op Landgoed Heidehorst. Dit landgoed biedt ruimte aan vijf kavels met een gemiddelde grootte van 2.700 m2 en grenst aan het prachtige natuurgebied Dommeldal. Een toplocatie omringd door natuur en toch met alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik.

 • Dommelsche Bierbrouwerij, een kansrijke erfenis!

  07 april 2017 - Op donderdag 6 april reikte voorzitter Jan van Gils van de Bond Heemschut officieel het rapport ‘De Dommelsche Bierbrouwerij - Waarde - Context – Omgeving’, uit aan wethouder monumentenzorg, mevrouw Hetty Tindemans van de gemeente Valkenswaard en inwoner/initiatiefnemer, de heer Henk Hovens.

 • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

  07 april 2017 - In de week van 10 tot en met 14 april ontvangen ruim 1750 inwoners  van de gemeente Valkenswaard een vragenlijst over de ondersteuning die zij in 2016 ontvingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ofwel vanuit de Jeugdwet.

 • ‘Don Boscopark’ nieuwe naam voor centrumpark

  06 april 2017 - Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft op 28 maart 2017 besloten om de naam ‘Don Boscopark’ te kiezen voor het centrumpark.

 • Doe mee aan fotowedstrijd De Groote Heide!

  Persbericht samenwerkende gemeenten in Natuurgrenspark De Groote Heide
  05 april 2017 - Het is lente! De natuur in het gebied van De Groote Heide komt weer tot bloei en dat levert prachtige plaatjes op. 

 • ‘Actief buiten zijn in een Natuurlijk Avonturen Landschap’

  30 maart 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs de gebiedsvisie en het programmaplan voor De Groote Heide Valkenswaard vastgesteld. De visie geeft invulling aan de ‘leisurepijler’ uit de Toekomstvisie 2030 en laat zien hoe het buitengebied van Valkenswaard zich de komende jaren kan ontwikkelen. De bedoeling is om een ‘Natuurlijk Avonturen Landschap’ in te richten binnen het grotere gebied De Groote Heide. Een landschap waarin bezoekers hun vrije tijd actief & buiten kunnen besteden. De ambities en de plannen zijn tot stand gekomen met behulp van diverse lokale partners op het terrein van vrijetijdsbesteding en natuur & landschap. In april buigt de gemeenteraad zich erover.

 • Start cursus Politiek Actief in Valkenswaard

  29 maart 2017 - Op woensdag 10 mei start de cursus Politiek Actief voor inwoners van de A2 gemeenten. Deze cursus biedt de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee hopen de gemeenteraden van de drie gemeenten haar inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden. Bijvoorbeeld als lid van een politieke partij in een adviesraad of als raadslid. De cursus is gratis.

 • Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein van start

  23 maart 2017 - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari en 14 maart 2017 besloten om in totaal zeven leden en twee aspirant-leden te benoemen voor de Adviesraad Sociaal Domein.

 • Valkenswaard doet mee aan Landelijke Opschoondag

  21 maart 2017 - Op zaterdag 25 maart is het Landelijke Opschoondag. In de gemeente Valkenswaard doen hier diverse particulieren en organisaties aan mee.

 • Uitslag Tweede Kamerverkiezing online

  17 maart 2017- De uitslag per partij in de gemeente Valkenswaard staat online. De proces-verbalen liggen vanaf vrijdag 17 maart t/m donderdag 23 maart ter inzage op het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de balie. http://www.valkenswaard.nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen_43532/item/uitslag_65866.html

 • Ondermijning: vervolg effectieve aanpak door gemeentelijke organisatie

  15 maart 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs het Actieplan Ondermijning Valkenswaard 2017-2019 vastgesteld. Dit actieplan omschrijft de acties die de gemeente de komende tijd oppakt om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

 • Informatieavond over muggenoverlast

  14 maart 2017 - Op dinsdag 28 maart organiseert de gemeente Valkenswaard samen met DorpsInitiatief Borkel en Schaft een informatiebijeenkomst over overlast van steekmuggen.

