Adres: p/a De Hofnar 15 (griffie), 5554 DA  Valkenswaard

Telefoonnummer: (040) 2083419

E-mailadres: Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid, toekomstvisie, bestuurlijke aangelegenheden, intergemeentelijke samenwerking, burgerzaken, communicatie en marketing.