Binnen welke termijn kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit door een bezwaarschrift in te dienen. Hiervoor heeft u zes weken de tijd. Deze termijn begint meestal de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmakingsdatum is doorgaans de datum waarop het besluit is verzonden, en dus niet de publicatie in het huis-aan-huisblad. Als u het bezwaarschrift te laat indient wordt het in beginsel niet meer behandeld.

Hoe behandelt de gemeente mijn bezwaarschrift?

De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaar. Hiervoor vraagt de gemeente advies van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, behalve bij belastingkwesties. De bezwaarschriftencommissie ontvangt van ons de stukken die wij hebben gebruikt om tot het besluit te komen.

In de meeste gevallen houdt de bezwaarschriftencommissie een hoorzitting. De hoorzitting gebruikt de bezwaarschriftencommissie om extra informatie te verkrijgen. Daarna brengt de bezwaarschriftencommissie een advies uit.

De bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter en de leden werken niet bij de gemeente Valkenswaard. De bezwaarschriftencommissie wordt daarnaast ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Heb ik juridische kennis nodig om een bezwaarschrift in te dienen?

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen bij het Juridisch Loket of bij bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Wat zijn de vereisten voor een bezwaarschrift?

Voor het schrijven van een bezwaarschrift geldt een aantal spelregels. Het bezwaarschrift moet bevatten:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening)
  • om welk besluit het gaat
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (de 'bezwaren' of 'gronden')
  • uw ondertekening

 Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

Bezwaar maken