 • Vrachtwagens op de korrel in Valkenswaard

  13 maart 2017 - In week 11 houdt de gemeente bij welke vervoerders hun vrachtwagens door het centrum van Valkenswaard laten rijden. Aan de bewoners wordt gevraagd om komende week met de gemeente mee te kijken. Spoedig daarna worden de vervoerders van het doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan en de Eindhovenseweg aangeschreven. De gemeente wil de vervoerders wijzen op hun verantwoordelijkheid, omdat hun vrachtbewegingen veel hinder veroorzaakt in met name het centrum.

 • Erfgoed leeft in Valkenswaard!

  10 maart 2017 - De CultuurCoaches van de gemeente Valkenswaard pleiten voor aandacht voor erfgoed in het basisonderwijs. En met succes: twee structurele erfgoedprojecten ‘Overgisteren’ en ‘Op stap met Jet en Jan’ gaan alweer hun derde jaar in.

 • Viering Boomfeestdag Valkenswaard op 22 maart

  10 maart 2017 - Ook dit jaar neemt de gemeente Valkenswaard, samen met het IVN, afdeling Valkenswaard-Waalre, deel aan de landelijke Boomfeestdag op woensdag 22 maart.

 • Wandeling van maart: Vogelhuttenpad

  01 maart 2017 - Elke maand roepen we in de gemeente Valkenswaard een wandeling uit tot wandeling van de maand. In maart is dat het Vogelhuttenpad. 

 • Convenant 18- (min) op stap

  23 februari 2017 - Op 22 februari ondertekenden jongeren, ouders, horeca en de gemeente het convenant 18- (min) op stap. Het convenant is een initiatief van jongeren en ouders, in samenwerking met gemeente en horeca.

 • Kunstwerk onthuld bij herinneringsbos

  23 februari 2017 - Op woensdag 22 februari onthulde wethouder Mart Wijnen, samen met de initiatiefnemers Peter en Coen van Ham, een kunstwerk bij het herinneringsbos in wording op begraafplaats Eikenhof aan de Sil.

 • CJG Valkenswaard start met digitaal verwijzen

  (gezamenlijk persbericht van de gemeente Valkenswaard/CJG, de huisartsen in de gemeente Valkenswaard en ZorgDomein.)

  23 februari 2017 - Huisartsen in de gemeente Valkenswaard kunnen hun patiënten met ingang van nu eenvoudig digitaal verwijzen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Valkenswaard. Om dit te bereiken is CJG Valkenswaard aangesloten op het landelijke systeem ZorgDomein. CJG Valkenswaard is hiermee het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland dat haar aanbod beschikbaar stelt op ZorgDomein.

 • College voert verbod op vrachtverkeer Europalaan in

  22 februari 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 februari jongstleden het besluit genomen om het verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan in te voeren. Dit besluit is een verkeersbesluit en is conform de opdracht van de raad uit 2014 en de motie die de raad heeft aangenomen op 26 januari jongstleden. Het vrachtwagenverbod gaat in na de werkzaamheden aan kruising Europalaan en Eindhovenseweg, ook wel de ‘kop’ genoemd. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting op donderdag 23 februari aanstaande aan het begin van de avond afgerond. Het verkeerbesluit ligt vanaf 1 maart aanstaande zes weken ter inzage.

 • Verwijderen dood hout uit populieren in Dommelen-noord

  20 februari 2017 - Vanaf woensdag 22 februari start de gemeente met het verwijderen van dood hout uit een houtsingel in Dommelen Noord, in de omgeving van de Wannerwei.

 • Tweede wervingsronde Spitsmijden A2

  (persbericht van Rijkswaterstaat)
  20 februari 2017 - Automobilisten die nog niet deelnemen aan Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven en minstens één keer per week in de ochtendspits zijn gesignaleerd op dit specifieke traject, ontvangen vanaf zaterdag 18 februari een uitnodiging om ook actief de spits te gaan mijden. Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant willen zo de verkeersdruk tijdens de ochtendspits verminderen.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen 2017

  17 februari 2017 - In week 9 (27 februari tot 3 maart) valt de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 in de brievenbus. Op deze aanslag staan de nieuwe WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning of bedrijfspand, de onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing vermeld.

