Wat is het?

Wilt u (een deel van) de weg gebruiken? Bijvoorbeeld om er een afvalcontainer, bouwkeet, reclamebord of groot voertuig te plaatsen? Of wilt u een spandoek boven de weg ophangen? Dan heeft u in bepaalde gevallen een vergunning nodig.

Hoe werkt het?

Voor bepaalde objecten in bepaalde straten van Valkenswaard is geen vergunning nodig. Raadpleeg daarvoor het vergunningvrij gebruik openbare weg.

Wat moet ik doen?

U kunt checken of u een vergunning nodig heeft en kunt die direct online aanvragen via:

aanvragen vergunning

De beslistermijn op een aanvraag bedraagt o.g.v. de APV maximaal 8 weken. Voor het totale proces van de aanvraag is ten minste 4 weken nodig.

Wanneer een andere organisatie wegbeheerder is neemt de gemeente daar contact mee op.

Wat kost het?

  • Voor gebruik van de openbare weg tot 7 dagen kost de vergunning € 37,30.
  • Voor gebruik van de openbare weg langer dan 7 dagen kost de vergunning € 72,60.