Wat is het?

De gemeente Valkenswaard kent een eigen onderscheiding. Verdienstelijke inwoners kunnen deze penning krijgen. De onderscheiding heeft de vorm van een valk die kan staan. Hij is ontworpen door kunstenaar Jos Reniers, een autoriteit op het gebied van penningen.

De gemeente heeft de volgende onderscheidingen:

 • erepenning
 • penning van verdiensten
 • sportpenning
 • cultuurpenning
 • gemeenschapspenning

Digitaal aanvragen gemeentelijke onderscheiding (met of zonder DigiD)

Schriftelijk aanvragen gemeentelijke onderscheiding

Ereburgerschap

De gemeente kent ook nog het ereburgerschap. Dit wordt zeer sporadisch toegekend; tot nu toe zes keer:

 • ir. R.E.S. Otten (1960)
 • de vroegere burgemeester mr. A.J.J.M. van Hellenberg Hubar (1971)
 • oud gemeentesecretaris drs. C.L.A. Smits (1987)
 • ex-wethouder P.G. Geldens (1994)
 • valkenier J.M. van Gerven (2020)
 • ontwerper F.M. (Frank) Maas (2021)

Hoe werkt het?

Voordat het gemeentebestuur een onderscheiding toekent, wordt nagegaan of de betrokken persoon inderdaad in aanmerking komt. Dit gebeurt op basis van de Verordening tot instelling en toeken­ning van gemeentelijke onderscheidingen.

Sport-, cultuur- of gemeenschapspenning

Om in aanmerking te komen voor een sport-, cultuur- of gemeenschapspenning moet de betreffende persoon:

 1. in Valkenswaard wonen of lid zijn van een Valkenswaardse vereniging of organisatie; en
 2. 40 jaar lid zijn van die vereniging of organisatie en speciale verdiensten hebben verricht; of
 3. 25 jaar bestuurslid zijn van die vereniging of organisatie; of
 4. een 25 jarig jubileum vieren op cultureel, sport- of maatschappelijk gebied dat niet het lidmaatschap betreft; of
 5. de verdiensten moeten heel bijzonder van aard zijn; of
 6. de prestatie en/of inzet moet uitstijgen oven alle andere, zoals het behalen of verkrijgen van een internationaal kampioenschap.

De vereniging of organisatie zelf kan ook een sport-, cultuur- of gemeenschapspenning krijgen. Dit kan bij een 50-jarig jubileum.

Penning van verdienste

Deze penning kan worden toegekend aan iemand die in Valkenswaard woont, meerdere functies combineert binnen een vereniging of organisatie en:

 1. 50 jaar lid is van een Valkenswaardse vereniging of organisatie; of
 2. 25 jaar bestuurder is; of
 3. vanwege een bijzondere aanleiding met aanmerkelijk belang op meerdere terreinen; of
 4. vanwege een eenmalige gelegenheid die qua prestatie en/of inzet uitstijgt boven alle anderen.

Een vereniging of organisatie zelf kan - onder voorwaarden - ook een penning van verdienste krijgen bij een 100-jarig jubileum.

Erepenning

Als niet kan worden volstaan met een Penning van verdienste, dan kan een erepenning worden toegekend aan iemand die in Valkenswaard woont en:

 1. die voor langere tijd zich op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente en gemeenschap; of
 2. die eenmalig een dusdanig bijzondere prestatie en/of inzet heeft geleverd waardoor deze ver uitstijgt boven verdiensten van aanmerkelijke aard.

De erepenning kan ook worden toegekend aan een organisatie die de naam van Valkenswaard bij gelegenheid bovennationaal uitdraagt.

Wat moet ik doen?

U kunt iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding. Daarvoor moet u op tijd een voorstel indienen bij het college. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier dat u op deze pagina kunt downloaden. Een formulier kunt u ook opvragen bij het team communicatie in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. U kunt hen bellen voor meer informatie via (040) 208 34 53.