 • Onderwijs: minder langdurig schoolverzuim in de regio

  Gezamenlijk persbericht van de 14 deelnemende gemeenten aan Passend Onderwijs.

  16 februari 2017 - In regio Eindhoven-de Kempen zijn er minder leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die thuiszitten dan in de rest van Nederland.

 • Vrachtwagenverbod bij De Vest voorlopig gehandhaafd

  16 februari 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag een verkeersbesluit genomen om het verbodsbord voor doorgaand vrachtverkeer op de kruising Europalaan en De Vest, bij de turborotonde, iets langer te laten staan. Het doorgaande vrachtverkeer kan dan tijdelijk nog niet van de zuidkant van Valkenswaard naar het noorden rijden, andersom kan dit wel. Het betreft een tijdelijke maatregel voor het zuidelijk deel van de Europalaan.

 • Zo veel mogelijk aansluiten bij het gezin staat voorop

  Gezamenlijk persbericht betrokken organisaties

  14 februari 2017 – De 21 gemeenten in Zuidoost Brabant en vier gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben op 9 februari een samenwerkingscontract getekend. Ook de gemeente Valkenswaard is partner in deze samenwerking.

 • Actieprogramma Veiligheid 2017

  14 februari 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard heeft het Actieprogramma Veiligheid 2017 vastgesteld. Het Actieprogramma is opgesteld door de Projectgroep Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) en tot stand gekomen in samenwerking met de veiligheidspartners. Het Actieprogramma Veiligheid 2017 ligt vanaf 14 februari aanstaande zes weken ter inzage.

 • Inloopbijeenkomst over A2 Weert-Eindhoven op 20 februari

  Persbericht van Ministerie van I en M (Infrastructuur en Milieu)

  10 februari 2017 - Het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven is in de tweede fase beland. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

 • Sluiting woning Van Cuijkstraat 64 te Valkenswaard

  6 februari 2017 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning inclusief het bijbehorende erf en bijgebouwen aan de Van Cuijkstraat 64 te Valkenswaard, met ingang van maandag 6 februari 2017 voor de duur van 6 maanden te sluiten.

 • Jongeren Were Di maken kennis met Valkenswaardse politiek

  Gezamenlijk persbericht deelnemende partners JoPo-dag.

  3 februari 2017 - Woensdag 15 februari vindt weer de jaarlijkse politieke dag voor jongeren plaats.

 • Wijziging Hulp bij het huishouden

  3 februari 2017 - In 2017 wordt de Hulp bij het huishouden in de gemeente Valkenswaard een ‘Algemene voorziening’ binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ’Algemene voorziening' betekent dat alle inwoners van Valkenswaard die hulp nodig hebben hiervan gebruik kunnen maken.

 • Energieneutraal bouwen vanaf 4 februari op SBS6

  Persbericht van Earth and Eternity

  02 februari 2017 - Vanaf 2020 moeten nieuwbouwwoningen in de EU energieneutraal worden opgeleverd. Dat men hier echter ook eerder mee kan beginnen, zien we in Valkenswaard. Gedurende zes weken volgt SBS6 de bouw van woningen die zo milieuvriendelijk en duurzaam gebouwd worden, dat straks de term ‘nul-op-de-meter’ wordt gehanteerd. Het gaat om de veertien energie-neutrale woningen van Plan Pioniers aan de Barentszstraat in Valkenswaard, een ontwikkeling van Earth and Eternity BV.

 • Kick-off regionale samenwerking aangepast sporten

  Gezamenlijk persbericht deelnemende partners Aangepast sporten

  02 februari 2017 - De regionale samenwerking aangepast sporten regio Eindhoven is een feit. Tijdens de kick-off in het inspiratiecentrum van de GGzE is ook de website en app van Uniek Sporten gelanceerd voor de regio Eindhoven, een initiatief van Fonds Gehandicaptensport.

 • 2016

Archief